Matutin på Store tirsdag ble feiret i Den greske kirken i Oslo.

Metropolitt Cleopas av Skandinavia var på besøk i Oslo og flere prester og øvrighetspersoner var tilstede. Ordfører Marianne Borgen var tilstede og flere fra Den greske ambassaden. f.Olav deltok sammen med f. Kliment fra hl Olga menighet og f.Christoforos fra hl. Herman menighet i Kristiansand, foruten f.Alexandros, sokneprest i menigheten.Påsken i Fredrikstad

Langfredag 29.april  kl 18: Bønn ved Kristi grav
med prosesjon av epitafiet

Lørdag 30.april kl 21: Påskenattsgudstjeneste

Begge gudstjenestene er på norsk.
Det er ikke kirkekaffe disse dagene

VELKOMMEN!
Den hellige synode har bifalt valget av erkebiskop Johannes

Den 28. mars valgte den ekstraordinære generalforsamlingen som var samlet i Paris, biskop Johannes av Charioupolis til ny erkebiskop av eksarkatet av menigheter av russisk tradisjon i Vest-Europa. Den 22. april bifalt den hellige synode av Konstantinopels patriarkat valget. Fra denne dato skal erkebiskop Johannes nevnes i eksarkatets gudstjenester etter hans hellighet patriark Bartolomeus.
Tronstigningen vi skje etter nærmere kunngjøring.

AXIOS