HL.OLAVSKAPELLET ER UNDER TAK

Stiklestad 17aug2014_1

GULV MÅ LEGGES OG VEGGENE BEISES.
TILSLUTT SKAL KIRKEN KRONES MED TRE KUPLER 

Menigheten trenger hjelp av frivillige samt økonomisk støtte.

Lørdag 30. august er det Liturgi i det ortodokse kapellet i Neiden.

Snart 450 år gammelt. St. Georgs kapell i Neiden er vel utsmykket. Foto: Thomas Vermes/ ABC Nyheter
 St. Georgs kapell i Neiden er 450 år gammelt

– Kapellet er et monument for oss. Det viser at den ortodokse kirken har røtter og en fortid i Norge, sier Johannes Johansen som er forstander i Den ortodokse kirken i Norge.

f.Johannes intervjues om  den historiske bakgrunn og det ortodokse nærvær i Finnmark.

DEN ALLHELLIGE GUDFØDERSKENS JOMFRU MARIAS HENSOVNELSE 15./28. AUGUST

Den ortodokse kirken  sier  at hennes død betyr "begynnelsen på den mystiske dag." Maria delte menneskehetens arvesynd og døde en menneskelig død, men hennes død var så full av liv i Gud at det ble omgjort til en strålende oppstigning til himmelenDet var hennes totale forening med Kristus som overvant døden og gjorde henne til den første personen til å "innvie" den kommende allmenne oppstandelsenMarias død blir startpunktet for den allmenne oppstandelsen som alle døde kropper i verden venter på. Den Hellige Ånd åpenbarer den siste dagenog kommer på den  "siste store pinsedagen." og fullbyrder den siste tid. "Enden" i den kristne tro er alltid "Guds rike", den endelige åpenbaring av "vår Herre Jesu Kristi nådeGud vår Faders kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn". Slutten er alltid begynnelsen på noe nytt. Hvis vi i kirken vet noe om hvordan det er å bli fylt med Gud, å være fullkommen som en personopplyst av Den Hellige Ånd og forent med Gudvi vet dette ved at vi kjenner Maria.


Liturgi: Fil 2:5-11 Lk 10:38-42, 11:27-28
ERKEBISKOP JOB PÅ PASTORALT BESØK I STOCKHOLM

Erkebiskop Job besøkte Kristi Forklarings kirke i Stockholm og sokneprest og prost for Skandinavia,  fader Angel Velitchkov, på festen for Kristi Forklaring. Alexander Djukic ble ordinert til diakon og skal tjenestegjøre i menigheten i Stockholm. En pannikida ble forrettet for tidligere sokneprest Mathias som døde i 2005. Han hadde også møter med metropolitt Kleopas og den serbiske biskopen Dositei.


KRISTI FORKLARELSE
PÅ TABORFJELLET
6./19.AUGUST

2. Pet 1,10-19
Mt 17, 1-9
 Velsignelse av vann og jordens grøde

Preken av f. Paul, Danmark, kan høres HER
FADER OLAV DELTOK PÅ ØKUMENISK FREDSGUDSTJENESTE I MOSS KIRKE SØNDAG 17. AUGUST
GJESTER
GJESTER: Nordisk felleskirkelig gudstjeneste i Moss kirke. Fra venstre kapellan i Moss kirke, Ann Kristin Rangøy, sogneprest Peter Stentoft fra Horsens, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen, metodistprest Anne Berthling fra Moss, generalsekretær i Norges Kristne Råd Knut Refsdal, prost Trond Tveit Selvik fra Moss, fader Olav fra Den Ortodokse kirke i Norge, generalsekretær i Sveriges Kristna Råd Karin Wiborn, biskop Atle Sommerfeldt og biskop Esbjørn Hagberg fra Karlstad. (Foto: Jon Gran, Moss Avis)


Anledningen var 200 års markeringen for Mossekonvensjonen, avtalen som gjorde slutt på krigen mellom Norge og Sverige, den siste mellom de nordiske land. I Mossekonvensjonen  godtok den svenske kongen Norges Grunnlov fra Eidsvoll med noen endringer samt Norges regjering. Mossekonvensjonen la grunnlaget for Norges selvstendighet og skapte fred i Norge, en selvstendighet som ble fullført i 1905 med forhandlinger i Karlstad. Derfor var  hyggelig at den lutherske biskop i Karlstad var tilstede. 

Fader Olav leste en bibelstekst fra Jeremia. Gudtjenesten fulgte Den norske lutherske kirkes ordning. Det var overraskende og hyggelig, en økumensk gest over for Den ortodokse kirke, at Den Nikensk-Konstantinopolitanske trosbekjennesle ble brukt uten filioque. 

ARBEIDET MED HL OLAVS KAPELL PÅ STIKLESTAD
NÆRMER SEG SLUTTEN!
Stiklestad 14aug2014_2Stiklestad 14aug2014_9
Flere bilder kan du se HER
LITURGIER I MOSS OG FREDRIKSTAD

Søndag kl 11.00

7.sept. FREDRIKSTAD
21. sept. MOSS
5. okt. FREDRIKSTAD
19 okt. MOSS
2. nov. FREDRIKSTAD
16. nov. MOSS

MOSS: Arena kirke og kultursenter, Kirkegaten 19
FREDRIKSTAD: Lahellemoen misjonshus, Albert Torps vei 20I DAG 29. JULI/11.AUG.FEIRER VI OLSOK 
ETTER JULIANSK KALENDER
GRATULERER TIL ALLE MED DAGEN!


FADER ANDERS ÅKERSTRÖM HAR SKREVET EN TEKST 
SOM KAN LESES HER


STIKIRER TIL DEN HELLIGE LIDELSESBÆRER OLAV 1.TONE


O Olav, som Norges salige stikling ble du podet inn på den hellige kirkens tre og ble der en fruktbar gren som bar nådens frukt i rikelig mon for Kristus til næring for de troendes sjeler.

Herren gav deg å styre over Norge lik en talent, og denne fordoblet du ved din iver, o salige konge og martyr Olav, ved å utgyte ditt kongelige blod for Ham. Derfor sa Han til deg:”Stig inn til min glede, du gode og trofaste tjener”.

Synet av deg stige opp i de himmelske boliger og arve de goder som Kristus har lovet de rettferdige, o rettferdige Olav, der du nyter den guddommelige herlighet, får englenes kor til å juble, mens mennesker på jord anmoder om dine forbønner.


2.TONE: Kom, alle kristne, og la oss lovprise den seierrike kong Olav, for med sin tro behaget han Gud, og mottok martyrkronen fra Hans høyre hånd, og nå bor han med englene i det høye. Ja, la oss rope til ham av hjertet: Kom og vær med oss, o hellige lidelsesbærer, og be til Kristus Frelseren for ditt folk og for alle som ærer ditt minne.


KONDAK 8.TONE

La oss slutte oss til alle troende i Norges land / og prise den vise kong Olav som rettelig er, / for han var en stor forkjemper for fromheten og en usvikelig martyr for Kristi sannhet. / La oss be ham som han har frimodighet hos Herren, vår Gud, / at han ber om miskunn for oss som ærer ham, / så vi med glede kan synge høyt: / Fryd deg, minneverdige Olav.