DET ÆREFULLE OG LIVGIVENDE KORSETS OPPHØYELSE 14./27. SEPTEMBER

MESKEL

Denne høytid ble opprinnelig innstiftet til minne om at Helena, mor til keiser. Konstantin den store, gjenfant Herrens kors i år 326. Fra det 7. arhundre ble denne høytiden kombinert med feiringen av keiser Heraklios gjenerobring av korset som var røvet av perserne i året 624. Både i forbindelse med gjenfinnelsen og gjenerobringen av det hellige korset løftet patriarken det høyt opp mot alle fire himmelretninger slik at de forsamlede kunne se det og ære det. Derav navnet på høytiden: Korsets opphøyelse. Festen  er en veldig stor fest i Etiopia og Eritrea, med navnet MESKEL. Den markeres med store prosesjoner og offentlige fester.

http://kweschn.files.wordpress.com/2012/09/happy-mesqel.jpeg

les mer - MESKEL

TROPAR 1.TONE 

Frels, o Herre, Ditt folk og velsign din arvedel, gi Dine troende seier over motstanderne og bevar Ditt herrevelde med Ditt kors.


KONDAK 4.TONE
Villig lot Du Deg løfte opp på korset for å gi rikelig miskunn til Ditt nye eiendomsfolk, Kristus, vår Gud: gled Du Dine troende med seier over motstanderne med Ditt uovervinnelige kors som fredens våpen.

9. IRMOS
Høylov, min sjel, Herrens herlige kors! O Gudføderske, du er det mystiske paradis som uten såmann frembrakte Kristus, som plantet korsets livbærende tre på jord: Derfor tilber vi Ham på denne høytidsdag, og deg høylover vi.


I dag minnes vi også vår hellige far Johannes Krysostomos hensovnelse. På grunn av Korsets opphøyelse feires dagen 13./26. november. Vi minnes også i dag fedrene fra det 6. økumeniske konsil.
 

(PNG) 


I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

Alexander Nevski katedralen i Paris
Helgenfest i Katedralen
Preken av metropolitt Emmanuel
fader Paul Adelheim - minneord
Ordinasjoner

Ortodokse biskoper med Erklæring om Ekteskapet

 På den siste dagen i sitt årsmøte, utstedte forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika følgende uttalelse om Den ortodokse kirkes uforanderlige posisjon om ekteskap og seksualitet .

    Til våre ortodokse troende

    1. Vi , forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika, som representerer millioner av ortodokse kristne i USA , Canada og Sentral-Amerika , uttrykker vår dype bekymring over de siste handlingene fra  våre respektive regjeringer og visse samfunnsmessige trender angående  ekteskap, særlig legalisering av samliv av samme kjønn.

    2 . Den ortodokse kristne lære om ekteskap og seksualitet, solid forankret i Den hellige skrift , to årtusener av Kirkens Tradisjon og kirkerett , mener at ekteskapets sakrament består i foreningen av en mann og en kvinne , og at ekte ekteskap gjenspeiler den hellige enhet som eksisterer mellom Kristus og hans brud , Kirken.

    3 . Personer med homofil legning må bli tatt vare på med den samme nåde og kjærlighet som er skjenket hele menneskeheten ved vår Herre Jesus Kristus. Videre er kirken et åndelig hospital, hvor vi alle er kalt til å finne helbredelse av vår falne menneskehet gjennom Jesus Kristus, som antok menneskelig natur for å gjenopprette den. Alle av oss sliter med ulike lidenskaper, og det er bare innenfor Kirken som vi finner midler til å overvinne disse lidenskaper med hjelp av Guds nåde.  Seksuell tiltrekning utenfor det sakramentale ekteskap, om det er  tiltrekning av heterofile eller homofile, fremmedgjør oss fra Gud.

    4 . Vi formaner prestene og de troende i Den ortodokse kirken til å være vitne om den tidløse Kristi lære ved å streve for renhet og hellighet i sine egne liv , ved å instruere sine familier og lokalsamfunn i forskriftene i Det hellige evangelium , og ved å plassere sin lit til vår Herre , som "har overvunnet verden. " (Joh 16,33)

    5 . Til slutt oppfordrer vi våre trofaste til å gå til sin sogneprest eller åndelig far med spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen og dens praktiske konsekvenser i hverdagen .

Forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika er en av forsamlingene med 12 biskoper som er etablert i ulike geografiske regioner over hele verden. Det består av alle aktive kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika , i hver jurisdiksjon.
Forsamlingen forventer å holde sitt neste møte i september 2014.

Nytt kirkeår 1./14.september


Patriarkens encyklika for det kirkelige nyttår 2013


+ Bartolomeus
Ved Guds nåde erkebiskop av Konstantinopel - Nye Rom og Økumenisk Patriark
Til Hele Kirken
Nåde og fred fra Skaperen og Bevareren av all skapning.
Vår Herre Gud og frelser, Jesus Kristus

Kjære brødre og barn i Herren.
Vi har kommet til 1. september, begynnelsen av det kirkelige år som det økumeniske patriarkatet og senere hele den ortodokse kirke har utpekt som en dag med bønn for naturen og miljøet. Siden da har interessen i å beskytte naturen blitt utvidet  og mange tiltak er nå tatt for å styrke bærekraften og balansen i jordens økosystemer så vel som for alle relaterte problemer som et resultat av denne satsingen. Ettersom det er godt kjent og utprøvd , at " naturlovene verken er oppløst eller forstyrret , men alltid forblir konstant"  ( St. Johannes Krysostomos , On Lazarus VI PG 48 . 1042 ) , er vi i dag nødt til å fokusere på de usynlige menneskelige inngrep som påvirker den økologiske balansen , som er forstyrret ikke bare av synlige destruktive handlinger - for eksempel avskoging , utarming av vannressurser, den samlede utnytting av natur-og energiressurser, sammen med forurensning av store land eller havområder ved hjelp av søl eller deponering giftige og kjemiske stoffer - men også av aktiviteter usynlige for det blotte øye. 
Vi snakker om ingrep i genene til levende skapninger og etableringen av mutasjoner med uforutsett utvikling , for eksempel oppdagelsen av måter til å frigjøre enorme krefter , atom-og kjernefysikk , hvis misbruk kunne utslette alle spor av liv og sivilisasjon på planeten vår . I slike tilfeller er grådighet og kjærlighet til makt ikke de eneste beveggrunnene til dem som søker å gripe inn og mutere disse levende skapninger som Gud har skapt som "svært god ", men arroganse til dem som ser ut til å motsette seg Guds visdom og anser seg i stand til å forbedre hans verk. De gamle grekerne kalte denne åndelige tilstand " hybris ", og det betyr arrogant frekkhet fra dem med begrenset tanke overfor den allvitende og allmektige Skaper. 

 

31.august  / 13. september

PLASSERING AV GUDFØDERSKENS BELTE I BLACHERNA 395-408


Plassering av den mest hellige Gudfødeskens ærverdige Belte i Blacherna kirken i Konstantinopel fant sted under regimet til keiser Theodosius den yngre. Før dette ble den hellige relikvie overlatt til apostelen Thomas av Gudfødersken selv og ble oppbevart av fromme kristne i Jerusalem etter hennes hensovnelse. Under keiser Leo den Vise (886-911), ble hans kone Zoe angrepet av en uren ånd, og han ba om at Gud ville helbrede henne.

Keiserinnen hadde en visjon om at hun ville bli helbredet av sin skrøpelighet hvis Beltet av Gudfødersken ble lagt på henne. Keiseren spurte patriarken om å åpne skrinet. Patriarken fjernet forseglingen og åpnet skrinet der relikvien ble oppbevart, og Beltet av Gudfødersken var helt og uskadet av tidens tann. Patriarken plasserte Beltet på den syke keiserinnen, og straks hun ble frisk fra sin skrøpelighet. De sang salmer i takksigelse til Den aller helligste Theotokos, så plasserte de det ærverdige Belte tilbake i skrinet og lukket det.

Til minne om den mirakuløse hendelsen og de to plasseringene av det ærverdige Belt, ble festen for plassering av det ærverdige Belte av den mest hellige Gudfødersken etablert. Deler av det hellige Belte finnes i dag i Vatopedi klosteret på Mt. Athos, i Trier kloster, og i Georgia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cincture_of_the_Theotokos 

For første gang forlot  Gudføderskens Belte høsten 2011 Vatopedi klosteret for at troende i Russland skulle få ære det. Over 2 millioner troende kom fra hele landet for å ære Det ærverdige Belte. 29.AUGUST / 11. SEPTEMBER

 DØPEREN JOHANNES HALHUGGINGHalshuggingen av Johannes Døperen, en festdag etablert av kirken, er også en streng fastedag på grunn av den voldelige død på kirkens kjæreste mannlige helgen. I noen ortodokse kulturer vil ikke fromme folk spise mat fra en flat talerken, bruke kniv, eller spise mat som er rund i formen på denne dagen.

I dag  minner Kirken  ortodokse soldater som er drept på slagmarken. Dagen ble etablert i 1769 etter Russlands krig med tyrkerne og polakkene.

Les Markusevangeliet om døperen Johanns halshugging:

HER VIL DET LIGGE: Dronninga Landskap har laget en plan for hvor kapellet kan plasseres.


HELLIG OLAVS-KAPELLET PÅ STIKLESTAD

Slik tenker man seg at hellig Olavs-kapellet skal plasseres. Planen er laget av Dronninga Landskap. Den 17. juni ga Verdal kommune sin tilslutning til planene. Planen er at kapellet skal reises i 2014 av frivillige. Her følger noen artikler og dokumenter i saken for interesserte.


NY ORTODOKS SIDE PÅ NORSK:
  Matrona Media 

image


HL. MATRONA ORTODOKS MEDIA
www.matronamedia.com
Ny nettside med oversettelser av et bredt utvalg av artikler, intervjuer, prekener, helgenfortellinger, kapitler fra flere bøker og andre ortodokse medier og tidsskrifter (med tillatelse). Hensikten med foretaket er å gjøre mange lærerike tekster tilgjengelige på norsk. Nettsiden oppdateres flere ganger i uka. Mange av tekstene er bl.a skrevet av Abba Dorotheos, Makarius den Store, Antonius den Store, Johannes av Stigen og mange andre ørkenfedre; Feofan den Avsondrede, Johannes av Kronstadt m.fl. Det blir også lesestoff om/av flere greske, rumenske, serbiske og russiske eldste (startsi) fra vår egen tid, bl.a Porfyrios fra Hellas, Amfilokios Makris, moder Gavrilia, Paisios av Athos, f. George Calciu, Josef Hesykhasten og mange, mange andre. Håpet mitt er at dette skal bli til glede for mange norske ortodokse. Det er mulig å sende pengegaver til en bedriftskonto og etter hvert gjennom PayPal.

Bedriftskontonr.: 1503.38.80135
E-post: cecikval@gmail.com
Mitt mobilnr. er 94874434.
Cecilie Matrona Nielsen

Patriark Bartolomeus: Sammen med vår bror Frans, skal vi be for fred i Syria

 
Den ortodokse kirken "tar imot pavens oppfordring om en dag med bønn og faste". Patriarken gir også en appell til verdens ledere som er samlet til G20. Må Gud "opplyse ditt sinn", "krig må unngås for enhver pris."

Det økumeniske ortodokse patriarkatet "ønsker velkommen appellen fra vår bror i Kristus, pave Frans, om en dag med bønn og faste for fred i Syria, Midtøsten og verden, en bønn som har vært konstant siden den blodige konflikten startet i Damaskus, "sa den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus i, under et offisielt besøk til Estland.

"Det økumeniske patriarkatet og vi personlig ser frem til utviklingen av situasjonen i Syria, og mer generelt i Midtøsten, og ba om at freden skal seire," sa patriarken under et møte  i det estiske parlamentet Ene Ergma.

Bare hvis det blir fred "vil det være mulig for kristne i Midtøsten å fortsette å leve  i deres land, sa Patriarken.


"La oss nøye følge G20-toppmøtet i St. Petersburg, og la oss håpe at beslutninger som blir tatt, vil bli brukt til å bidra til en fredelig løsning på det politiske spørsmålet i Syria."

Patriarken ønsker "velkommen pave Francis appell til de kristne i jorda for å forenes i bønn og faste neste lørdag, slik at freden kan råde i det brennende syriske landet, i håp om at Gud kan opplyse  politikerne og hindre militære aksjoner som uunngåelig ville resultere i døden av uskyldige ofre. "

I slutt sa han, "Også vi skal gi akt på kallet fra vår bror i Kristus, Frans, å be neste lørdag for dette formålet som vi alltid har gjort siden starten av den blodige konflikten i Syria."


 Asia News
Metropolit Filip  oppfordrer ortodokse i USA til å kontakte kongressen angående Syria


Metropolit Filip uttrykker sin bekymring  hvis USA initierer et bombeangrep på Syria , kan det føre til total utryddelse av det kristne nærvær i Midtøsten .  


Metropolit Filip skriver:
"Som de av oss med dype røtter i Syria allerede vet , vil flere bomber og destabilisering av landet bare føre til ytterligere blodsutgytelse og ødeleggelse. Etter min mening, basert på  livslang kunnskap om dette området av verden, tjener det verken USAs interesse, eller de syriske folk (eller folk i Midt-Østen for øvrig for den saks skyld)  å bombe og ytterligere destabilisere landet. Ekstremist-grupper som Al - Kaeda bare venter på at den syriske regjeringen og infrastrukturen svikter. Resultatet av en slik bombing ville være enda et skritt i utryddelsen av vårt kristne nærvær i Midtøsten, et nærvær som dateres til begynnelsen av kristendommen. Vår kirke har allerede lidd sterkt og har nye martyrer som venter på å bli herliggjort - vi trenger ikke flere!

Derfor oppfordrer jeg dere alle i løpet av de neste dagene til å ta kontakt med respektive senatorer og kongress folk for å oppfordre dem til å stemme nei til  ensidig militær aksjon fra USA. Tid er viktig, så vennligst distribuer denne e-posten til alle du kjenner så raskt som mulig og del denne meldingen på Facebook og andre massemediers nettsteder."

Address of His All-Holiness to His Excellency Andrus Ansip, Prime Minister of Estonia

Estonia
9/6/2013
His All-Holiness with Prime Minister Ansip of Estonia.
September 5, 2013
Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Estonia,
The Old Testament Book of Proverbs tells us: “Where there is no guidance, a nation falls, but in an abundance of counselors there is safety.” (Prov. 11.14) This means that “safety” or “salvation” – which is to say, prosperity and peace – may be found wherever there are many counselors and many advisors.
We find ourselves for the third time in your beautiful country and ascertain its progress in peace, democracy and freedom, as well as the overall prosperity and rise of our beloved Estonian people. We especially rejoice at our meeting today with Your Excellency, Mr. Prime Minister, and we thank you for the assistance and support that you offer H.E. Metropolitan Stephanos to fulfill his ministry and service of the small Orthodox flock in your land and more broadly of the Estonian people.

Haghia Sophia: The First Great Martyr of Christian Art and Architecture, by Nikolaos Manginas

DSCN0763
Istanbul, Turkey
9/2/2013
It all started with the Church of Haghia Sophia in Nicaea. Then Haghia Sophia in Trabzon. Both of these glorious Byzantine churches – which functioned for many decades as museums – have now been turned into mosques, a harsh reminder of their forced conversion centuries ago.  And this in accordance with recent sudden decisions by modern political authorities.

Patriark Bartolomeus av Konstantinopel mener at det i fremtiden kun bør være en ortodoks kirke i Estland.

Patriarken sa dette i en pressekonferanse under sitt besøk i Estland. Det er i dag to ortodokse kirker i Estland, en under Moskva-patriarkatet med 170000 troende  og en under Konstantinopel-patriarkatet med 30000 troende. Han håper at  også Moskva-patriarkatet er enig i at det kun bør være en kirke i Estland under navnet, Estland ortodokse kirke. For at dette skal bli mulig må det bli vennskap mellom jurisdiksjonene.   

Patriark Bartolomeus kom til Estland onsdag på invitasjon fra President Toomas Hendrik Ilves. Han har hatt møte med presidenten i landet og med ordføreren i Parlamentet Ene Ergma, statsminister Andrus Ansip og utenriksminister Urmas Paet.
FLERE BILDER 
LES MER OM BESØKET