DEN ALLHELLIGE GUDFØDERSKENS JOMFRU MARIAS HENSOVNELSE 15./28. AUGUST

Den ortodokse kirken  sier  at hennes død betyr "begynnelsen på den mystiske dag." Maria delte menneskehetens arvesynd og døde en menneskelig død, men hennes død var så full av liv i Gud at det ble omgjort til en strålende oppstigning til himmelenDet var hennes totale forening med Kristus som overvant døden og gjorde henne til den første personen til å "innvie" den kommende allmenne oppstandelsenMarias død blir startpunktet for den allmenne oppstandelsen som alle døde kropper i verden venter på. Den Hellige Ånd åpenbarer den siste dagenog kommer på den  "siste store pinsedagen." og fullbyrder den siste tid. "Enden" i den kristne tro er alltid "Guds rike", den endelige åpenbaring av "vår Herre Jesu Kristi nådeGud vår Faders kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn". Slutten er alltid begynnelsen på noe nytt. Hvis vi i kirken vet noe om hvordan det er å bli fylt med Gud, å være fullkommen som en personopplyst av Den Hellige Ånd og forent med Gudvi vet dette ved at vi kjenner Maria.


Liturgi: Fil 2:5-11 Lk 10:3

LES MER
Arkimandrit Irenei Steenberg: Den eneste røsten som enhver ortodoks kristen er forpliktet til å snakke med, er kirkens stemme.
Archimandrite Irenei (Steenberg) at Sretensky SeminaryDen guddommelige liturgi feires på 
Korsvoll menighetshus i Oslo
Tåsenveien 121

søndag 30. august kl 11KART

Etter liturgien drar vi til Sognsvann for grilling og bading

Ta med grillmat, grill/ved og badetøy
Gudstjenester i Neiden og Finland

22. og 23. august deltok metropolitten av Burundi/Rwanda, biskopen av Oulu, prester og troende fra Norge, Finland, Russland og Afrika på gudstjeneste i hl.Georgs kapell, vannvelsignelse i Neiden-elva og liturgi i hl. Trifons kirke i Sevettjervi.  Fra vårt bispedømme deltok f.Johannes og f.Serafim. Hl.Georg kirkeforening  i Neiden ligger under hl.Nikolai menighet.

Hl. Trifon (ca 1495-1583) var en russisk munk som misjonerte blant østsamene (skoltene) og grunnla klosteret i Petsjenga nær den nåværende russiske grensen mot Norge. Han bygget også den første kirken i Boris Gleb og det vesle St. Georgskapellet i Neiden.

Bildene er tatt av Caroline Serck-HansenVi starter opp etter ferien med Liturgi i Fredrikstad søndag 23. august kl. 11
 Kapellet i bispegården 
Bjarne Aas gate 7
(i kjelleren)
Ta gjerne noe med til kirkekaffen 

Erkebiskop Job feiret Kristi forklarelsesfest i Stockholm
Gratulerer med høytidsdagen!
Kristi forklarelse på Tabor

2. Pet 1:10-19  Mt 17,1-9

I FSÅ navn
Kjære brødre og søstre i Kristus

Vi feirer i dag den andre store festen i sommer, Kristi forklarelse på Tabor. Den første var jo Apostelfesten. Kristi forklarelse eller Transfigurasjonen som den også kalles, er en meget spesiell og viktig fest som viser oss Kristi guddommelighet.

I dagens evangelium hørte vi hvordan Kristus ble forklaret for Hl Peter, Jakob og Johannes øyne. Kristi åsyn skinte som solen og hans klær ble hvite som lyset, hørte vi. Kristus ble født inn i vår verden som et menneske barn som vokste opp som et vanlig menneske. Men han var både Gud og menneske. Gjennom forklarelsen på Tabor viste Kristus seg som Gud for disiplene, for at vi 2000 år senere skulle se at Kristus som vandret på jorden ikke bare var et menneske, men også Gud.

Ingen mennesker har sett Gud. Når Gud viser seg kan intet menneske se. Da Gud viste seg for Moses i tornebusken, måtte Moses skjule sitt ansikt og ta av seg på bena. Derfor kastet apostlene ved Tabor seg ned på marken og skjulte sine øyne for det skarpe lyset. På festdagsikonet kan vi se at skoene faller av bena. Guds kraft er så stor at mennesket blir liten. Men likevel opplevde apostlene at det var godt å være der. Det var godt å være i Guds nærhet. Det var godt å være på hellig grunn. Hl. Peter ville bygge tre hytter, en til Moses, en til Elias og en til Kristus. Men Kristus ba apostlene gå ned igjen. Kristus hadde ennå et forsoningsverk å gjennomføre. Han skulle helbrede og leve, dø og stå opp. Tiden for at Kristus gjenkomst var ennå ikke kommet.

Hvorfor viste akkurat Moses og Elias seg? Moses representerte loven, Elias profetene. De bekreftet at Kristus var den lovede Messias. I Kristus fantes oppfyllelsen av loven og profetene i GT. Kristus var Guds sønn som ga loven og profetene. Moses og Elias hadde vært døde i flere tusen år, likevel viste de seg. Slik er Gud, han kaller til seg mennesker når han trenger dem. Guds røst lyder i gravene, det har vi Guds løfte om.

Hos hl.Lukas står det at forklaringen skjedde mens Jesus ba. Det er når vi ber at vi lettest ser Guds herlighet. Bønnen skaper en indre forandring slik at vi kan motta Kristus som Gud. Denne indre forandring skjer når vi i bønn og ydmykhet mottar den hellige nattverd. Foreningen mellom det menneskelige og Guddommelige skjer i vårt indre og vi blir Kristus lik, klare til guddommelige gjerninger i Kristi sted til glede og nytte for vår neste. 

Apostlene sto på terskelen til himmelriket og så Kristus som lyste for dem. Vi står også på terskelen til himmelen når vi i Kirken skuer Kristus lysende mot oss fra Ikonet. Gullet er det uskapte lys som viser oss hva som venter oss den dagen Kristus kommer tilbake, nemlig evig glede. Derfor kan vi også si: Herre, det er godt at vi er her. Vi trenger Guds nærhet som ikonene formidler til oss. Det er i bønnen foran dem vi kan se at Kristus kommer oss i møte og ta vare på oss. Men en dag skal vi ikke lenger trenge hellige ikoner eller den hellige nattverd. Det er når vi er når vi er helt forenet med Kristus i hans himmelske rike. Da skal vi være hos Kristus for alltid. Hans strålekrans skal omslutte oss og vi skal se Ham slik han er. Det er budskapet fra Kristus på denne forklarelsens dag.

Han være ære.
Video av NRK Sogn og Fjordane (2014)

Han er munk ved Stad


Han er munk ved Stad - NRK Sogn og Fjordane - Lokale ...

Patriark Bartolomeus ba søndag 16. august om at blodbadet i Tyrkia må ta slutt under en Liturgi  i Trebizond.Preken på 11. søndag etter Pinse av f.Philip Hall 


Tema: Tilgivelse

Johannes Palaelogos VIII


I 1438 red den bysantinske keiser, Johannes Palaelogos VIII, og patriark Josef inn i Firenze til et konsil hvor både øst og vestkirken var representert. Keiseren og patrarken håpet de skulle få hjelp til å redde restene av Det romerske riket med hovedstaden Konstantinopel fra tyrkerne som sto utenfor murene. Den keiserlige og patriarkale delegasjon sultet i byen og måtte selge sine klær og eiendeler for å få mat. De ble alvorlig nedverdiget under forhandlingene i 1439  til å akseptere Den latinske trosbekjennelsen og andre katolske standpunkter av representantene fra vest for å oppnå enighet. Konsilet ble en fiasko. Vedtakene ble straks avvist av Den ortodokse kirke i alle ortodokse land. Keiseren fikk heller ingen hjelp av vesten for å redde keiserdømmet. Patriark Josef ble klokelig værende i Italia og ble begravet i Venezia. Resultatet ble at tyrkerne stormet Konstantinopel 29. mai 1453. Keiseren ble drept og ortodokse i tusenvis flyktet. Freskoen av keiseren ble malt på veggen i Palazzo Medici i Firenze til minne om dette viktige møtet hvor Fyrsten av Firenze var vertskap. 


Address By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew On Receiving the 2015 Steward of Creation Award

(Prinkipos, August 6, 2015)Dear and distinguished friends,

Welcome to the Ecumenical Patriarchate and to the Holy Metropolis of the Princes Islands. We have just observed the Feast of the Transfiguration of Jesus Christ, which took place some 2,000 years ago on Mount Tabor in Palestine. The Gospel reading of the day is from St. Luke, chapter 17, which describes this extraordinary and symbolical event in the life of Jesus, when the glory of God was revealed not only in His face (which was “as bright as the sun”) but also on His clothes and on everything around Him (which became “as white as the light”). Today, we celebrate the beautiful and bountiful presence of God’s energies that radiate in all of creation. This is why this morning you witnessed a beautiful tradition in our Church: Each year, on August 6th, we bless the first-fruits of the vineyard as a sign of thanksgiving to God for the gift of grapes and wine, of food and drink.

The Christian Gospel underlines this same joy and splendor that permeates all creation. And today’s hymns and icons reveal the effect of God’s transfiguration and illumination upon the whole creation. Because salvation and healing are not just spiritual enterprises; they are also material events. Every part and every particle of this world is elevated and embraced, lifted up and enlightened by God’s power and presence. This means, as St. Ephraim the Syrian writes: “Wherever you turn, you will see a symbol of God; wherever you look, you can read the handwriting of God.”

How fitting, then, that you should travel from such a great distance – as members of the National Religious Coalition on Creation Care in the United States of America – in order to pray with us on this special occasion, which reflects so profoundly the Orthodox spiritual teaching about the sacredness and beauty of all creation. You represent a broad range of faith communities and church confessions; you embrace the religious and scientific worlds; and you respect both the biblical heritage and ethical principles behind the protection of God’s creation. We are deeply grateful for your presence.

As you know, our personal interest and patriarchal involvement in promoting awareness on creation care began many years ago and continues to this day with the organization of regular ecological summits on an international level and the establishment of critical alliances with important institutions (such as the United Nations) and individuals (including Pope Francis). In all that we do and say, we strive for an inter-religious and inter-disciplinary approach. Precisely because we are convinced that we can only achieve change when we work together, moved by the inspiration of God that created this universe and our planet out of love, and motivated by the preservation and protection of our world for the sake of future generations.

Of course, this world is not just a gift from God; it is a challenge for humanity. We have at last come to learn the truth that we have mistreated the natural environment and its resources. The consequences are plain and painful. They are evident in the air that we breathe, the water that we drink, the food that we consume, the emotional and physical problems that we face in our health, but also in our relationships with each other on the local, regional, national and global levels. This is precisely why we have decided to attend in person the COP 21 conference in Paris later this year and why we have accepted President François Hollande’s invitation to participate actively in the various preparatory meetings. In this regard, we are also pleased to learn of the very recent Clean Power Plan of President Obama, which is a significant step in the right direction for the United States of America and which is already approved by the U. N.

However, this is a day and moment of celebration. We are extremely grateful for your presence, sincerely humbled by your gracious remarks, and greatly honored by your award, the 2015 Steward of Creation Award. May God continue to strengthen the efforts of the National Religious Coalition on Creation Care; may God always strengthen you in your invaluable ministries in the religious as well as in the secular worlds; and may you and your loved ones enjoy the gifts that God has showered on and entrusted to His creation. God bless you all.
Fader Christoforos

er en dyktig musiker i den alminnelige verden. Sammen med sin familie har han deltatt på en rekke arrangementer. Med presbytera Hildegunn har han blant annet sunget for kronprinsparet. Her er en smakebit han har lagt ut på youtube.Fader Kristian Akselberg har lagt ut flere nyttige liturgiske tekster og melodier på Youtube. Anbefales!NRK Møre og Romsdal:
Olsokmesse på syltefjellet

Draumen om eit gresk-ortodoks kloster lever i Valldal. I dag hadde munkane for første gang olsok-messe på Syltefjellet der klosteret skal ligge.
Btmagasinet har laget reportasje fra klosteret i Selje

Vårt Land har laget video fra klosteret i NorddalenHelgekurs i bysantinsk ikonmaling
 i Oslo sentrum
22.-23. og 29.-30. august 2015
lørdag kl. 10:00 - 18:00
søndag kl. 13:00 - 18:00
(26 timer)
alle trinn
(det er forutsatt at elevene har gjennomført forrige trinn for å fortsette med neste)

Generell informasjon om kurset:
Det finnes ingen aldersgrense og det kreves ingen tidligere tegneerfaring eller kvalifikasjoner.
Det læres å tegne og male ved frihånd fra begynnelsen, å bruke fargene, lage fargetoner og fargenyanser selv.
Det oppgis en spesiell metode hvor man kan rette maleriet selv og være uavhengig av læreren.
Kurset inneholder grunnleggende (trinn 1 og 2) og viderekom
mende (trinn 3,4,5 og 6), teori om tegning og bruk av farger.  


Kursavgift: 2300,- Påmelding: innen 18. august
I tillegg kommer utgifter til materialer, materiallisten sendes senest ved påmeldingsfristen.
Påmelding sendes til byzantineiconpainting@gmail.com
 Kurset vil bli holdt i Parkveien 4B, 0350 Oslo.
Informasjon om læreren, Nikol Konstante her