Betydningen av begravelsesritualet

Betydningen av begravelsesritualet i Den ortodokse kirken

"Sannelig, jeg sier dere: den time kommer, og er nå, da de døde skal høre stemmen til Guds Sønn,., Og de som hører, skal leve" (Joh 5:25)

Opprinnelsen til døden.
I første mosebok finner vi at mennesket ikke er skapt til å dø. Det levde i et intimt fellesskap med Gud, og skulle leve evig ved Guds nåde. Når vi ble utro mot Gud, ulydig hans vilje gjennom synd, ble vårt forhold til ham kuttet. Siden synden skilte oss fra Ham som var selve kilden til livet vårt, kom døden inn i verden. [Genesis 3:19, Romerne 6:23] Smerten vi føler når en vi elsker dør  stammer fra en bevissthet dypt inne i oss at vi ble skapt, ikke for døden, men for livet. Opplevelsen av døden er ikke "naturlig", men er en del av den falne verden. Men selv om tapet av et familiemedlem eller en venn er smertefullt, har vi løftet om at denne tilstanden er ikke permanent. 
 
Questions and Answers about death and funerals
Oppstandelsen fra de døde
På grunn av Kristi død på korset, og hans seier over døden ved  sin oppstandelse (se Rom 5 & 6), trenger vi ikke lenger se døden som den absolutte enden på vår eksistens. Snarere, døden, i lys av Kristi oppstandelse i herlighet, blir sett på som en tid med hvile  i Herren. Å vite dypt inne i oss at døden ikke er en del av verden som Gud mente det, forstår vi at slike situasjoner er verdig våre tårer. Men vi skal ikke gråte som de som ikke har noe håp [1.Tess. 4:13-17]. Vi gråter over tapet av forholdet vi hadde med den avdøde, men i våre hjerter  må det være en viss fred og med glede! At våre avdøde kjære har gått til  ro med Herren. Videre sikrer vår tro på vår Frelser oss at han vil gjenopplive oss igjen, gjenforene kropp og sjel og gi oss forvandlete eller "forklarete" , "åndelige" legemer som ikke lenger vil være sårbare for smerte, sykdom og død. [Se 1.Kor 15:35-44].


Den troende skal begraves, ikke kremeres. Det er bestemt i Kirkens kanon. Den avdødes kropp skal returneres til jorden for å vente på Herrens gjenkomst. Man må ha en gravplass på en kirkegård, markert med et kors som velsignes av presten. Familien eller venner må stelle graven og be sine bønner for avdøde der i tillegg til sjelebønn i kirken.

Hvorfor be for de døde? 
Fra apostlenes tid, har ortodokse kristne bedt bønner for de døde. De blir bedt for fordi Kirken er én. Kirken består av medlemmer både på jorden og i himmelen. Som medlemmer av Kirken, er vi forpliktet til å be for hverandre, så det er ingen grunn til at vi ikke kan be for de døde. Effekten av våre bønner for de døde er verken å "kommunisere" med dem som i en slags "seanse", og heller å "sende dem til himmelen", men å gi åndelig trøst for både avdøde og for de sørgende etterlatte. Våre  bønner  minner oss om vår egen  død og vårt ansvar med å forberede seg til den. Vi stoler på at Gud i sin nåde vil høre våre bønner som vi gjentatte ganger sender opp for vår kjære døde. 

Begravelsesritualet
Som regel er kisten åpen under seremonien. Den avdøde blir velsignet med hellig vann, man leser bønn om syndsforlatelse og deretter plasseres et ikon av Kristus eller  navnehelgenen i hånden på avdøde. Kisten står i sentrum av kirken med føttende mot alteret. Et klede med trishagion legges over avdødes hode. Et kors legges i i kisten i nærheten av hodet. Bivokslys som familien kjøper i kirken distribueres til de som er til stede og holdes tent gjennom seremonien. Lyset er et Kristus symbol laget av voks fra hunbier som er et symbol på Gudfødersken.  På slutten av seremonien kommer de troende frem og kysser korset, ikonet og hodekledet til den avdøde. Ingenting av dette er mulig med kisten lukket. Åpen kiste  svært viktig praksis i den ortodokse troen. En lukket kiste er  med på å utarme troen. Kirkens to tusen år gamle praksis har vist hvor viktig det er å ta et farvel med en  kropp som sees.  

Man leser salmer fra det gamle testamentet. Den innledende salme er salme 90 (91), som taler om Guds faste løfte om velsignelse og beskyttelse for alle som har satt sin lit til ham. Tre sett med vers  fra Salme 118 (119) taler om Guds store godhet og våre avhengighet av ham og hans lov, som guider oss gjennom alle vårt livs dager. Salme 50 (51), en bønn om omvendelse, appellerer til Guds miskunn, medfølelse og nådig nåde for rensing og tilgivelse. 

I tillegg til bønn til Herren, ber vi Hans hellige om forbønn for våre avdøde kjære overfor den miskunnsfulle Kristus.  Vi ber Gud om å la avdødes sjel få hvile blant de hellige, der det ikke er mer smerte, sorg, eller lidelse.
Bønn om absolusjon er en bønn presten leser over avdøde i kirken hvor han ber Gud om å tilgi enhver synd som denne personen har begått i hans / hennes liv, kjente og ukjente, enten begått av ondskap eller svakhet. 
Frukt og flettet brød (Kolach) tar familien med.  Jesus sa: "Jeg er livets brød" [Joh. 6:35]. Vi uttrykker dette ved bruk av brød under begravelsen. Brødet er laget i form av en sirkel som symboliserer evigheten. Et stearinlys plasseres i brødet  som et symbol på Kristus, Verdens lys. Frukten minner oss om vårt kall til å være kristne, ikke bare i troen, men også til å produsere frukt av gode gjerninger. 

Kollivo: kokt hvete og honning: Hvete brukes som et uttrykk for død og oppstandelse. Jesus sa: "Med mindre en hvetekornet faller i jorden og dør, blir det alene, men hvis det dør, bærer det mye frukt" [Johannes 12:24]. Honning eller sukker som er blandet inn i Kollivoen minner om den sødme og velsigelse om evig liv som vil følge vår oppstandelse.

Hymnen om Evig minne  er hentet fra evangelie-beretningen om Jesu korsfestelse. Herren ble korsfestet med to røvere. En spottet ham, mens den andre omvendte seg fra sine synder og sa til Jesus: "Husk på meg når du kommer i ditt rike." [Luk 23:42 ] Jesus svarte: "Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis." [Luk 23:43] Når vi synger "Evig minne" for vår avdøde elskede, sier vi: "Husk dem, Herre, Når du kommer i ditt rike ". 
Det  siste kyss er det siste farvel til de jordiske restene av den avdøde. Man skal altså ikke nekte dødens virkelighet.  I begravelsesseremonien skal alle som er tilstede  inviteres  til å komme personlig si farvel til den avdøde. 

I sin essens er begravelsesseremonien  en  oppstandelses seremoni. Salmer og bønner i tro og håp taler om livet i Kristus. Det evige liv skjenket på  grunn av trofasthet til Gud gjennom vår jordiske pilegrimsferd. På mange måter kan begravelsen være  en tjeneste med takksigelse for endelig frigjøring fra det fysiske liv inn i fylden av åndelig liv og inngangen til  det lovede land. 
Velsignet er den måten du går i dag, O sjel, et sted for hvile har vært forberedt for deg. (Begravelses-prokimen)

Man ber sjelebønn i kirken etter 9 dager, 40 dager, den årlige minnedag og spesielle minnelørdager. Har man ikke selv anledning til å være tilstede, ber man presten be for avdøde.