(PNG)


Uttalelse fra pave Frans og patriark Bartolomeus 25. mai 2014
Prestekonemøtet i Paris - det første i historien
Metropolitt Kleopas visitas på www.amen.gr


METROPOLITT KLEOPAS BESØK I OSLO

Søndag 22. juni var metropolitt Kleopas på visitas i den greske kirken i Oslo. Det ble en fantastisk hyggelig dag for alle fremmøtte. Metropolitten kom til menigheten kun en uke etter sin innsettelse i Stockholm, noe som viser hvor viktig menigheten er. Metropolitten viste stor  varme og imøtekommenhet.  F.Christoforos og f.Olav fra Paris-exarkatet koncelebrerte.  Flere bønner og evangeliet ble lest på norsk. Metropolitten understreket hvor viktig det er at norsk også brukes i gudstjenestene. Han ønsket at kontakten mellom våre bispedømmer skal  være så god som mulig og vil invitere oss når han er Oslo. Metropolitt Athinagoras av Kydonion representerte Patriark Bartolomeus. Arkimandritt Sosipatros Stefanoudis fra det Skandinaviske metrpolittdømmet og Den greske ambassadøren deltok samt f. Goran fra Den serbiske kirken.  Etter Liturgien var det mottagelse i menighetslokalene. Generalsekretær Knut Refsdal og leder søster Else Britt fra Norges kristne råd kom med hilsen. F.Christoforos og f.Olav ønsket metropolitt Kleopas velkommen og ga ham en liturgi-bok på norsk. Alle som deltok ser med stor forventning og glede på fremtiden med ny overhyrde i Skandinavia.


EN KATEDRAL REISER SEG!
Arbeid med kuppelen i hellige Nikolai kirke på Teisen i Oslo.
Kirken skal stå ferdig til jul ifølge www.ortodoks.com.


Metropolitt Hilarion med film om ortodoksien på De britiske øyer

Filmen ble vist på Russisk tv 18. juni 2014. Filmen viser historien til ortodoksien på de britiske øyer, konvertering av øyas folkeslag til kristendommen, utvikling av kristne kirker før skillet mellom øst og vest og dagens situasjon for Den ortodokse kirke i Storbritannia. Med i dokumentaren er biskoper, sokneprester og innfødte briter som forteller om den vanskelige veien tilbake til de åndelige kilder i ortodoksien. Metropolitt Anthony Bloom, Arimandritt Sofrony og metropolitt Kallistos Ware er viet plass i filmen.


PÅTALEMYNDIGHETEN MENER ERKEBISKOP SERAFIM STORHEIM MÅ SONE 1 ÅRS FENGSEL FOR Å HA FORGREPET SEG PÅ ALTERGUTT


Overgrepet er et alvorlig brudd på hans tillitsverv, sier påtalemyndigheten, og mener det er viktig at han får fengselsstraff for å vise almenheten at seksuelt overgrep mot barn vil bli alvorlig straffet selv om det er mange år siden. Overgrepet skjedde i 1985 da han var menighetsprest i Winnipeg, Canada. Advokaten hans mener han må få betinget straff og må kunne sone i husarrest. Han har tidligere blitt dømt skyldig i retten og avsatt som erkebiskop av Canada, et erkebispedømme under The Orthodox Church in America som har 700 menigheter over hele Nord-Amerika.


Fra innsettelsen av pave Tawadros II 19. november 2012 i St. Markuskatedralen i Kairo,


www.kirken.no: 

Den koptiske paven besøker Norge

Pave Tawadros II som er overhode for den koptisk ortodokse kirken i Egypt, møter både HM Kong Harald, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende under sitt norgesbesøk 19.-21. juni.
Det er første gang den koptiske paven besøker Norge. Han er invitert av Den norske kirke og skal blant annet møte kristne ledere til samtaler om den aktuelle politiske og religiøse situasjonen i Egypt.

- Vi er glade for at øverste leder for den store koptiske kirken kommer på besøk. Dette er den største kirken i Midtøsten, og det er viktig for Den norske kirke å ha kontakt med den. Nå er Egypt som kjent i en svært kritisk, politisk situasjon, og det gjør det enda viktigere for oss å ha kontakt med denne kirken, sier Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien. Hun er vert for Pave Tawadros II og hans delegasjon.

- Kristne i Egypt og i Midtøsten generelt, er under sterkt press. Formålet med besøket er å styrke relasjonene mellom Den norske kirke, norske kirker og den koptisk-ortodokse kirke, sier biskop Haugland Byfuglien. Hun håper kirkene i Norge kan bidra til å mobilisere støtte til humanitære tiltak overfor befolkningen i Egypt.

Byfuglien ledet en kirkedelegasjon fra Den norske kirke som besøkte Egypt og andre land i regionen i mars 2012.

- Vi ankom Kairo én uke etter at forrige koptisk-ortodokse pave, Shenouda III, var død. Det var spesielt å oppleve og ta del i sorgen som preget det egyptiske samfunnet da. Nå er vi spente på å bli bedre kjent med den nye paven og høre hva han vektlegger i sitt arbeid, sier Byfuglien.

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke Berit Hagen Agøy, deltar i den koptisk-ortodokse delegasjonens program i Norge. Hun ser fram til å samtale med den koptiske delegasjonen om trosfrihetsspørsmål, minoriteters stilling og demokratiseringsprosesser i Egypt.

- Vi vil høre hvordan kopternes leder opplever situasjonen i Egypt. Trosfrihet for religiøse minoriteter, ivaretakelse av andre grunnleggende menneskerettigheter og demokratibygging blir viktige tema i samtalene, sier Berit Hagen Agøy.

I løpet av det tre dager besøket skal den koptisk-ortodokse delegasjonen delta på middagsbønn i Oslo domkirke på ettermiddagen torsdag 19. juni. Denne er åpen for alle. Torsdag er det eget møte med Den norske kirkes ledelse. Fredag 20. juni deltar en rekke representanter fra organisasjons- og kirkeliv på et dialogmøte i Oslo bispegård om situasjonen for kristne i Egypt. Der holder Pave Tawadros II en innledning med overskriften:"Dilemmas and challenges for the Coptic Church in the current political and religious situation in Egypt".  Lørdag 21. juni blir det møte med ledere fra ulike kirkesamfunn i Norge.

Pave Tawadros II ble innsatt som Den koptisk ortodokse kirkes pave i november 2012. Han leder en kirke som har sine røtter tilbake til apostlenes tid og regner evangelisten Markus som sin første biskop. Omkring 10% av Egypts 80 millioner innbyggere er koptiske kristne.Fra programmet for Pave Tawadros IIs norgesbesøk 19.-21. juni

Torsdag 19. juni
15.30 Middagsbønn i Oslo domkirke
16.15 Mottakelse i Krypten under Oslo domkirke
19.00 Møte med Den norske kirkes ledere 

Fredag 20. juni
10.00 Audiens hos HM Kong Harald V, på Slottet
13.30 Møte med statsminister Erna Solberg, på statsministerens kontor
14.30 Møte med utenriksminister Børge Brende, på UDs kontor
16.00-18.00 Dialogmøte om situasjonen for kristne i Egypt - i bispegården i Oslo Pave Tawadros II holder innledning med overskriften: "Dilemmas and challenges for the Coptic Church in the current political and religious situation in Egypt"

Lørdag 21. juni
09.00 Gudstjeneste med koptisk liturgi i Trefoldighetskirken
13.00 Møte med økumeniske kirkeledere i Norge 
1.søndag etter Pinse i Aleksander Nevski katedralen, Paris.
TIL MINNE OM ALLE HELLIGE


Etter Liturgien ledet Erkebiskop Job generalforsamling for katedralen hvor han ga en rapport for virksomheten det foregående år. 

Erkebiskopen understreket at katedralen skal være et sted for bønn som reflekterer et autentisk liv rotfestet i Kristus med nattverden som sentrum. Derfor må man etterstrebe en innbydende atmosfære, ha et åpent sinn og være besjelet med misjonsiver. Siden Kristus inviterer alle til å komme til ham, har alle sin plass i Kirken. Det er vår plikt å hjelpe folk å finne sin plass, noe som er vår felles oppgave.

Enhver sognekirke er et sentrum. Sognet er samlingen rundt Kristus i Kirken. Kirken er Guds hus, men det er også menneskers hjem siden Kirken er en stor familie. Kirken samler alle troende uavhengig av deres opprinnelse, deres kjønn, meninger, posisjon i samfunnet eller personlige historie. Alle er forenet i Kristus. Kristus er tilstede og er aktiv gjennom Kirken. Oppdraget til Kirken er et personlig møte med Kristus gjennom feiringen av de hellige mysterier. Dette er en levd tro manifestert i Liturgien. Der det ikke er noe alter, er det heller ingen kirke. 

Hellige Nikolas Cabasilas er enig med hellige Simeon av Thessaloniki at tre ting er viktig i kirken: alteret, hellig Myron og biskopen. Uten alter ville det ikke være noen biskop, prest eller diakon siden ordinasjoner ikke ville være mulig. Uten hellig Myron ville det ikke være noe alter siden alteret blir salvet med hellig Myron. Uten biskop vil det verken være noe alter eller hellig Myron fordi det ikke vil være noen til å hellige dem. Disse tre elementene alter, biskop og Myron utgjør en treenighet som er avgjørende for livet i Kirken.

I 2013 var det 238 dåpshandlinger, 72 bryllup og 30 begravelser i katedralen
LITURGIEN I MOSS SØNDAG 22. JUNI UTGÅR PÅ GRUNN AV VISITAS AV METROPOLITT KLEOPAS I MARIA BEBUDELSES GRESK ORTODOKSE KIRKE I OSLO.  DET ANBEFALES AT MAN TAR TUREN TIL OSLO OG BLIR MED PÅ DENNE VIKTIGE GUDSTJENESTEN. VI ER IKKE MANGE MENIGHETER I SKANDINAVIA UNDER DET ØKUMENISKE PATRIARKATET, SÅ DET ER VIKTIG AT VI HOLDER SAMMEN OG STØTTER HVERANDRE.ADRESSE: THOR OLSENS GATE 9 
(LIKE VED ST.OLAV KATOLSKE KIRKE)


SØNDAG 15.JUNI, 1. SØNDAG ETTER PINSE,VAR SISTE LITURGI I FREDRIKSTAD FØR SOMMEREN. EN TROFAST GJENG MØTTE OPP. DET ER TYDELIG AT SOMMER OG SOL SETTER SITT PREG PÅ OPPMØTET. ARBEIDET I FREDRIKSTAD HAR DETTE SEMESTERET VÆRT GODT OG STABILT. TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT.  LITURGIENE I MOSS OG FREDRIKSTAD STARTER OPP IGJEN I AUGUST/SEPTEMBER. 
METROPOLITT KLEOPAS TRONSTIGNING
Metropolitt Kleopas ble innsatt i sitt embete søndag 15. juni i hl. Georg gresk-ortodokse metropolittkirke i Stockholm. Patriark Bartolomeus ble representert ved metropolitt Athenoagoras Kydonion. Flere  metropolitter og biskoper deltok, bl.a. overhodene for den Finske og Estiske kirken. Prost fr. Angel fra vårt prosti representerte erkebispedømmet (exarkatet) vårt (i grønt til høyre på bildet over). Representanter fra andre kristne trossamfunn deltok også.


METROPOLITT KLEOPAS STRONGYLIS PÅ VISITAS I NORGE
”EVANGELISMOS TIS THEOTOKOY” 
GRESK ORTHODOKS MENIGHET 
Αdresse: Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo 
nettside: www.greskorthodokskirke.no, e-post: osloXO@gmail.com
DEN HELLIGE PINSE


Ap.gj. 2,1-11  Joh 7,37-52+8,12

Helligeånden som Kristus hadde lovet sine disipler, kom på pinsedagen. Apostlene fikk kraft fra det høye, og de begynte å forkynne og vitne om Jesus som den oppstandne Kristus. Dette øyeblikket har tradisjonelt blitt kalt fødselsdagen til Kirken.
Pinsefesten er ikke bare feiring av en hendelse som fant sted århundrer siden. Det er feiringen av hva som skal skjer med oss ​​i kirken i dag. Vi alle er døde og oppstandne med Jesus Kristus. Vi er Helligåndens tempel. Gjennom vårt medlemskap i Kirken og Krismeringen har vi mottatt Helligåndens gave. Pinsen har skjedd med oss.

Kontak:
Den gang Den Høyeste steg ned og forvirret tungemålene,
splittet han hedningene (folkeslagene)
Men når han fordelte tunger av ild
Gjorde han alle til ett.
Derfor priser vi med en røst den All-Hellige Ånden
PREST OG PRESSEMANN

Fader Dmitrij Ostanin i Bergen (Moskva patriarkatet) er pressemann for Norway Chess


Erkebiskop Job deltar på på katolsk-ortodoks forum i Minsk 
2.-6. juni 2014
Forumet skal diskutere kirkens rolle i Vest-Europa i dag. Det er bygget store og viktige kristne katedraler i Europa gjennom tidene som vitner om at kirken hadde en sentral plass i samfunnlivet. Kristendommen var den dominerende religion. Men i dagens Europa er ateisme blitt den dominerende ideologi  eller en form for pluralisme som forutsetter at religion ikke skal ha noen plass i det offentlige rom. Kirkene må ha en rett til å la sin røst høres. Vi er bekymret over at lover vedtas som er det motsatte av kristen etikk som folks moral er blitt bygget på gjennom århundrer,  sier metropolitt Hilarion i Moskva Patriarkatet.
https://mospat.ru                                     http://fanarion.blogspot.no

USCIRF ISSUES STATEMENT ON HAGIA SOPHIAJune 3, 2014 Washington D.C. - 
The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) finds misguided a recent bill introduced in Turkey's parliament that would change the status of the historic Hagia Sophia in Istanbul from a museum to a mosque. USCIRF urges Prime Minister Erdogan publicly to reject the bill and affirm that Hagia Sophia's current status will be maintained. Built in the sixth century by the Byzantine emperor Justinian, Hagia Sophia served for nearly 1000 years as the most visible symbol of the Christian faith within the Byzantine Empire. Following the 1453 Muslim conquest of Constantinople, Istanbul's former name, this magnificent structure was converted to a mosque by Sultan Mehmed II. For nearly 500 years it was a similarly potent symbol of the Muslim faith within the Ottoman Empire before becoming a museum in 1935. Whether driven by political considerations tied to Turkey's forthcoming elections, or for any other reason, opening Hagia Sophia as a mosque would clearly be a divisive and provocative move. It would send the message that the current government sees the sensitivities of Turkey's religious minority communities, particularly its ancient Christian community, as being of little or no consequence. Led by the AK Party and Prime Minister Erdogan, Turkey has taken some positive steps over the last twelve years to reverse the negative consequences of decades of strict Kemalist secularism. During these decades, the government expropriated the property, including churches, of religious minority communities, and closed centers of higher education like Halki Seminary. These problematic chapters of Turkey's history remain fresh in people's minds and continue to shape minority sensitivities. Given Hagia Sophia's longstanding connection to Christians and Muslims alike, as well as the rich spiritual meaning it embodies and the powerful emotions it evokes for members of both faiths globally, we believe the pending bill forces Turkey and its people into a zero-sum situation that unnecessarily favors one community over the other. Such an action could deepen the wedge between the government and its delicate relations with its Christian minority, by exacerbating the memories of the terrible religious freedom violations and historical tragedies that occurred in the last century. The problematic implications of such an action are compounded by the deteriorating landscape for democracy and human rights. The past year has seen the imposition of serious new restrictions on internet freedom, privacy, and media freedom, with troubling implications for religious freedom. Further, changing the Hagia Sophia's status would risk undermining Turkey's efforts to: enhance its standing in the international community; further its aim of becoming a bridge-building nation between west and east; and emerge as a model on how a Muslim-majority nation can be a religiously plural and democratic country. USCIRF is an independent, bipartisan federal advisory body which monitors the universal right to religious freedom abroad.  
PATRIARK BARTOLOMEUS KONSEKRERTE DEN NYE KATEDRALEN I TIRANA

Den 1. juni konsekrete patriark Bartolomeus den nye katedralen i Tirana sammen med patriarken av Jerusalem og en rekke overhoder fra ortodokse kirker.

Katedralen består av katedral, kapell, klokketårn, rom for Den hellige synode og kultursenter. Kirken er en rundkirke med et moderne uttrykk. Rundkirken har som sitt forbilde Anastasis i Jerusalem og markerer på en konkret måte at den lokale kirkebygning er den lokale Anastasis. Høyden på kuppelen er 26 meter mens diameter er 23 meter.

ERKEBISKOP JOBS TALE PÅ ST. VLADIMIR TEOLOGISKE SEMINAR I NEW YORK
(JPEG)

It is a great honour and pleasure for me to be invited as a speaker for this year’s commencement ceremony at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. It takes me back to my own graduation, which took place years ago in another theological institution. Since that time, many years have passed, and I have been blessed to serve the Lord and His Church is several ways, at several levels, with different charismas. As some of you are now considering to engage in a Church ministry, I would like to share with you some thoughts that come out of my own experience, as a former seminarian whom the Lord made worthy to become a young bishop.


I think that the most appropriate Gospel narrative to reflect on for this festive occasion is the passage from Luke on Martha and Mary. As we are “young and zealous” graduates engaging a Church ministry, we often look as Martha, who was worried about many things. Young pastors are also often preoccupied by many things - and most of them are rather material, practical than spiritual. What I can live on ? How to organise my parish life ? What can I say in my sermon ? Out of zeal, the young priest wants to organise many things in his parish. How to organise the Sunday school ? How to improve the church choir ? How to manage hospital and prison chaplaincy ? How to get involved in panorthodox and ecumenical groups ? But the Lord is expecting from all of us to choose “the best part which will not be taken away” and to follow the example of Mary in serving the one thing needful. What is it ? I will try to describe it as I reflect on my own, rather short but nevertheless rich experience.

(JPEG)
Erkebiskop Job ordinerte fr.Theodor til diakon 
ORTODOKS NONNEKLOSTER   ETABLERT I NORGE

Landets første ortodokse nonnekloster er starta på prestegarden i Norddal.

Det er NRK Møre og Romsdal som kan opplyse dette. Det skal være underlagt Det Georgiske patriarkatet. Søster Thavoria er en av nonnene som har kommet til Norge. Hun har i mange år ønsket å få velsignelse til etablere et kloster her. De har slått seg ned i Norddal prestegård  på Sunnmøre.

Kloster i Norddal - I dag er det berre kapellan Dionysios, abbedisse Thavoria, nonne Evgenia og abbedisse Aemililiani som bur i klosteret. Fleire vil kome etter kvart. - Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRKDIAKON THEODOR SVANE ORDINERT

Dn. Theodor, Mat. Hanne, and Simon
Fr. Theodor, Hanne og Simon

Tor Vegard Svane ble ordinert diakon  1. juni av  erkebiskop Job i De tre hierarkers kapell ved St. Vladimir teologiske seminar i New York hvor han har studert de  siste årene. Han skal tjenestegjøre et år i en menighet Sør Carolina før han forhåpentligvis vender tilbake til Norge med familien for å starte opp en menighet. Han håper på å bli presteviet ved juletider. 

AXIOS