HL.HALLVARD ORTODOKSE MENIGHET
STØTTER ST.JAMES MENIGHET I VEST-KENYA
DER FR.KRYSOSTOMOS HOLDER PÅ Å BYGGE KIRKE.
MENIGHETEN BRENNER SINE EGNE MURSTEIN, 
MEN TRENGER HJELP TIL CEMENT OG TAK

STØTTE KAN SETTES INN PÅ MENIGHETENS KONTO.