ERKEBISKOP GABRIEL ER DØD

* 13. juni 1946 — ☦ 26. okt. 2013

Kisten ankommer Alexander Nevski-katedralen  i Paris
onsdag 30.oktober  kl.15
og det vil bli avholdt panikida umiddelbart
Etterpå vil evangeliet bli lest utover natten.
Alle inviteres til å delta på våkenatten

Begravelsen blir i Alexander Nevski-katedralen 
lørdag 2.november kl 8.00 
under ledelse av metropolitt Emmanuel


Alle oppfordres til å føre  erkebiskop Gabriel opp på sin bønneliste
og be for ham hver dag.

EVIG HVILE!


Ny bok

Ny bok fra hl Trifon skitaArkimandritt Placide Deseille
Ortodoks Spiritualitet og Filokalia

oversatt med en innledning av Jon Wetlesen  
utgitt av Hl. Trifon Skita  Hurdal 2013
342 sider  veiledende pris 300 kr.  

Hellige Trifon Skita
Stensrudveien 1  Skabland  2090 Hurdal
www.ortodoks.org
  
bestilles via e-mail:  
fader.johannes@ortodoks.org 
  eller sms til mobil:  472 71 396


Konfirmantundervisning 2013-2014

 

DfotoKirke2en russiske ortodokse kirkes Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro.

Studieopplegget for ortodokse ”konfirmanter” består av undervisning i løpet av noen samlinger, selvstendige studier, deltakelse i gudstjenestefeiring og sosialt samvær. Etter gjennomførte studier deltar ”konfirmantene” i den hellige Nattverd sammen med menigheten på en av søndagsgudstjenestene i mai-juni, og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til kirken, Kristi legeme på jorden. Menigheten, slekt og venner har anledning til å gratulere ”konfirmantene” med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i kirken.

Det arrangeres til sammen 2-3 samlinger (seminardager) for konfirmantene  i løpet av skoleåret. Konfirmantene bør - hvis mulig – komme på alle samlingene.

1. samling - lørdag 12. oktober 2013 kl 15 -

I tillegg til samlingene inviteres konfirmantene til å delta også andre ganger når vi har i kirken foredrag eller gudstjeneste eller et annet arrangement.

En av søndagene i mai-juni 2014 kommer vi til å organisere en sluttmarkering for konfirmantkurset i kirken. Unge i konfirmasjonsalderen deltar i Nattverden med etterfølgende gratulasjon.

PÅMELDING:
Send din beskjed til kliment@ortodoks.no om at du ønsker å delta i konfirmantundervisningen. Deretter sender vi deg mer informasjon.

Om ortodoksi på norsk 

 

fotoInteriorI september 2013 fortsetter hl.Olga menighet (Moskva-patriarkatet)  med studieopplegget "Om ortodoksi på norsk" for katekumener og alle andre interesserte.

Onsdag 18. september kl 18:30 ser vi i menighetssalen Tarkovskys film «Andrej Rublev».

Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen har lovet å holde følgende foredrag i løpet av høstterminen:

Fredag 04.10. kl 17 - Russisk kirkearkitektur gjennom tusen år
Onsdag 16.10. kl 19 - De apostellike lærere hellige Kyrillos og Methodios
Fredag 01.11. kl 17 - De hellige ikonene - vinduer mot evigheten
Fredag 06.12. kl 17 - Den russiske pilegrimstradisjonen

Stedet er Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 (inngang gjennom hoveddøren).

I forkant av onsdagsmøtene og etter fredagsmøtene har deltakerne anledning til å delta i Vesper (begynnelse kl 18).