Den lutherske og Den ortodokse kirken i Estland med felles erklæring

 
Den estiske  ortodokse kirken og den estiske evangelisk-lutherske kirke har signert  en felles uttalelse om sin felles teologiske tro, den 25. april 2013.

Dokumentet understreker betydningen av tilbedelse i folks liv.

Det er den første felles uttalelsen som er gjort av kirkene, men det har vært holdt bilaterale møter hvert år siden 2006. I de nåværende samtaler, har  fokus vært  på spørsmålet om bioetikk og organdonasjon.

Den lutherske kirke er den største kirken i Estland og har også en selvstendig gren i utlandet som har røtter tilbake til sovjettiden, da organisert religion ble forbudt.

Den ortodokse kirken, der estisk er det offisielle språket, hører under den økumeniske patriarken av Konstantinopel. Den er utskilt fra den estiske ortodokse kirken i Moskva patriarkatet, der det offisielle språket er russisk.
De to biskopene som ble kidnappet i Aleppo, er fortsatt i kidnappernes hender.  
Metropolitan Paul of AleppoMar Gregorios Yohanna Ibrahim of Aleppo
 
Forhandlingene med kidnapperne har ennå ikke ført frem og det er ikke
kunngjort noen dato for deres frigivelse eller om hvem kidnapperne er, men man tror det er tsjetsjenske jihadister. Erkebiskop Yohanna Ibrahim, den syrisk-ortodokse biskopen i bispedømmet Aleppo og metropolitt Paul Yaziji, bror av den antiokenske patriarken, ble kidnappet den 22. april, bare 10 km fra Aleppo, nær den tyrkiske grensen.Biskopene skulle forhandle om frigivelse av to prester da de ble kidnappet. En Gresk-Melkitisk biskop kritiserer den falske informasjon om den påståtte frigivelsen av prelatene som har versert i vestlige medier og sier det er mennesker som risikerer livet i disse forhandlingene.

I disse dager er alle kirkene i Aleppo, katolske og ortodokse, organisert i bønn og  våkenetter for de to prelater. Tusenvis av troende kommer for å være med hver eneste ettermiddag. 

Patriark Johannes Yazigi og Patriark Ignatius Zakka 1. har kommer med et felles kommunike som kan leses her:
http://ocl.org/joint-communique-on-the-abduction-of-bishop-paul-and-bishop-john/

METROPOLITT EMMANUELS 10 ÅRS JUBILEUM

EmannouilMetropolitt og vår Locum Tenens, Emmanuel,kan feire 10 års jubileum for sin intronisasjon 8. mars 2003 som metropolitt av Frankrike  i hl Stefan katedralen i Paris. Han var født på Kreta i 1958, studerte ved forskjellige universiteter. Han har bl.a. studert ved St. Sergius som tilhører vårt erkebispedømme og ved Sorbonne.
 

UTENRIKSMINISTER KERRY BESØKTE PATRIARK BARTOLOMEUS

Søndag ettermiddag 21. april 2013, under sin reise til Tyrkia, kom USAs utenriksminister John Kerry  til det økumeniske patriarkatet for en times langt besøk. Utenriksminister Kerry ble mottatt ved inngangen til patriarkatet av  sekretær for den hellige synode, fader Arkim. Bartholomeus Samaras, som eskorterte ham til det patriarkale kontor, hvor Mr. Kerry møtte Hans All-Hellighet. Blant de tilstedeværende under møtet var Hans Eminense Metropolitt Evangelos av New Jersey, Ambassadør Francis J. Ricciardone, USAs ambassadør til Tyrkia, Hon. Scott Frederic Kilner, den amerikanske generalkonsulen i Istanbul, og Mr. Laki Vingas, representant til den tyrkiske regjeringen. Den hl.Synoden var representert ved fader Arkim. Bartholomeus Samaras og Diakon Nephon Tsimalis. Den amerikanske utenriksministeren forsikret Hans All-Hellighet om USAs urokkelige støtte  vedrørende religiøs frihet og gjenåpning av Den teologiske skolen i Halki. Hans All-Hellighet takket  Mr. Kerry, og ba samtidig om å formidle hans inderlige bønn for ofrene for Boston Maraton tragedien og folket i Massachusetts. Til slutt, Den økumeniske patriarken ledsaget utenriksminister Kerry til patriarkale hl. Georgs kirke og til minnestedet for patriark Gregor V, hvorpå han eskorterte ham ut i bilen hans. Mr. Kerry følger en lang tradisjon som ble etablert av tidligere førstedame og utenriksminister Hillary Rodham Clinton, som  besøkte Fanar ved tre anledninger, etterfulgt av tidligere utenriksminister Madeleine Albright.

 
Den ortodokse kirke i Trabezon blir  omgjort til en moské om kort tid
 
I sitt intervju med den tyske Hurriyet avisen, bekreftet muftien av Trabezon , "at arbeidet med konvertering av den ortodokse kirken hagia Sophia til et sted for bønnemøter for muslimer fortsetter i en akselererende tempo".

På spørsmålet "Hva vil skje med unike kristne fresker", forsikret muftien at "de ikke vil bli berørt, bare dekket til".

Hagia Sophia i Trabezon er monument av bysantinsk arkitektur. Dessuten har unike fresker og mosaikker overlevd her. Katedralen ble bygget mellom 1238 og 1263 av Manuel I. I 1461 invaderte Mehmed II Trabezon og konverterte katedralen til en moské. I 1964 ble den tidligere katedralen et museum etter at restaurering hadde blitt utført i 1958-1964 ved Edinburgh University.

Forhandlingene om å gi Hagia Sophia i Konstantinopel til muslimer fortsetter. Men  med denne kirken avgjørelsen tas av sentrale myndigheter. Tyrkisk presse utelukker ikke at Trabezon katedralen er en slags generalprøve for konvertering av Hagia Sophia i Konstantinopel til en moské, melder Agionoros.ru.
Liturgi i Trysil

Det bor mange ortodokse i Trysil av forskjellig nasjonalitet. Felles for dem er at de har lang vei for å komme til gudstjeneste og de ferreste dispinerer bil. F.Olav og presbytera Mari tar en tur av og til. Det er en uforglemmelig opplevelse. De troende tar vel imot og lager god mat til kirkekaffen. Det er diakon Birthe Øverby i Trysil menighet (Dnk) som organiserer treffene og vi får ha Liturgien i Trysil kirke. En stor takk til diakonatet og menighetsrådet i Trysil menighet.

Et russisk ortodoks senter vil bli bygget i Berlin
 Фото: kucheryavchik.livejournal.ru
Et russisk ortodoks senter underlagt patriarkatet i Moskva, med en steinkirke, en søndagsskole, et bibliotek, et hjem for pilegrimer og en lekeplass, vil bli bygget i Berlins Marzahn. Det er for tiden seks menigheter innen Den russisk-ortodokse kirke i Berlin, inkludert en tysk. I distriktet Marzahn bor om lag 40.000 mennesker som snakker russisk. En tomt på 5,5 mål er kjøpt. Abbed Daniel, sekretær for erkebiskop Theophanes av Berlin og Tyskland, sa: "Behovet for bygging av en ortodoks kirke i den østlige delen av Berlin - Marzahn - har man følt behovet for lenge. Det er nettopp i dette området hvor de fleste av våre landsmenn bor og som trenger en ortodoks kirke. Erkebiskopen av Berlin og Tyskland Theophane har ofte mottatt brev fra beboerne i området med bønn om å etablere et ortodoks samfunn. Og nå, takk Gud, en slik mulighet har dukket opp. " Far Daniel la til at den ortodokse samfunnet i Marzahn i dag er tvunget til å leie rom. Man har også startet det forberedende arbeidet for bygging av en midlertidig trekirke, som kan romme opptil 250 personer, i påvente av den endelige bygningen.  Far Daniel sa at lokale myndigheter var godt informert om prosjektet. Han sa at  tre versjoner av fremtidens kirke vil bli presentert forhierarkiet. Det endelige utkastet ble skrevet av kirken arkitekt i Moskva Alexander Novikov.
Pravoslavie.ru
Den nye paven og Den ukrainske gresk-katolske kirke 


Metropolitt Hilarion av Volokolamsk,  i den russisk-ortodokse kirke, uttrykte nylig håp om at den nye paven, Frans 1, vil fortsette politikken med avspenning med den ortodokse kirken og  ikke støtte det han kaller utvidelsen av de ukrainske greske katolikker. "Unionen er den mest smertefulle temaet i den ortodokse-katolske dialog, i forholdet mellom de ortodokse og katolikker. Hvis paven vil støtte foreningen, vil det gi noe godt, "sa han

Metropolitt Hilarion er bekymret: det sies at den nye paven har en tilhørighet til det ukrainske gresk-katolske kirke (UGCC). Så mye at en russisk kommentator hevdet om  Frans, "vi har en ukrainsk pave". Dette kan forverre forholdet mellom den ortodokse og den katolske kirkens gresk-katolikker.
Den ukrainske gresk-katolske kirke forvirrer de fleste utenforstående. Det er en østlig ritus kirke som er i fellesskap med Vatikanet. Den bygger på middelalderens Kiev-Rus  og ble  offisielt grunnlagt gjennom  Unionen i Brest 1596 (derav kirkens andre utbredt navn, Uniate). "Gresk" ble lagt til senere for å skille det fra den romersk-katolske kirke. Jorge Mario Bergoglio, den nye paven, hadde en ukrainske gresk-katolsk prest som sin mentor, og er kjent med Kirkens ritualer, sier Svjatoslav Shevchuk, leder av UGCC. Mr Shevchuk tjenestegjorde tideligere i Buenos Aires. Mange i den ukrainske gresk-katolske kirke håper at Frans vil heve den til et patriarkat, fra sin nåværende status som en Erkebispedømme. I dag utgjør gresk-katolikker  ca 15% av Ukrainas befolkning. De fleste av dem bor i den vestlige delen av landet, inkludert byen Lviv. (De har også en sterk tilstedeværelse i det ukrainske diasporaen.) Etter nesten et halvt århundre med forfølgelse under sovjetisk styre, ble kirken  en av bærebjelkene i den nasjonale identiteten i Vest-Ukraina. Det er en innflytelsesrik kraft her, men den har beholdt sin avstand fra politikken. Det er sagt: i resten av Ukraina går religiøse folk i kirken, i Lviv går alle i kirken. Byen er kjent for mengden av kirker, de fleste av dem nå gresk-katolske, selv om det fortsatt er både en katolsk og en armensk katedral. (Frem til 1941 var Lviv også et viktig sentrum for den jødiske religion.) Om morgenen fyller  lyden av liturgien, sunget på ukrainsk,  de brosteinsbelagte gatene. Lviv Business School, en del av det ukrainske katolske universitetet som er tilknyttet [den ukrainske gresk-katolske] kirke, har blitt kjent for å kombinere business utdanning med etikk. Oppmuntrende "tillit, åpenhet og etikk" i den nye generasjonen av næringslivsledere kan hjelpe endre negative trender i Ukraina, sier Sophia Opatska, skolens administrerende direktør. Den 7. april gikk mengder av gresk katolikker i prosesjon gjennom Lviv under korsveien og preget hele trafikkbildet. Kirkens ledere har allerede invitert pave Frans til å besøke Ukraina. Den nye paven har selv ikke gjort noen spesiell omtale vedr. Ukraina siden han ble valgt.  Mange av Ukrainas gresk-katolikker  avventer ivrig besøket av pave Francis, det nærmeste de har hatt en ukrainsk pave.
www.economist.com
BILDER FRA LITURGI I MOSS

Vi har mange flotte barn som er med oss i Moss. Noen hjelper til i koret, andre i alteret. Vi er veldig glade og stolte av barna våre. Bildene her er  fra forskjellige Liturgier i Arena kirkesenter.Fransk apellrett har avsagt siste ordet i tvisten om eierskapet til katedralen i Nice
http://www.pravmir.com/wp-content/uploads/2013/04/0311.jpg
Den franske apellretten avsa onsdag den siste avgjørelsen i rettssaken som hadde vart i flere år, om å tildele  Russland eierskapet til hl. Nikolai-katedralen i Nice.

I januar 2010 anerkjente domstolen i Nice Russland som eier av  hl. Nikolai katedralen.  Den ortodokse Forening i Nice som  hadde forvaltet katedralen i mer enn 80 år bestred dette kravet og  nektet å overgi katedralen. I mai 2011 anerkjente apellretten i Aix-en-Provence Russlands eierskap til katedralen og den ortodokse Forening i Nice ble oppfordret til å akseptere dommen og overlate nøklene, men avgjørelsen ble anket til den høyeste apellrett. Ved sitt vedtak 10.april har retten avvist anken til Den ortodokse Forening  i Nice, dermed er siste ord sagt i tvisten som har vart i syv år.  

Hl Nikolai-katedralen ble bygget av tsar Nikolaj II i 1912 på tuftene av Villa Bermont  på den franske rivieraen, hvor hans onkel og arving til tronen, Nikolai Aleksandrovitsj, døde i 1865. Tomten der Kirken ble bygget hadde blitt kjøpt opp av Alexander II. På 1920-tallet begynte den ortodokse Forening i Nice å bruke katedralen, men vilkårene i avtalen for  gratis leie utløp 31. desember 2007, så Russland bestemte seg for å få tilbake  eiendomen gjennom domstolene. 

Katedralen har vært knyttet til vårt erkebispedømme som ble opprettet for å gi russere som kom fra Russland etter revolusjonen kirkelig betjening. Russland anser vårt erkebispedømmet  bruk av  katedraler bygget i Tsartiden  som midlertidige og ønsker at den russiske stat skal gjennom rettsvesenet få disse tilbake som russisk eiendom.   Katedralen i Nice som årlig blir besøkt av 150.000 mennesker, bærer preg av manglende vedlikehold.  Allerede i 2013 starter Russland med å rehabilitere katedralen 

Bønn for Egypt
 
Den 13. april 2013 ble det avholdt bønn for Egypt i Den britiske ortodokse misjon i London, etter angrepene Khusous og på St. Mark-katedralen i Kairo.  Metropolitt Abba Seraphim ledet bønnen og Den guddommelige liturgi.

3. søndag i Store Fasten feiret i Konstantinopel.

Søndag 7. april 2013, tredje søndagen i Store Fasten, ble feiret i hl Georgs katedral i Konstantinopel med høytidelighet under ledelse av hans all-Hellighet den Økumeniske Patriark Bartolomeus og medlemmer av den hellige synodenArkimandritt Bartolomeus Samaras, sjefs-sekretær i Den Hellige Synoden, og diakon Joakim Billis, sekretær i Den Hellige Synoden, deltok i Liturgien. Tilstede var også den greske ambasadør, Nikolaos Matthioudakis sammen med pilegrimer fra Europa og Amerika.  

 

 
Tanker rundt møte i erkebispedømmet for prester og leke delegater 30.mars 

Lørdag 30. mars ble møtet i erkebispedømmet avholdt i Alexander Nevsky katedralen i Paris. Møtet startet med Liturgi i krypten hvor mange språk ble brukt.  188 delegater, prester og lekfolk, deltok under ledelse av vår locum tenens, metropolitt Emmanuel av Frankrike.  Forsamlingen skulle ta stilling til brevet fra patriark Bartolomeus som han sendte etter å ha forkastet de tre kandidatene som rådet hadde presentert. I brevet foreslo han å innsette en vikarbiskop som skulle ha et spesielt ansvar for exarkatet under Metropolitt Emmanuel.   Møtet startet i en positiv atmosfære av åpenhet og dialog slik at alle forskjellige meninger kom til uttrykk. Både en representant fra rådet og metropolitt Emmanuel ga sine versoner av hendelsesforløpet forut for møtet. Metropolitten sa at grunnen til at kandidatene ble avvist var at en av dem ikke var medlem av erkebispedømmet. Dermed måtte alle tre forkastes fordi det kreves at alle tre må være gyldige kandidater. Metropolitt Emmanuel kunne forsikre møtet at det ikke var noen planer om å splitte opp erkebispedømmet under greske metropolittdømmer. Patriarkatet har forståelse for erkebispedømmets spesielle struktur og behov og man ønsker at en erkebiskop skal bli valgt 1. november. Rådet vil formulere et svar til patriark Bartolomeus hvor man også vil ta for seg spørsmålet om å vigsle en vikarbiskop. Det kom også frem et ønske om at Skandinavia måtte få vikarbiskop, slik planen var for noen år tilbake. Det er vår oppfatning at dette er lagt på is.
(PNG)
Den innflytelsesrike serbiske ortodokse kirken har anket en avtale med kosovoalbanere som vil bane vei for Serbias EU-medlemskap.
Patriarch Irinej of Serbia (portrait).jpg
EU har gitt Serbia frist til tirsdag for å si om det ville gi avkall på kontroll over nordlige Kosovo - en av de vanskeligste spørsmålene som deler den tidligere serbiske provinsen - i bytte for starten av Serbias EU-medlemskap forhandlinger.

Forhandlingene mellom serbiske og Kosovo tjenestemenn om saken brøt forrige uke sammen i Brussel. Kosovo erklærte uavhengighet i 2008.
Patriark Irinej I Den serbiske ortodokse kirken  sa i et brev lørdag adressert til serbiske ledere at de ikke bør "gi opp, selge eller forråde" Kosovo for et "skummelt" EU-medlemskap løfte.

Kosovo regnes av nasjonalister å være vugge til den serbiske statsdannelse og religion.
Mer enn 10 moskeer kan bygges i Athen


Ifølge Giorgos Kaminis ordfører i Athen, vil bygging av en sentral moske i byen åpne for bygging av en eller to moskeer i hvert distrikt i hovedstaden.

Athen er fremdeles den eneste europeiske hovedstaden uten moské, men titusener av muslimer fra land i Midtøsten, Afrika og Det indiske kontinent bor her.

Tidlig i mars utlyste statsminister i Hellas Antonis Samaras en konkurranse  for å bygge den sentrale moskeen. Det er allerede kjent at moskeen skal huse 350 personer og bygget vil koste € 846 000.

Metropolitt Serafim i Pireus  oppfordret statsråden hindre at det blir bygget   moskeer. Han mener at muslimer ikke skal få bygge sine gudshus i Hellas fordi  det bryter med religiøse rettigheter til greske kristne.
KRISTI TORNEKRONE ÆRET PÅ VESTLIG LANGFREDAG

På langfredag i den latinske lidelsesuke ble Kristi tornekrone lagt frem i Notre Dame i Paris for æring av troende. Folk i tusentall kom for å ære dette fantastiske relikvie som Kristus bar på sin vei til Golgata. Tornekronen ble holdt av en prest foran kirkens alter for at de troende kunne komme helt inntil og kysse det. Hele kirken var fylt med folk som satt og ba. Kristi nærvær opplevdes sterkt. F.Olav var i Paris på et kirkemøte og fikk anledning til å komme og ære tornekronen. Det er Den hellige gravs riddere som administrerer denne visningen. Det var også mange ortodokse troende tilstede som ga uttrykk for glede over at en ortodoks prest var der. Det er ikke mange år siden relikviet var glemt av katolikker og ortodokse troende  har bidratt sterkt til at interessen blant katolikker har økt. Tornekronen er kristenhetens fremste relikvie sammen med Kristi kors og likklede og vises frem ved viktige markeringer som i fastetiden og på Langfredag. Det anbefales at ortodokse troende tar veien til Paris for å oppleve Kristi nærhet på en helt spesiell måte. I Notre Dame befinner seg også en bit av Kristi kors og en av naglene som Kristus ble spikret til korset med. Disse vises også frem i løpet av den latinske lidelsesuken.
Kristi tornekrone ankommer Notre Dame 19.august 1239
I 409 skrev hl Paulinus av Nola om at tornekronen ble oppbevart i Jerusalem i kirken på Sions berg. I 1053 ble den overført til Konstantinopel for ikke gå tapt da Jerusalem ble tatt og ble oppbevart i det keiserlige kapell. Kristi tornekrone ble kjøpt av den franske kong Ludvig i 1239 fra den latinske kong Beaudouin de Courtenay i Konstantinopel. Konstantinopel ble som kjent tatt og ranet av det 4. korstog og det var innsatt latinsk konge i 60 år på begynnelsen av 1200-tallet. Beaudouin hadde økonomiske problemer og ønsket å selge relikvier til venetianerne. Kong Ludvig kom venetianerne i forkjøpet og sikret seg tornekronen. Han bygget det vakre Sainte Chapelle, like ved Notre Dame, hvor tornekronen ble oppbevart frem til den franske revolusjonen da den ble gitt til Notre Dame. Kong Ludvig av Frankrike ga flere torner til kongelige i Europa. Han ga en bit av tornekronen til den norske kong Magnus V Lagabøter (1263-80), som overlot klenodiet til apostelkirken i Bergen, det fornemste av kongekapellene så lenge Bergen var hovedstad. Relikvien kom til Apostelkirken den 9. november. Denne dagen ble innført som fest for Kristi Tornekrone i Norge, og den sto i Missale Nidrosiense fra 1519. Magnus Lagabøter var trolig den som fikk tatt ut et leggben fra Hl.Olav og satt i et relikviegjemme og plassert i apostelkirken. Etter reformasjonen ble det oppbevart i Rosenkranstårnet frem til 1700-tallet da det ble tatt til Danmark og kjøpt av danskekongen og oppbevart i hans samling frem til det ble gitt til dronning Josefine på 1840-tallet som ga det til St.Olavs kirke i Oslo hvor det fremdeles oppbevares.  (se eget innlegg)

Kristi tornekrone består i dag av en sivkrans som er 21 cm i diameter. Det var i denne sivkransen tornene ble festet.Tornene er i dag borte. De har blitt gitt bort ned gjennom  historien av  bysantinske keisere og franske konger. 70 torner rund i verden har blitt identifisert å ha samme opphav og skal stamme fra tornekronen. I nyere tid har tornekronen blitt satt inn i en gjennomsiktig krystall.
Sainte Chapel, Paris