Liturgier høsten 2012

Det feires Liturgi følgende søndager kl 11 i Arena kirke og kultursenter i Moss:


19. august
2. september
16. september
30. september
14. oktober
11. november
25. november
9. desember
23. desember
 
Mandag 7. januar 2013  som er ortodoks jul
blir det Liturgi kl 11 

Pilegrimstur til Selja

Også i år arrangerer hellige Nikolai menighet pilegrimstur til Selja for å feire hl. Sunniva og seljumennene søndag 8. juli.

Det blir liturgi, moleben oppe i hulen, vandring på øya, og kanskje et foredrag.

Påmelding til f. Johannes t: 47271396


Ortodoks familieweekend 10.-12. august

Det er med stor glede vi vil få invitere til ortodoks familieweekend 10-12 august på Randøya utenfor Kristiansand.  Vi  har klart å få leie et hus på denne fantastiske øya. Stedet er en perle ute i skjærgården med fantastiske bademuligheter og hygge for store og små. Det er opprinnelig en gammelt militært område som nå disponeres av lag og foreninger og er et yndet rekreasjonsområde for Kristiansand. Vi har fått låne et av husene i den gamle leiren og for det betaler vi veldig lite, kun noen kroner til vedlikehold. Det er så godt som gratis. Det går båt ut til øya fra Kristiansand. Liturgi på søndag kan man feire i bryggekapellet i i byen sammen med menigheten der. Vi vet ennå ikke om hvor mange senger det er og ellers fasiliteter. Det kommer vi tilbake til. Vi sender ut info nå, slik at folk kan melde sin interesse.  De som melder seg først, er sikret plass. Det er også mulighet å telte.

Ta en kikk på disse linkene:
http://www.midt-agderfriluft.no/Wiki.jsp?page=%C3%98stre+Rand%C3%B8ya
http://www.nrk.no/magasin/natur/1.2931674

Dette er et  familiearrangement, arrangert av familier for familier.


Ta kontakt med f.Olav@tele2.no


Pinsefeiring i Moss

Hellige Hallvard kirkeforening var samlet til Ortodoks Pinseliturgi søndag 3. juni. Menigheten hadde anskaffet nye gulvlysestaker, diakonlysestaker og ikonpult som ble tatt ibruk under Liturgien.
Den Hellige Pinsen 21.mai/3.juni

 
Acta 2,1-11 Joh 7,37-52 + 8,12
Vi feirer i Den Hellige Pinsen at Gud blåste sin Ånd inn i kirken og ga oss muligheten for å tro på en levende Gud fordi Han fortsatt er med oss. Vi feirer at DHÅ igjen og igjen fyller oss med liv og tro. DHÅ er selve livets pust som holder oss oppe, som skaper tro, samhold og kjærlighet.

DHÅ er den tredje personen i treenigheten ved siden av Faderen og Sønnen. I likhet med Sønnen utgår DHÅ fra Faderen som vi fremsier i trosbekjennelsen. Det vil si at DHÅ er likestilt de andre personene i Treenigheten. I DHÅ er hele Guddommen tilstede. Det er ikke en avskygning av Gud, men det er hele Gud tilstede i DHÅ. Derfor heter Pinsedag i Ortodoks tradisjon Treenighetsfest.

Det som er det spesielle med DHÅ er at den både er bundet og fri. Akkurat som Gud selv, fordi DHÅ er Gud. DHÅ er knyttet til mysteriene eller sakramentene. I nattverden ber vi i epiklesen, DHÅ ta bolig i brødet og vinen. I den hellige olje og krisma er DHÅ tilstede på en spesiell måte. DHÅ har lovet å være til stede når vi ber. I bønner åpner vi oss for DHÅ hvor han stiger inn i vårt indre og skaper et helt hjerte. Som Paulus sier er vi Guds tempel. Dette tempel er vi fordi DHÅ har tatt bolig i vårt indre. Liksom Kirken har vi en Guddommelig og en menneskelig side. Guddommelig fordi DHÅ gjør oss Guddommelige. Et annet sted hvor DHÅ er tilstede er gjennom ikonene. Her er det en helt spesiell egenskap ved DHÅ hvor Han bruker skjønnheten til å skape tro og liv i vårt indre. Gjennom skjønnheten i ikonet, ser vi inn i selve himmelen. I 7 øk. Konsil sier fedrene: ”når vi hedrer og ærer et ikon mottar vi velsignelse”. Ikonen er en dør hvor DHÅ tar oss med inn i en hellig verden. Slik sett er ikonet i Den Ortodokse kirke et sakrament.

Men DHÅ er også fri. Den blåser dit den vil. Den skaper noe i ditt indre uten at du har bedt Ham om det. DHÅ er tilstede som et skjult mysterium. Han er som en kraft utenfor all forstand som kommer og skaper, omformer og helbreder. ”Kom, du som er ensom til de ensomme”, skrev Simeon den nye teologen. ”Kom, for du er selv begjæret i mitt indre, mitt liv og min pust.”

DHÅ gir for det første en universell gave til alle troende. ”De ble alle oppfylt av Hellig Ånd” Acta 2,4. Den gis altså ikke bare til presteskapet, men til alle. Slik sett er vi alle karismatikere.

DHÅ er for det andre mangfoldighetens gave. Den fordelte seg som tunger av ild og satte seg på hver enkelt. (Acta 2,3) Det vil si at den oppleves direkte på hver enkelt av oss. Han er personlig. Han taler direkte på vårt eget språk, i vår egen kultur. Vi må altså ikke bli grekere eller russere for å forstå eller oppleve DHÅ.

DHÅ er for det tredje enhetens gave. Nådegavene er forskjellige, men Ånden er den samme og hans oppgave er å forene oss gjennom fredens bånd. Det er DHÅ oppgave å skape kommunion og kommunikasjon oss i mellom. DHÅ oppgave er å gjøre de mange til en eneste kropp i Kristus. DHÅ skal hindre oss i å bli borte i kollektivismen samtidig som han, skal hindre oss i å bli isolerte, å bli egoistiske og bli tatt av fryktens tyrani.

Det hellige Serafim av Sarov sa at livet mål er ervervelsen av DHÅs nåde. DHÅ viser oss frelsen som en prosess. Hvor vi daglig arbeider med vårt liv for at DHÅ skal få større plass i vårt liv.

La oss avslutte med pinsens kontakion:
Den gang Den Høyeste steg ned og forvirret tungemålene,
splittet han hedningene (folkeslagene)
Men når han fordelte tunger av ild
Gjorde han alle til ett.
Derfor priser vi med en røst den All-Hellige Ånden