Den guddommelige liturgi feires i Fredrikstad 
søndag 1. november kl 11
Kameratklubben, Frydenberggt 14

22. søndag etter Pinse

tekster:
Gal 6,11-18
Lk 16, 19-31
KLOSTERLIV I HURDAL
Møt fader Serafim i hl. Trifons kloster


Romerikes blad
Mennesket og evigheten er tema for Allehelgenskonserten i Østre Aker kirke 1.november kl.19.

Den velkjente fiolinisten Ragin Wenk-Wolff kommer med sin Stradivarius og vår egen Ieva Berzina sitter ved flygelet.
Dessuten medvirker  DOXA, en gruppe profesjonelle sangere som fremfører ortodoks musikk.
På programmet står ellers verk av  Rachmaninoff, Chopin, Händel, Ole Bull og Johann Kvandal.

Musikken ledsages av utvalgte bilder. Ikonene utlånt fra den russisk-ortodokse menighet inviterer til meditasjon og er for øvrig til salgs.

Billetter ved inngangen (150/100/barn og ungdom gratis)
Velkommen!
 Transport: buss 401, 411 fra Oslo bussterminalen eller 401, 411(til Ulvenkrysset) og 68(til Persveien) fra Helsfyr T

Følg oss også på www.kirken.no/oah, på facebook og på bloggen www.katedralparken.no


Om grunnstens-nedleggelsen i ValldalDen georgiske patriarken kom ikke til grunnstens-nedleggelsen  for klosteret på Syltefjellet i Valldal. 
Storfjordnytt gir informasjon om saken 

Den greske menigheten i Oslo 50 år

Revidert program (klikk på programmet for større skrift)Hans hellighet patriark Bartolomeus feirer 24 år på den ekumeniske trone.
Vi gratulerer og ønsker ham mange år!


Hellig Olav på engelsk
Hellige Olav bragte med seg til Norge engelske biskoper og prester fra England. Biskop Grimkjell som erklærte hellige Olav hellig var biskop i Shereborn, sør i  England. Grimkjell initierte trolig de første liturgiske tekstene om Olav. Det er skrevet tekster i nyere tid på engelsk  for både vesper og matutin som presenteres her. Vi gjengir også en tekst om hellige Olav publisert på pravoslavie.ru


HOLY PASSION-BEARER KING OLAV II OF NORWAY

Commemorated July 29/August 11

Holy Passion-Bearer King Olaf II of NorwayHoly Passion-Bearer King Olaf II of Norway
There were many royal Olavs in Scandinavia, but none so glorious and holy as Olav Haraldson, successor to Olav Tryggvason (King Olav I of Norway). Both became Christians, but while Tryggvason was inordinately cruel in his forcible conversion of stubbornly pagan chieftains, Olav Haraldson sought to aid already Christian kings.
Olav was born in 995, the son of Earl Harald Grenske. His early youth was spent as a pirate—among those wild Vikings who made raids and fought battles against the Anglo-Saxons. There in England Olav became interested in Christianity, and in 1010 he was baptized in Rouen, France. In 1013, Olav helped the pious Anglo-Saxon King Ethelred in his fight against the raiding Danes. In 1015 he succeeded to the throne of Norway.
In his efforts to unify Norway and bring all to Christianity, Olav brought many bishops and priests from England. Some of these are known by name, such as Grimkel, Sigfrid, Rudolf, and Bernhard. Thus, Olav attempted to form the ecclesiastical order in Norway after the Anglo-Saxon model.
Clan rule and its pagan inspiration were too strong, however, and with the help of still pagan Danish and Anglo-Saxon kings, the Norwegian clans expelled Olav. He fled to Kievan Rus’, where he was propably given hospitality by Yaroslav, the son of Grand Prince Vladimir, now known as Equal-to-the-Apostles and Baptizer of Rus’. On his way to Kiev, Olav spent some time in the Nerike Province of Sweden, where tradition has it that he baptized many locals.
Two years after his expulsion, Olav returned to Norway with an army, but was mortally wounded in the battle, dying with the prayer, “God help me.”
Clan rule was very strong in Norway, and it prevailed over Olav and his nascent Christianity. But as the ultimate unifier and tamer beyond the grave of these barbaric, brutally pagan Viking chieftains, he is honored today even by a Lutheran Norway as its patron saint andRex Perpetuum Norvegiæ—eternal king of Norway.
Belief in Olfav’s sanctity spread very quickly, as there were many miracles associated with his death and translation of relics a year later. In 1075 his incorrupt body was enshrined in what became the cathedral of St. Clement in Nidaros (now Trondheim), and became a pilgrimage site. He was especially venerated during the reign in Norway of his son Magnus, and his feast was celebrated throughout Scandinavia. His relics were reburied after the Protestant Reformation.
St. Olav is now venerated by Orthodox Christians as one of the pre-Schism saints. The translator of Church Slavonic texts Reader Isaac Lambertson has composed a service to St. Olav, which we are posting here from the website Orthodox England.
Den guddommelige liturgi feires på 
Korsvoll menighetshus i Oslo
Tåsenveien 121

søndag 25. oktober kl 11
KART
21.søndag etter pinse

Tekster: Gal, 2,16-20  Lk 8, 5-15


SITUASJONEN I EKSARKATET
Erkebiskop Jobs redegjørelse
(utdrag) 

Erkebiskop Job og prostene i katedralen
25 september var alle prostene samlet i Paris. Prost f.Angel deltok fra Det skandinaviske prosti. Erkebiskop Job redegjorde under møtet for situasjonen i Eksarkatet. Eksarkatet  dekker et meget stort område og omfatter 120 menigheter og kirkeforeninger. Dette gjør det vanskelig for erkebiskopen å besøke alle. Han har i løpet av de 2 årene siden han tiltrådte, besøkt over 40 menigheter, men dette er ikke nok. Derfor er det viktig at prostene representerer i prostiene og holder seg oppdatert hva som skjer. Prostene er et viktig bindeledd mellom erkebiskopen, menighetene og deres prest.

Prosten har et viktig ansvar. Han er ikke en biskop, men utøver visse biskoppelige oppgaver i biskopens sted.  Prosten skal med lempe veilede sine preste-kolleger og støtte dem i deres problemer. Prosten kan ikke gjøre sanksjoner overfor sine kolleger, noe som har skjedd i et av  prostiene. Sanksjoner er forbeholdt biskopen. 

I erkebiskopens  møterom.
Prosten i Det skandinaviske prosti, f.Angel,
sitter som nr to fra venstre
Erkebiskopen sa at det dessverre har vært problemer i erkebispedømmet. Noen mennesker har misforstått betydningen av katolisitet og føler de kan diktere sine synspunkter og motsette seg prestene og erkebiskopen. Disse ignorerer Den hellige kanon og  tradisjonen i Kirken og ønsker å gjøre  kirken til et sivilsamfunn under påskudd av begrepene katolisitet eller demokrati. Enhver handling av erkebiskopen kritiseres, selv av medlemmer i erkebispedømmets råd som skal være hans nærmeste samtalepartnere.  Alle har plikt til å organisere seg i en flokk under en hyrde. (Mt. 10:16). Alle må arbeide sammen for vårt Eksarkat og Kirke og ikke splitte opp i partier eller grupper. Til tross for det godkjente og kanoniske valget av erkebiskopen, fortsetter denne gruppering å spre ubehageligheter ved å bryte Den hellige kanon og handler imot den sanne ånd av katolisitet i Kirken. 

Erkebiskopen understreket at man ikke kan gjøre opprør mot Moderkirken uansett årsak. Å så tvil om Den hellige synodes beslutning strider mot katolisitetens ånd, især med hensyn til valg av biskoper. Den hellige kanon forbyr enhver inngripen av lekfolk i denne prosessen.

Han tok også opp at noen prester ble løst fra sine administrative plikter som prost og sokneprest.  To proster  ble løst  fra sin tjeneste fordi de ikke kunne utføre den administrative funksjon som forutsatt i overensstemmelse med deres biskop og i broderlig ånd med sine kolleger i prostiet. Denne beslutning ble truffet i overensstemmelse med Den hellige kanon som forbyr slike  situasjoner. 

Erkebiskopen sa at i følge Den hellige kanon kan en prest kun være sokneprest i en menighet. Derfor ble en prest løst fra flere soknepresttjenester. 

Erkebiskop Job tok opp flere aktuelle saker som ikke refereres her. Det oppfordres til å lese hele erkebiskopens redegjørelse HER.
Det blir dessverre ingen Liturgi i Moss søndag 18. oktober. 
For kort tid siden ble det klart at Moss lutherske menighet som eier lokalene, skal bruke dem selv. De hadde rett og slett glemt å føre oss inn i møteprotokollen. Vi hadde kun fått tildelt to søndager denne høsten, så det er leit at den ene blir avlyst. De har lovet at det skal bli bedre fra neste semester. 

ikonmålingskurs
Første liturgi i nye hl. Nikolai kirke

  40 mennesker deltok på den første liturgien i den flotte nye kirken. Prester og lekfolk kom fra flere patriarkater og menigheter. 
f. Johannes var hovedcelebrant sammen med diakon f.Serafim. 
Kirken er blitt som en katedral. Den kommer til å bli en velsignelse for kirken i Norge. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i kjelleren. Imidlertid vil ikke regulære gudstjenester starte før ferdigattest for kirken foreligger.  Vi gratulerer menigheten med en flott kirke.Konferanse og festival 2016 
i Det britiske prosti

27.-30. mai 2016
High Leigh, Hodderston, Hertfordshire

Tema:
 How can I be Orthodox under these conditions?

Erkebiskop Job vil holde tale over tema:
You have been faithful with a few things; 
I will put in charge of many things (Mt 21,25)Fader Olav holdt foredrag i Katolsk-Ortodoks forum om Sergey Poliakovs store Olavsikon i 
Vår Frelser Ortodokse kirke i Oslo

Foto: f. Alexandros Loukatos

Sergeys Poliakovs Olavsikon er et enestående arbeid innen Norsk ikonmalerkunst. Det er det fremste og mest omfattende arbeid innen Olavsikonografien som er laget noen gang innen Den ortodokse kirke. Arbeidet imponerer med sin størrelse (2x1,5m). Det er 16 store ikonbilder rundt en sentral fremstilling av Olav den hellige. Sergey Poliakov har maktet å lage en helt ny Olavsikonografi etter ortodokse forbilder og tradisjon.

Gjennomgangen av Ikonet fortsetter:
Onsdag 14. oktober (Gudføderskens beskyttelse 1.okt) feires den første liturgien i nye hl. Nikolai kirke i Oslo kl. 10


Katolsk-ortodoks forum inviterer til 
norsk vesper i 
Vår Frelsers ortodokse kirke 
fredag 9. oktober, kl. 18Etter vesper går f. Olav Lerseth gjennom motivene i ikonmaler Sergey Poliakovs store Olavsikon som befinner seg kirken. 


Det vil bli mulighet for kjøp av signerte og nummererte ikontrykk etter gjennomgangen. 


Varmt velkommen! 


På vegne av Katolsk-ortodoks forum,
Lillian Christina Ulveland


Adresse:
Vår Frelsers ortodokse kirke
Akersveien 33
0177 Oslo
Den guddommelige liturgi feires i Fredrikstad søndag 4. Oktober kl 11
Kameratklubben, Frydenberggt 14