105.000 døde kristne

 
I 2012 har 105 000 kristne dødd for sin tro 
Ifølge statistikk samlet inn av Den katolske kirke, har det i løpet av året 2012 dødd rundt 105 000 kristne  for sin tro over hele verden . Denne informasjonen ble kunngjort av koordinator for Observation Commission for Religious Freedom i Italia, Massimo Introvigne.

Statistikken viser at hvert femte minutt dør en person i verden fordi han er en tilhenger av Kristus.

Forskeren skiller de farligste områdene, som for det meste ligger på det afrikanske kontinentet: Nigeria, Somalia og Mali, der folk er  redd for å komme til kirken. Stor risiko eksisterer også i Pakistan, enkelte regioner i Egypt, land der totalitære kommunistiske regimer som fortsatt eksisterer i dag som Nord-Korea, eller land som er under påvirkning av etniske nasjonalister, som India.

Årsakene til hat mot kristne er først og fremst  aggressive ideologier som fører til grusomme forfølgelser, mord og tortur, for eksempel  islamske radikale fundamentalisme,  aggressiv etnisk nasjonalisme, og de gamle kommunistiske ideologier. Det er  en forskjell mellom  intoleranse i enkelte kulturer og diskriminering basert på urettferdige rettssaker som vi fortsatt kan se  i vestlige land, som paven i Roma bemerket i sin encyklika for Freds dagen 2013.

Paven har snakket med medlemmer av den romerske Kurien at det er også en fare forbundet med et kulturelt diktatur som tvinger bestemte ideologier, hvorav den ene er "kjønnets" ideologi. Disse ideologiene føler seg åpenbart  truet av kristne og kirken, som taler dem imot, og derfor  igangsetter de en kampanje av intoleranse og diskriminering.

Russisk kirke i Strasbourg

-->
Byggetillatelse ble gitt til den russisk-ortodokse kirken i Strasbourg 26. desember 2012  

I januar 2011 besluttet bystyret i Strasbourg å gi en leieavtale i 99 år til den russisk-ortodokse menighet for en tomt til bygging av en kirke dedikert til Alle Helgener. Den 22. desember 2011søkte menigheten om byggetillatelse. Nå har bystyret gitt byggetillatelse for bygging av kirken. Arbeidet  vil starte snart. Det har vært Russisk ortodoks menighet  i Strasbourg siden 2003. Den består av russisk talende folk som bor i  i Alsace og omkringliggende områder. Sin kjerne er dannet av midlertidig ansatte i Europarådet, diplomatiske institusjoner, så vel som lærere og studenter ved Universitetet i Strasbourg. Menigheten har hittil  leid   en gammel garasje som ble brukt for  å feire gudstjenester regelmessig. Kirken er tegnet av arkitekt Yuri Kirs i St. Petersburg.

Nye akatister

Den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke har godkjent  åtte nye akatister den 28. desember 2012http://russian-crafts.com/images/detailed/2/product_detailed_image_2833_1198.jpg 
Den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke har godkjent for bruk i kirke eller privat akatist-tekster til  Guds Mors ikon til ære for ikonet "vsetsaritsa" (verdens dronning), den hellige apostelen Tomas, martyr Merkur Caesarea, hl. Gregor Palamas, hl. Gerasimos av Jordan, hl. Johannes av Shanghai og San Francisco, hl. Simeon den nye teologen og St. Nikodemos, den hellige. Akatistene  vil bli publisert i kirkelige publikasjoner utsendt fra Moskva-patriarkatet og blir inkludert i de liturgiske bøker.
Hundreårsdagen for hl Nikolai katedralen i Nice, 29. desember 2012 http://cdn3.vtourist.com/4/3946255-It_may_look_like_Disneylandbut_its_not_Nice.jpg
19. desember ble hundreårsjubileumet for hl.Nikolai katedralen i Nice feiret. Den høytidelige liturgi ble ledet  av biskop Paulus, Metropolit av Rjazan. Han var omgitt av flere biskoper som kom til Nice for anledningen; erkebiskop Markus av Egorievsk, erkebiskop Innocent av Vilnius og Litauen, erkebiskop Mikael av Genève og Vest-Europa, biskop Ambrosius av Gatchina, rektor ved Det Teologiske akademi i St. Petersburg, biskop Nestor Korsun, biskop Barnabas av Cannes (Utenlandskirken). "Den russiske ambassadøren til Frankrike, Alexander Orlov, var også til stede.
IMG_0299
Katedralen ble bygget med private midler fra Tsar Nikolai II i 1912. Katedralen er en av de største ortodokse kirkene i Vest-Europa og har 250.000 besøkende hvert år. I 2013 starter en omfattende rehabilitering av katedralen. Katedralen i Nice tilhørte tidligere vårt erkebispedømme, men ble overført etter en omfattende sak i rettsapparatet til Moskva-patriarkatet.

Hl Nikolai av Myra

 
Hellige Nikolai - Undergjøreren 
en økumenisk helgen
9./22. mai  og 6./19. desember
 

Ikonet på Gotland
En høstdag for noen år siden gikk en bonde langs stranden helt syd på Gotland, øya som ligger i Østersjøen utenfor Stockholm. Øya var i middelalderen meget viktig i handelen mellom Russland og Nord-Europa og ble kristnet av Olav den hellige. Plutselig fikk bonden øye på noe som var skylt opp på stranden. Han tok det opp og så det var en treplate hvor det var malt en figur på. Han skjønte det var et ikon, et religiøst bilde som man bruker i Ortodokse kirker og hjem. Det var lite skadet og fargene i det vakre bildet kom godt frem. Han tok det med seg til fader Andreas, en ortodoks prest som bodde på Gotland og presten kunne fortelle at det var et ikon av hellige Nikolai. Bonden lurte på hva det kunne komme av at det var havnet i vannet. Det viste seg at det noen dager tidligere var en kraftig storm utenfor Gotland. Presten kunne fortelle at det sannsynlig at et russisk skip hadde kommet i vanskeligheter i stormen og at mannskapet hadde kastet ikonet over bord for å stille stormen. Og så hadde ikonet blitt ført med bølgene til Gotland. Den hellige Nikolai er sjøfarernes helgen. Han er deres beskytter. Og liksom Jesus stilte stormen, så gjorde også hellige Nikolai det. Derfor har alltid ortodokse sjøfolk et  ikon av hl. Nikolai med seg og kommer de i uvær som truer, kaster de ikonet i bølgene og ber om at hl. Nikolai stiller stormen.

Vernehelgen
Hellige Nikolai er kanskje kristenhetens største og viktigste helgen. Han kalles undergjøreren og det finnes en mengde fortellinger om hans undere. Han er en økumenisk helgen som æres både av Den katolske kirke og Den ortodokse kirke, dog på forskjellige måter. De fleste barn har et forhold til ham, siden han er opphavet til julenissen. Hl. Nikolai har betydning for mange av livets situasjoner, personer og nasjoner. Han er vernehelgen for Russland, Hellas, Sicilia, en rekke byer og kirker, for fattige, barn, unge ugifte jenter og bruder, nygifte og gamle jomfruer, korgutter, pilegrimer, reisende, poeter, advokater, dommere, notarer, uskyldig dømte, tyver, kjøpmenn, apotekere, verter, vinhandlere, parfymefabrikanter, skopussere, skippere, fiskere, matroser bryggearbeidere, fløtere, møllere, bakere osv. Tusenvis av kirker er viet til hans minne, også hl. Nikolai kirke i Oslo.

Minnedag
Minnedagen er 6. desember eller 19. desember for de som følger den julianske kalender. Dagen er hl. Nikolai dødsdag. På primstaven ble dagen markert med en bispelue, en mitra. Kildene om hl.Nikolais liv er få. Den viktigste er hl.Metodius sin beretning. Han var patriark av Konstantinopel på 800-tallet. Hl. Metodius sa at hl.Nikolai var lite kjent på denne tiden noe han ønsket å gjøre noe med. Vi vet at hl.Nikolais dag ble feiret på hl. keiser Justinian den stores tid på 500-tallet to hundre år etter hl. Nikolai døde.

Biografi
Hl.Nikolai ble født i de sydlige deler av Lille-Asia i provinsen Lykia, som ligger ned mot middelhavet hvor det i dag er et populært turistområde i dagens Tyrkia. Man tror han ble født i år 270 av velstående fromme kristne foreldre, Nona og Teofanes. Gutten vokste og ble en glad og omtenksom gutt. Han var glad i å lære det som lærerne fortalte om Gud. Han ble forfulgt og fengslet for sin tro under den romerske keiser Diokletians forfølgelse, men ble løslatt av keiser Konstantin den store som gjorde kristendommen tillatt og favorisert. Han ble presteviet av sin onkel som var biskop og ble senere erkebiskop av Myra i begynnelsen av 300-tallet. Han ba både dag og natt for fattige mennesker og gjorde hva han kunne for å hjelpe dem, som det sømmet seg en god prest. Etter at foreldrene døde arvet han en stor formue. Pengene ga han til de fattige og til folkets beste.

Fortellinger
Det finnes en rekke fortellinger om hl. Nikolais undre som viser oss hvordan han hjelp mennesker. Fortellingene har vært en inspirasjon og forklarer hvordan han regnes som vernehelgen for mange.

1. Det var en velstående far med tre skjønne døtre som hadde nok av mat og god helse. Men faren mistet sitt arbeide og visste ikke hvordan han skulle brødfø sine døtre. Hl. Nikolai oppdaget dette og en natt kom hl.Nikolai og puttet nok penger gjennom vinduet så familien kunne greie seg til faren fant arbeide. Faren hadde sett dette og fortalte alle hvordan hl. Nikolai hadde hjulpet dem. Denne fortelling er fremstilt på engelske pantelåneres skilt. Fortellingen viser hvordan man skal gi diskree gaver til trengende mennesker.

2. Fattige barn som satt ut en sko kunne om morgenen finne en mynt i skoen. Og han hjalp mange på forskjellig vis. Her ser vi det spesielle forholdet spesielt til barn som ble grunnlaget for forestillingen om julenissen.

3. En dag tok han en lang reise til det hellige land med et liten båt. På veien ble de overrasket av en sterk storm. Sjømennene ba h.Nikolai be til Gud om at han reddet dem. hl.Nikolai løftet armene og ba Gud frakte dem sikkert til det hellige landet hvor han selv hadde vandret. Gud hørte deres bønner og de kom frem. I det hellige landet vandret hl.Nikolai til de hellige stedene og ba. Ikke et sted unnlot han å besøke. Denne fortelling er grunnlaget for sjømennenes forhold til hl. Nikolai. Og pilegrimenes beskytter. Hl.Nikolai returnerte til sitt hjemland og klosteret hvor han bodde og hvor hans hjerte brant av kjærligheten til Gud. Det han ønsket mest av alt var å finne et sted han kunne be i stillhet. Men Gud ønsket at hans tjener skulle lede folket til Gud. Derfor ble hl.Nikolai boende i byen Myra.

4. Engang hadde det ikke regnet på lang tid. Marken var blitt helt tørr og ingen mat kunne vokse. Det var en stor hungersnød i landet. Hl.Nikolai ba sammen med folket til Gud om at han måtte hjelpe dem. Langt unna i Italia var det et skip fult av korn. Hl.Nikolai viste seg for skipets eier og lovet ham penger hvis han sendte skipet til Myra. Skipets eier våknet opp og fant penger i sengen og skipet ble sendt til Myra og folket kunne leve. Fortellingen viser hvordan hl. Nikolai ble helgen for møllere og bakere.

Konsilet i Nikea
Hl Nikolai deltok på det første økumeniske konsil i Nikea i 325. Konsilet tok et oppgjør med den Arianske lære som var den største vranglære i kirken. Arius hevdet at Kristus ikke var født Gud, men kun menneske. Kristus ble først Guddommelig i sin dåp i Jordan. Det fortelles at hl.Nikolai ble så sint på Arius at han slo til ham. Hl.Nikolai ble da fratatt sitt bispeembete og måtte forlate konsilet til han skriftet sin synd. Men konsilet så deretter at Nikolai hadde hatt rett når det gjaldt synet på Arius og han ble innsatt i sitt embete igjen.

Død og translasjon
Hl.Nikolai døde 6. desember 343 og ble gravlagt i Myra og ble tidlig æret som hellig. Myra ble etterhvert et senter for pilegrimer fra hele den kristne verden som kom for å be om hl. Nikolais forbønn. Byens velstand økte i takt med antall pilegrimer. I 1071 ble Myra invadert av Tyrkerne. Den kristne keiser av øst-romerriket, Romanus IV måtte oppgi byen og området. Muslimene hadde spist seg lengre og lengre inn i det kristne Lilla-Asia og snart skulle hele halvøya bli overtatt av Tyrkerne. Hl.Nikolais legeme ble tatt og ført til Bari i syd Italia av lokale sjømenn fra Bari. Hl.Nikolais legeme befinner seg i dag i en kirke i Bari som tilhører den katolske kirke. Den offisielle katolske versjonen er at sjømennene fra Bari reddet hl. Nikolais legeme slik at den ikke skulle falle i Tyrkernes hender. Men den ortodokse versjonen er ganske annerledes. Myra tilhørte øst-kirken eller den ortodokse kirke. Dette ble veldig tydelig etter det store bruddet i kirken i 1054 mellom øst og vest. I følge samtidige kilder hadde flere bysamfunn i vest prøvd å tilrane seg hl.Nikolai. Dette ble mulig da bysantinerne ikke lenger hadde kontrollen over Myra. Venetianerne var på denne tiden de store relikvierøverne. De hadde bl.a. stjålet hl. Apostel Markus fra Aleksandria og ført legemet til Venezia. De hadde forlengst ønsket seg hl. Nikolai som ville ført til en enorm pilegrims-strøm til byen sin. Men sjømennene fra Bari hadde kommet dem i forkjøpet og tatt med seg skrinet med Hl. Nikolai til munkenes store protester.

Folkefest i Bari
Denne overføring blir i kirkelig terminologi kalt translasjon og markeres 9.mai (22.mai). Både 6.desember og 9.mai er store festdager i Bari og besøkes av både ortodokse og katolikker i store mengder. Særlig etter Sovjetsamveldets fall har russiske pilegrimer i skarer besøkt Bari. Men også protestanter av forskjellige valører kommer.

Translasjonen 9.mai er nok temperaturmessig den beste feiringen og er en stor folke-festival hvert eneste år. Dette er hovedsakelig en katolsk feiring. Det starter allerede to dager i forveien 7. mai. Prester tar et bilde av hl.Nikolai med i båten og er på sjøen hele dagen. Folket står på land med store bannere, bilder og musikk hvor man hyller helgenen. Folk er kledd i 1100-talls kostymer og prosesjonen går opp fra sjøen til kirken. En stor utendørs messe blir holdt av erkebiskopen. En statue av hl.Nikolai blir båret rundt. På selve dagen feires en stor messe inne i kirken hvor også ortodokse prester og folk er til stede. Høydepunktet er når man går ned i graven. Graven åpnes og beholderen med hellig Myrra blir tatt ut. Det er en salve som de hellige ben skiller ut. Beholderen blir båret opp i kirken hvor de troende ærer den hellige Myrra. Utenfor fortsetter festen inn i natten med opptog og fyrverkeri.

Selve Nikolaidagen 6. desember er også preget av folkefest i den katolske kirke. En person kler seg i bispedrakt og langt hvitt skjegg og går rundt og gir gaver til barna. I den ortodokse kirke er det også en fest for barna, men der er det ikonet av Nikolai som står i sentrum. Hver torsdag er viet hl. Nikolai. En egen akatist er skrevet til hans ære og han nevnes i forberedelsen til nattverden i Liturgien.

I 2009 fremmet den tyrkiske regjering en formell henvendelse til den Italienske regjering om å få tilbakeført Hl.Nikolais ben. De hevdet at benene hadde ulovlig blitt tatt i 1071.

Julenissen
Vår forestilling av julenissen slik vi ser ham i kjøpesentrene med rød nissedrakt og stort hvitt skjegg, er trolig kommet fra USA. Man tror det oppstod i nederlanske miljøer. Han blir kalt sinterklaas som språklig har utviklet seg til Santa Claus. Det var en staselig kledd mann med hvitt skjegg som ga gaver til barn. Så har julenissen også blitt påvirket fra andre steder og tradisjoner, men opphavet er hl.Nikolai.

Erkebiskopens julebudskap

Erkebiskop Gabriels Julebudskap 2012

 

”Og dette skal dere ha som tegn:
Dere skal finne et barn, svøpt,
liggende i en krybbe” (Luk. 2,12)

Kjære brødre og søstre
Det er meg en glede i dag å ønske dere en riktig fin høytid for Herrens Fødsel. Som på alle de store høytider er det et viktig øyeblikk vi er med i. Det er i dag Herren kommer for å være midt iblant oss, kledt i armod. Han valgte en ubetydelig landsby i en ukjendt egn som Sitt fødested, og Han fødes av en fattig jomfru.
Han, som er universets Skaper og gudenes Gud, den Allmektige, Han vil åpenbare Seg for menneskers øyne på et sted hvor fattige hyrder hadde søkt ly med deres flokk, i en simpel grotte. Dér er det at Maria, som ikke hadde kunnet finne ly noe sted, føder kongenes Konge og herrenes Herre.
”For dere er i dag en Frelser født i Davids by, Han er Kristus, Herren” (Luk. 2,11) ”Herren er Gud, og Han lot det bli lyst for oss” (Ps. 117/118, 27), ikke i Guds skikkelse, som hellige Basilios den Store sier, men i en tjeners skikkelse,  for at skjenke frihet til dem som holdtes fanget i trelldom. Hvem har da et hjerte som sover så fast, hvem kunne være så utakknemlig ikke å fryde seg, juble og stråle av glede ved en sådan begivenhet?
Alt dette finner sted med en ydmykhet som vi kanskje kun svakt kan ane: Han er Frelseren, Han er Kristus, Han er Herren, men hva spesielt er der ved å svøpes og legges i en krybbe, hva er da meningen med dette tegn?
Brødre og søstre, gennom dette tegn, dette mysterium, kan vi forstå, at Gud i ydmykhet gjør Seg til étt med oss for vår frelses skyld. Ja enda bedre, vi anspores til å ydmyke oss for å møte Herren. Ved Sitt eksempel gjør Han det begripelig for oss, at menneskets stolthet begynner å vakle på grunn av Guds sinnelag, som lar oss øse av Hans store ydmykhet til vår frelse!
Vi skal derfor ta imot Julens høytid som en nåde, nemlig Guds komme, Han som fornedrer Seg og blir et lite barn. Han som er Guds Ord, avfinner Seg med å gråte på samme måte som alle jordens barn … Han, som har sete ved Faderens høyre side, legges på et fattig leie av strå … Han, som er verdens Skaper, viser Seg for oss i et svakt og skrøpelig legeme for derved å ta del i vår smertefulle menneskelighet …
Ja, vi anspores altså til å gjøre oss helt små for å leve av den sanne glede som kommer fra Gud!
La oss prøve oss selv, og la oss endre vår måte å leve på! La oss avlegge våre skinnkjortler og iføre oss lysets kåpe. La oss opphøre med alltid å ville dominere vår bror med ord, med makt og med oppvisning i styrke. Alt sådant tjener til intet! Hva enten det er i våre familier, i våre menigheter, i stiftet eller i våre Kirker, la oss stoppe all upassende tale, all nedladende holdning, enhver demonstration av makt og dominans, og la oss i stedet bli Guds barn, virkelige mennesker, som avspeiler Herrens skjønnhet i Hans ydmyke nærvær. Således blir vi frie, idet vi tilpasser oss vårt forbilde, Jesus, vår Frelser, som ble født i en krybbe! Våre handlinger vil da ikke lengere være styrt av noen gruppemoral, ikke heller av noen sosial eller kirkelig konformitet! Vi vil ikke lenger strebe etter å tilintetgjøre våre brødre og posisjonere oss selv som en sterk Kirke med mange troende, som uopphørlig skal bevise, at vi er de beste.
La oss derfor ile hen til Herrens krybbe, men la oss ved nåden forberede oss på å nærme oss, så vidt vi formår, ved å åpne våre hjerter i en levende tro og med en bevissthet, befridd for alle stolthetens lenker.
På den måte, hvis vi ønsker å leve i ydmykhet og innser våre svakheter, hvis vi anbringer oss ved Gudsbarnets føtter, sådan som vi i dyp sannhet er, så vil få smake dét som englene forkynner for hyrderne i denne julenatt: ”Fred på jord, blant menneskene god vilje!”
Det er denne Fred som jeg ønsker for dere, kjære Brødre og Søstre, og jeg forsikrer dere om all min kjærlighet og forbønn.
Må Guds ydmykhet være deres glede!

+ Erkebiskop Gabriel av Komana
Hl. Alexander Nevsky katedralen, Paris


LITURGI 23. desember

 
Den guddommelige Liturgi 
feires søndag 
23. desember kl.11.00 
i Arena kirke og kultursenter, 
Kirkegaten 19, Moss.
Kirkekaffe
Velkommen!

Nye bilder fra Liturgien i Trysil 15. desember


Ny patriark for kirken i Antiokia

Den nye ortodokse patriarken ble valgt for Antiokia-patriarkatet
17 desember 2012

Patriarch John X 
Patriark Johannes X


Patriark John Yaziji ble valgt mandag 17. desember valgt som etterfølger til den avdøde greskortodokse patriarken Ignatius IV Hazim, som døde tidligere denne måneden.

Utnevnelsen kom under et lukket møte med 18 biskoper Balamand kloster, om lag 85 kilometer nord for Beirut. Patriark Yaziji sa etter utnevnelsen at han vil gjøre sitt beste for  å tjene kirken og ba Herren om å gi ham styrke i å gjøre det.

Hazim, som ble født i den syriske byen Maharda i Hama-provinsen, gikk bort 5 desember i en alder av 92 i en Beirut sykehus, en dag etter å ha fått et slag. Yaziji, 57, kommer fra Syrias Lattakia, hvor han gjennomførte studier som sivilingeniør.

Gjennom sine studier, hadde Yaziji en sentral rolle i å etablere flere åndelige studier og trening for kor i  bysantinsk musikk. I 1978 tok Yaziji en bachelorgrad i teologi fra Institute of St. John Damaskus teologiske fakultet ved Universitetet i Balamand. Han tok en doktorgrad i teologi i 1983 ved Universitetet i Thessaloniki i Hellas.

Yaziji ble utnevnt som diakon i 1979 og prest i 1983. I 1981 underviste han i  liturgi ved St. John Damaskus teologiske fakultet ved Balamand University hvor han tidligere hadde studert, og var dekan ved fakultetet fra 1988-1991 og 2001-2005.
 

I 2008 ble han meropolit for Vest-Europa med sete i Paris hvor han har vært en meget energisk biskop. Han har skaffet en rekke menigheter kirkehus og vært ustanselig på reise rundt i bispedømmet, hatt gudstjenester, holdt foredrag og politiske samtaler med ledere i de forskjellige land. Han fikk to vise-biskoper for kort tid siden for å styrke bispedømmet. 

AXIOS!!

 Kilde: The Daily Star - Libanon

Feiring av Hl Nikolai i Myra

Torsdag 6. desember 2012, celebrerte Metropolit Chrysostomos av Myra over  Den guddommelige liturgi, sammen med Metropolitanerne Josef av Proikonnisos og Soterios av Pisidia, ved markeringen av St. Nicholas Undergjøreren i Myra i Lykia.

Syriske kristne beleiret av islamsk militsRundt 150.000 kristne lever i frykt i vestlige Syria, i en dal som har vært utsatt for jevn artilleriild av islamske opprørere.

Opprørerne har beskutt syriske regjeringsstyrker, som har bygget barrikader i landsbyene i Wadi al Nasara, et tradisjonelt kristent område. Familier i de 40 landsbyene i dalen, der befolkningen har økt på grunn av at har kommet kristne flyktninger fra Homs og andre byer, har sett sine hjem bli ødelagt og minst 12 mennesker har blitt drept.

De kristne innbyggerne i dalen, som for det meste er gresk ortodokse, understreker at de er nøytrale i den syriske borgerkrigen. De har bedt opprørerne om å respektere deres nøytralitet, og unngå sivile tap noe som til dags dato ikke har blitt tatt til følge.


pravoslavie.ru

Dialog med den katolske kirke


 
Bartolomeus søker å fornye dialogen med katolikker.
Et stort kirkemøte vil bli sammenkalt om kort
tid.

Økumenisk Patriark Bartolomeus forsøker å fornye dynamikken i tilnærming og forsoning med Den romersk-katolske kirke i forbindelse med den teologiske dialogen som arbeider mot den eukaristiske forening av kirkene.

I sin tale til delegasjonen fra Romerkirken ledet av kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, på tronfesten for Konstantinopel-patriarkatet på festdagen for hl Andreas, den først kalte apostel, 30. november, sa han «det unike ved grunnleggerne av våre kirker, eldste Roma og Nye Roma, de hellige apostler Peter og Andreas, som brødre i kjødet, utgjør en motivasjon for begge våre kirker til å bevege seg mot den ekte opplevelse av åndelig brorskap og restaurering av fellesskap i den samme ånd, i sannhet og kjærlighet. "

Patriarken sa at "dessverre, har denne brorskap i løpet av århundrene blitt dypt såret og som et resultat, har den åndelige enhet av våre kirker blitt forstyrret.

I århundrer har teologer og personer i begge kirker ikke brukt energien sin på dialog, men heller med å fremme sine egne posisjoner og ikke tatt hensyn til at St. Johannes Krysostomos sa, "Du har snakket en gang, kanskje, og han ikke har hørt. Snakk derfor to ganger, og tre ganger, og så ofte som det kan være, før du har overbevist ham. Hver dag taler Gud til oss men vi hører ikke, og likevel kan han ikke la være å snakke ".

Bartolomeus ønsker å lage en ny begynnelse. Det er derfor han foreslo at "det er allerede empirisk tydelig at overbevisningen har modnet i hjertene på begge sider, nemlig at vår innsats må fornyes. Det vil si, vi må bruke vår åndelige energi ikke for å finne begrunnelser for styrking av egne posisjoner, som vi altfor ofte tidligere brukte for å begrunne splittelsen, men i oppriktig bestrebelse med å finne argumenter som bekrefter feilen i våre splittende tilbøyeligheter og enda mer, at vi søker ut måter å tilnærme oss full restaurering av enhet i kirken. "

Patriarken mener at "den beste metoden for å undersøke denne saken er en videreføring og utvikling av inter-kirkelige dialoger og relasjoner, samt spesiellt arbeide for at utfallet skjer i kjærlighet til en betydelig og teologisk dialog mellom begge våre kirker, ortodokse og romersk-katolske. Det personlige vennskap mellom medlemmene, og spesielt av representanter fra kirkene fører ofte til at man oppdager at de involverte er av god vilje, og at en dypere forståelse av hendelsene som førte til splittelsen basert på objektivitet vil være nok til å fjerne, mistanker , mistro og konflikter fra fortiden. "

Patriarken inviterte biskopen av Roma Benedict XVI til å arbeide og gå sammen. Han sa "Vi begge to, sammen med våre kirker, og alle våre åndelige ledere, burde vise, ved vårt eksempel, til herskere av verdens ressurser, at de må huske medfølelse og kjærlighet til de trengende, ellers er sosialt samhold i fare, som vil bringe enorme ødeleggelser både for rettferdige og urettferdige. "

Bartolomeus minnet Pave Benedict på at "inneværende år passerer med skremmende og negative spådommer for utviklingen av menneskelige forhold i en global sfære. "

Patriarken avslørte at "vår hellige ortodokse kirke befinner seg i den herlige posisjon å kunne meddele at forberedelse av et hellig og stort kirkemøte nesten er ferdig. Det er i sluttfasen og vil bli sammenkalt i nær fremtid. Det vil ta opp blant annet av dialogen mellom Den ortodokse kirke og de andre kirkene, og det vil ta avgjørelser i fellesskap slik at vi kan utvikle "enhet i tro" i fellesskap med Helligeånden.

Kilde: National Herald
13 desember 2012

Patriark Bartolomeus møtte president Hollande

Onsdag 12. desember 2012, møtte hans all-Hellighet  president i Frankrike, François Hollande i Elysee Palasset i Paris. Hans All-Hellighet ble ledsaget av Metropolit Emmanuel av Frankrike, biskop Athenagoras av Sinope og diakon Andreas.

Begravelse av patriark Ignatius

Søndag 9. desember 2012, presiderte hans all-Hellighet i begravelsen for patriark Ignatius IV av Antiokia og hele Østen i hl Nikolai Ortodokse katedral i Beirut. De deltagende geistlige var  Hierarker av de lokale ortodokse kirker, erkebiskop Chrysostomos II av Kypros og erkebiskop Anastasios av Tirana og hele Albania, samt biskoper i Den Antiokenske ortodokse kirken og representanter for ortodokse kirker fra hele verden. Den avdøde patriarken Ignatius (Hazim) døde den 5. desember, i en alder av 92.

 

Liturgi i Trysil

Lørdag 15. desember ble Den gudommelige liturgi feiret i Trysil kirke, trolig for første gang. Fader Olav og presbytera Mari tok turen i forrykende  snøvær etter innbydelse fra diakonen i Trysil kirke. 25 personer, eritreere, sudanesere, russere og nordmenn, deltok. Etter liturgien var det kirkekaffe med eritreisk og norsk mat tilbreredt etter julefastens regler. Et fantastisk bugnende bord som gledet.  Alle ga uttrykk for glede  for å kunne feire ortodoks liturgi der de bor. Det ble gitt uttrykk for ønske om å feire liturgi igjen og f.Olav sa seg villig til å komme igjen en gang før påske neste år.  Trysil menighet tar et stort og viktig ansvar for å gi de ortodokse som bor i området  mulighet til å komme til liturgi og ellers vise stor omsorg for våre nye landsmenn. Det er tross alt ikke lett å komme fra Afrikas varme til Østerdalens vinter. En stor takk til diakonatet i Trysil menighet som gjorde dette mulig.

Erkebiskopens helsetilstand


Helsetilstanden til erkebiskop Gabriel
På rådsmøtet i Erkebispedømmet meldes det at erkebiskopens helse  fortsatt er en bekymring. Ifølge legene trenger han så mye hvile som mulig. Det betyr at han må minimere sine administrative og liturgiske oppgaver. Erkebiskop Gabriel vil avvente resultatene av fremtidige undersøkelser som er planlagt i januar, og han ber alle i mellomtiden be for ham. Rådsmedlemmene forsikret erkebiskop Gabriel om deres bønner og støtte, på vegne av alle de geistlige og troende i erkebispedømmet. De har også besluttet å sende et brev til Hans Hellighet den økumeniske patriarken, for å se hvordan praktisk hjelp kan bli gitt til erkebiskop Gabriel i hans erkebispedømme.

Munkeordinasjon i katolsk kloster

Monastisk ordinasjon i klosteret, Korsets opphøyelse i Chevetogne - Belgia

Mandag 5. november 2012 skjedde det en spesiell ordinasjon i Det romersk-katolske klosteret, Korsets opphøyelse i Chevetogne i Belgia. En ortodoks rasafor-novise avla sine monastiske løfter for en ortodoks biskop: Erkebiskop Gabriel av Comana fra Det Vest-europeiske erkebispedømme under Det økumeniske patriarkat av Konstantinopel. Seremonien fant sted i krypten i den bysantinske kirken som tilhører klosteret. Det ble opplevd som et øyeblikk fra den udelte kirke. Med velsignelse av erkebiskop Gabriel og Abbott Philippe, tok munk Mikael beslutningen om å leve i dette klostersamfunn. Fordi Den ortodokse kirke og Den kotolske kirke  ikke har felles kommunion, må broder Mikael reise til den nærmeste ortodokse kirken, St Kosmas og Damian i Brussel for å motta de hellige mysterier (sakramenter).
http://www.exarchat.eu/IMG/jpg/Chevetogne_novembre2012_2.jpghttp://www.exarchat.eu/IMG/jpg/Chevetogne_novembre2012_9.jpg

Kommuniké fra erkebiskopens kontor

http://www.exarchat.eu/IMG/jpg/_DSC5030.jpg
Hans Hellighet patriark Bartolomeus besøkte erkebiskop Gabriel

I anledning det offisielle besøket patriarken gjorde i Frankrike, 10-12 desember 2012, hvor han ble mottatt av republikkens president, François Hollande, statsminister Jean-Marc Ayrault, utenriksminister Laurent Fabius og innenriksminister Manuel Valls, gjorde Hans Hellighet patriark Bartolomeus av Konstantinopel et broderlig besøk til erkebiskop Gabriel i sete for erkebispedømmet, rue Daru, Paris, tirsdag 11. desember.

I det han kjente til erkebiskopens helsemessige utfordringer over lang tid, ga patriarken i sin hilsen uttrykk for sitt ønske om støtte og bedring til erkebiskop Gabriel.

Patriark Batrolomeus ble ledsaget av Metropolit Emanuel av Frankrike og biskop Athenagoras av Sinope. Etter å ha besøkt og æret alteret i St. Alexander Nevsky katedralen ga han en kort hilsen. Deretter hadde han en samtale med erkebiskop Gabriel i hans leilighet sammen med fader Jean Gueit, Protopresbyter av den økumeniske tronen og nestleder i erkebispedømmet Michel Sollogoub, sekretær i styret for erkebispedømmet, og Alexander Victoroff, kasserer for bispedømmet , og hierodiakon Athanasius, sekretær for biskop Gabriel.

Under denne varme samtalen understreket Hans Hellighet, patriarken av Konstantinopel, de sterke båndene til erkebispedømmet, og bekreftet sin vilje til å bevare det under sin velvillige og faderlige beskyttelse.

Paris, 12 desember 2012

Festen for hl Andreas i Konstantinopel

Festen for hl Andreas i Konstantinopel-patriarkatet 30. november
 

På fredag​​, 30. november 2012, presiderte Hans All-Hellighet Bartolomeus Den guddommelige liturgi i hl Georgs patriarkale kirke  i anledning festen for hl Andreas, den først kalte. Andre celebrant-hierarker var Metropolitene Geron Athanasios i Kalkedon, Apostolos av Derkoi, Gennadios av Italia, Chrysostomos av Simi, Apostolos av Militis, Josef av Proikonnisos, Savas fra Pittsburgh, Amphilochios av Kissamos og Selinos, Emmanuel av Kilkis, og Dionysos av Zakynthos. I stede var også hierarker og representanter fra Kirken i Hellas, viseutenriksminister i Hellas, Hon. Constantine Tsiaras, generalkonsulen av Hellas i Istanbul, Hon. Nicholas Matthioudakis, og hundrevis av pilegrimer fra hele verden. I samsvar med tradisjonell praksis og broderlig relasjoner mellom våre to kirker, var den offisielle delegasjon fra paven i Roma og Den romersk-katolske kirke, ledet av Kurt Cardinal Koch, også til stede. Han var kommet dagen før for mottagelse og samtaler.

 

hl. Andreas, den først kalte


Hl apostel Andreas, den først kalte, 30.november / 13. desember


Den hellige apostelen Andreas, den først kalte, var den første av apostlene å følge Kristus, og han brakt senere sin egen bror, den hellige apostelen Peter, til Kristus (Joh 1:35-42). han var fra Betsaida, og fra sin ungdom vendte han sin sjel mot Gud. Han valgte å ikke inngå ekteskap, og han arbeidet med sin bror som fisker. Når den hellige profeten, forløper og døperen Johannes begynte å forkynne, ble hl Andreas hans nærmeste disippel. Hl Johannes døperen sendte til Kristus sine egne to disipler, de kommende apostlene Andreas og Johannes teologen, i det han erklærte at Kristus var Guds Lam.

Etter Hellige Åndens nedstigning over apostlene, dro hl. Andreas for å forkynne Guds Ord. Han gikk gjennom Lilleasia, Trakia, Makedonia, og nådde  elven Donau. Han gikk langs kysten av Svartehavet, gjennom Krim, Svartehavsregionen og langs elven Dniepr og han klatret til stedet hvor byen Kiev nå står.

Han stoppet over natten på åsene i Kiev. En morgen, sa han til disiplene som var med ham: "Se disse åsene. Ved disse haugene skal skinne på velsignelse fra Gud, og det skal bygges en stor by her, og Gud skal reise mange kirker". Apostelen gikk opp rundt åsene, velsignet dem og satt opp et kors. Etter å ha bedt, gikk han  videre langs Dniepr og nådde et forlik med slaverne, der hvor Novgorod ble bygget. Herfra gikk apostelen gjennom Varangernes land mot Roma for å forkynne, og da han igjen returnerte til Trakia, hvor den lille landsbyen Bysants lå, fremtidens Konstantinopel, grunnla han Kristi kirke der. Den hellige apostelen Andreas forbinder på denne måten moderkirken, kirken av Konstantinopel med datteren, den russiske kirken.
Hl. Andreas ble korsfestet på et x-formet kors i Patras i Hellas. Etter å ha blitt pisket av sju soldater, bandt de hans kropp til korset med tau for å forlenge hans dødskamp. Hans tilhengere rapporterte at da han ble ført til korsfestelsen, hilste han med disse ord: «Jeg har lenge ønsket og forventet denne gledens time. Korset har blitt innviet ved at Kristi legeme hang på det.» Han fortsatte å forkynne for de som torturerte ham i to dager til han utåndet. Maximilla, konen til prefekten, tok kroppen ned fra korset, og begravde ham med ære. Noen århundrer senere, under keiser Konstantin den store, ble levningene av den hellige apostelen Andreas høytidelig overført til Konstantinopel og plassert i Den hellige apostlers kirke, ved siden levningene til den hellige evangelisten Lukas, hl Paulus og disippelen hl Timoteus. 

Hans hode befinner seg i Patras etter å ha blitt tilbakelevert til Den ortodokse kirke i 1964 av Paven som hadde oppbevart relikviene i Roma siden 1461. 
Hl Andreas er Konstantinopels beskytter.

Ny kirke i Konstantinopel

En ny ortodoks kirke skal bygges i Konstantinopel
poli
 11. desember 
Byrådet i Istanbul har gitt byggetillatelse til en ny ortodokse kirke; Agios Stefanos; i distriktet Yeşilköy. Denne beslutningen er ansett historisk fordi det er første gang siden etableringen av Den tyrkiske republikken at en ny kirke skal bygges. Det er Det arabiske ortodokse samfunnet som har krevd sitt eget sted for tilbedelse som tilhører den orientalsk-ortodokse kirkefamilie.

Kilde: Romfea


Orthodoxie.com 

Patriark Bartolomeus i Paris

Møte med statsminister Jean-Marc Ayrault

I anledning sitt besøk i Frankrike, møtte Den Økumeniske Patriark Bartolomeus går i Paris Cardinal Andre Vingt-Trois og statsminister Jean-Marc Ayrault på Hotel Matignon. I dag møtte han innenriksminister, Manuel Valls, med ortodokse biskoper i Frankrike, og utenriksministeren, Laurent Fabius. I morgen skal han møte presidenten i republikken, François Hollande, ettermiddagen.

Kilde: Forsamling for ortodokse biskoper i Frankrike

http://www.aeof.fr/articol_51655/eglise-orthodoxe-en-france---principales-etapes-de-la-visite-officielle-de-sa-saintete-bartholomee-1er-en-france-.html

Fransk regjerings portal: http://www.gouvernement.fr/gouvernement/entretien-avec-sa-saintete-le-patriarche-oecumenique-bartholomee-1er

 Image

St Ignatius stiftelsen

 
Historisk dag da St. Ignatius stiftelse ble grunnlagt.

Det er en stund siden, men vi har ikke omtalt det før på denne siden. Biskop Dioscoros, Bishop Macarie, Bishop Dositej og biskop Abakir signerte statutter for St. Ignatius stiftelsen i forbindelse med Bispemøtet Tvetaberg 8. oktober. Det var en historisk dag for det inter-ortodokse samarbeid i Sverige. Nå er det en uavhengig ortodokse institusjon som kan fungere i sitt eget navn som en partner for andre aktører i samfunnet, spesielt i utdannelsesspørsmål. Flere andre viktige avgjørelser ble tatt under møtet hvor også Det svenske kristne råds generalsekretær Karin Wiborn deltok.


St Ignatius stiftelsens hjemmeside: http://www.sanktignatios.org/

Vi har tidligere omtalt et INTRODUKSJONSÅR I ORTODOKS
TEOLOGI OG TRADISJON:
http://www.ortodoksmoss.com/2012/07/st-ignatios.html 

Liturgi på svensk

Chrysostomosliturgin 
Den guddommelige liturgi  på svensk

Den guddommelige liturgi av vår far blant de hellige, Johannes Krysostomos, er den vanligste ordningen for nattverden i Den ortodokse kirke. Grunnteksten er på gresk, og dens historie går tilbake til de første århundrene av vår tidsregning.
Den ble utgitt på svensk for første gang i 1852 i en oversettelse av Arseniy Soudakoff, som snart ble etterfulgt av andre. Det er imidlertid usikkert om disse første oversettelser noen gang ble brukt. Imidlertid ble oversettelsen av Tito Colliander som ble publisert fra 1958
for Fr Christopher Klasson, utgitt i 1973 brukt.
Metropolit i Helsingfors, Ambrosius, utnevnte i 2009 en arbeidsgruppe for å foreta en ny oversettelse av liturgien for bruk i Sverige og Finland. Det omfattende arbeidet fortsatte til våren 2012. Formålet med prosjektet var å utvikle en adekvat svensk tilbdelse for ortodokse. I tillegg til en skikkelig filologisk og teologisk forståelse av den opprinnelige greske teksten har akkurat dette har vært den største utfordringen: en svensk språk drakt som er i stand til å uttrykke det spesifikke ved den østkyrklige liturgiske ånd og være i en vakker idiomatisk moderne svensk.
Denne utgaven består av en innføring som beskriver sin tilblivelse, selve liturgiteksten med  bibelske referanser oppsatt i margen, og en ordforklaringsdel.
Prosjektet er ikke ferdig med dette. Vinteren 2012-13 gir Anastasis, en rapport fra oversettelsesprosessen, hvor prosjektmedarbeidernes overveielser og diskusjoner blir presentert. Tanken er at etter et par år gi ut en ytterlig revidert gudstjenestetekst tsom vil  bli en del av en komplett kirkehåndbok.


Liturgien kan anbefales for norskspråkelige særlig fordi den er særdeles rik på bibelhenvisninger til alle leddene foruten gode forklaringer inne i teksten. 

Liturgien kan bestiller her:
http://www.ambon.se/ambon.se/bokhandel/chrysostomosliturgin
http://butik.anastasismedia.se/-23/chrysostomosliturgin 

Bilder Liturgi 9. desember 2012

SØNDAG 9. DESEMBER BLE DET FEIRET LITURGI I MOSS. Vi har tre flotte gutter som hjelper til i alteret og to strålende jenter som synger i koret. Tilsammen 20 mennesker deltok. Her er noen hyggelige bilder fra fra feiringen.