Helgenkongen-Olavsbilder i tusen år

22. november arrangerer NDR og NTNU seminaret: Helgenkongen - Olavsbilder i tusen år!
FOREDRAG:

Steinar Bjerkestrand, Trondheim: 
St. Olav på tusentallet – De visuelle fortellinger
Margrethe C. Stang, Trondheim: 
Olav på alteret. Olavsfremstillinger på alterfrontaler og som kultskulptur ca. 1200-1500 

Ole Petter Lerseth, Oslo: 
St. Olavsframstillingen på ‘Kong Christian I’s reisealter’

Kjartan Hauglid, Oslo: 
St. Olav i malte framstillinger i senmiddelalderen: Et forskningsprosjekt 

Anne Lidén, Stockholm: 
Sankt Olavs seglats i medeltida bild och legend 

Svein Gullbekk, Oslo: 
St. Olavsikonografi på mynt og St. Olavs orden 

Øystein Ekroll, Trondheim: 
St. Olav i norsk heraldikk

Knut Ljøgodt, Tromsø: 
St. Olav i 1800-tallets historiemaleri 

Karl Chr. Alvestad, Winchester: 
Den nasjonale Olav: Bruk og ‘misbruk’ av helgenkongens bilde mellom 1920 og 1945

Seminaret holdes i Øysteinsalen i Erkebispegården. Informasjon om påmelding og pris blir klart i begynnelsen av september.

Hellige Nikolai menighet bygger kirke


Hellige Nikolai menighet har holdt til i Tvetenveien på Teisen i Oslo en 10 års tid i et ombygget forretningelokale. Kirken har vært en såkalt kaffedral med flere skyvedører  for at lokalet kunne brukes til kirkekaffe, juletrefester og foredrag. Det ble lagt ned betydelige summer for å utbedre lokalet i sin tid. Imidlertid opplevde  menigheten  det som utilfredstillende at man ikke hadde en ordentlig ortodoks kirke. Det var meget lavt under taket og lite sakralt. Derfor har man satt igang å rive den gamle kirken og bygge ny på samme grunnmur. Kirken blir litt større, men mye høyere og med apsis, utbygg på sidene for koret og kuppel. Inngangen blir fra Tvetenveien og det blir laget parkeringsplasser. Man får ny ikonostas og kanskje veggmalte ikoner hvis pengene strekker til. Det er et betydelig løft og man må ta opp stort lån for å greie det. Det er samme byggmester som bygget kirken på klosteret i Hurdal, så man er sikret et godt resultat. Menigheten vil fortsatt mangle gode menighetslokaler for kirkekaffe mm, så håpet er at man kan få bygget det ved en senere anledning. I mellomtiden feirer menigheten sine gudstjenester i "gamle kirken" under Majorstuen kirke. 

Gaver til kirkebygget kan settes inn på konto: 0532 1267426