Patriarkens julebudskap 2013


Patriarchal Encyclical for Christmas 2013

+ BARTHOLOMEW
By God’s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch
To the Plenitude of the Church:
Grace, mercy, and peace from the Savior Christ, born in Bethlehem
http://www.patriarchate.org/assets/files/patriarch/PB_010.jpg

Beloved brothers and sisters, children in the Lord,

“For to us a child is born, to us a son is given.”
(Isaiah 9.5)

Many centuries ago, the Prophet foresaw and announced with enthusiasm and joy the birth of the child Jesus from the ever-Virgin Mary. Naturally, even then, there was no period of census by Augustus Caesar, no place to stay for the safety of the Holy Virgin who was carrying a child by the Holy Spirit. So the holy Joseph as her betrothed and protector was obliged to lead her to a cave, a manger with animals, “in order to give birth to a child.”

Heaven and earth received them, offering thanks to their Creator: “The angels offered the hymn; the heavens a star; the wise men gifts; the shepherds a miracle; the earth a cave; the desert a manger; and we the Mother Virgin.” The shepherds were keeping watch over their flock, protecting them throughout the night, while the angels were witnessing the Mystery in ecstasy, singing hymns to God. (From Vespers of the Nativity)

Koptiske kristne i Egypt

Urolighetene i Egypt har ført til de mest voldsomme forfølgelsene i kirkens 2000 års historie. Mange titals kirker og sentre er brent.

CHRISTMAS MESSAGEARCHEVÊCHE DES EGLISES ORTHODOXES RUSSES                       АРХИЕПИСКОПИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ РУССКИХ
                  EN EUROPE OCCIDENTALE                                                             ЦЕРКВЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

       EXARCHAT DU PATRIARCAT ŒCUMENIQUE                                                        эКЗАРХАТ ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХАТА


                           ARCHEVÊQUE  JOB
       EXARQUE DU PATRIARCHE ŒCUMENIQUE


CHRISTMAS MESSAGE
of Archbishop Job of Telmessos, Exarch of the Ecumenical Patriarch,
to the Clergy, Monks and Faithful
Ærkebiskop Job (Getcha) af Telmessosof the Archdiocese of Russian Orthodox Churches in Western Europe

“Thou hast assumed a body of lowly clay, O Christ. By sharing our humble flesh, Thou hast made our race partakers of divinity. By becoming mortal man yet remaining God, Thou hast raised us from death to life. Holy art Thou, O Lord!” (3rd Ode of the first Canon of the Feast).

           Dear Fathers, Brothers and Sisters, beloved in Christ,

           With these words, St. Cosmas of Maiuma, the author of the first Canon sung at Matins on this bright Feast today, reminds us that the event we are celebrating is profoundly linked to the creation of humans and the very goal of our being as intended by Divine Providence from all eternity. Indeed, God at the very beginning created human beings for participation in the Divine Life. According to the Book of Genesis, man was created in the image and likeness of God (Gen. 1:26-27). Commenting on this passage from the first Book of the Old Testament, St. Irenaeus of Lyons tells us that "the image of God is the Son (Col. 1:15), in Whose image man was made. For this reason He was made manifest in recent times, to make it clear that the image was like Him" (The Preaching of the Apostles 22). However, Christ imprinted upon us not only the image of God, but also the ability to attain the true likeness of God which allows us to achieve the ultimate goal of human life, which is not only deliverance from sin but participation in the Divine Life.

Fader Christoforos Schuff i Kristiansand har opprettet en kanal på Youtube med navnet "Den Ortodokse Kirka". Der skal han begynne å legge ut videoer med hymner, prekener, opplæringsklipp, osv.

http://www.youtube.com/channel/UC4c-ByuaScqzp7TYP5PRMBg

Å MALE ANSIKTET PÅ ET IKON


LITURGI I TRYSIL KIRKE 

http://www.h-a.no/Portals/0/artikkelbilder/2013/02/201322641340359_1.JPGLørdag 7. desember ble det feiret Guddommelig Liturgi i Trysil kirke. Ca 30 personer deltok. Det er en stor gruppe Eritreere  i området, men også nordmenn og andre nasjonaliteter som deltar. Etter Liturgien var det kirkekaffe/middag med Injera og vafler.

Det er diakonen i den lokale Lutherske kirken, Birthe Øverby, som kontakter folk og gjør istand. Vi er veldig takknemmelig for hva hun gjør for ortodokse troende i Trysil og omegn.

Det er et ønske om å ha Liturgier også neste semester, så f.Olav planlegger å komme til våren.


icon Ortodoxa kyrkan i Sverige 

Inofficiell portal för ortodox kristendom i anknytning till de reguljära ortodoxa kyrkorna i SverigePå denne siden får man mye viktig informasjon om ortodoks tro, nyheter, tekster, troslære, bohandlere, mange viktige kirkelinker, og mye mye mer

Metropolitt Anthony Bloom – Doubt and Questioning Series – 1 – Faith Doubt Questioning


Metropolitt Anthony Bloom ledet Den russisk ortodokse kirken i England i mange år og tok imot mange vestlige mennesker som søkte en dypere åndelig og seriøs tro. Mange nordmenn dro til kirken i Ennismore Gardens for å søke hans veiledning. Hans åndelig visdom preget flere generasjoner og trengs mer enn noensinde i en tid preget av åndelig fattigdom i mange vestlige kirker. Noe av hans undervisning finnes på video.
VIDEO FRA ERKEBISKOP JOBs TRONSTIGNING

 JPEG - 310.6 ko Fader Mischa  besøker klosteret det serbiske ortodokse klosteret Guføderskens beskyttelse i Halland i Sverige.

Program på Svensk TV 

 7/12

Tronstigning


Erkebiskop Jobs Tronstigning 
5. desember og  Liturgi 6. desember

Erkeprest Alex Struve leste det kanoniske utnevnelsesbrevet og metropolitt Emmanuel som har vikariert som Exark, hilste fra  forsamlingen av ortodokse biskoper i Frankrike. Kardinalen i Paris, André Van Troyes, representerte den katolske kirke.

Etterpå var det en motagelse for inviterte gjester.
Fader Christiforos Schuff var tilstede i alteret under Erkebiskop Jobs ordinasjon i hl. Georgs patriarkale kirke i Konstantinopel og hadde samtaler med Patriark Bartolomeus og Erkebiskop Job. 
Han har sendt oss disse bildene.Hyrdebrev


Job 
ved Guds nåde Erkebiskop av Telmessos ,
Den økumeniske patriarks Exark


Hyrdebrev 

Til prester, munker og troende i erkebispedømmet av russiske ortodokse kirker i Vest-Europa

Kjære fedre, brødre og søstre i Kristus ,
Det er med stor glede  jeg henvender meg til dere på denne dagen for festen av den hellige apostelen Andreas, den først kalte , dagen for min ordinasjon til episkopatet av Hans Hellighet den økumeniske patriarken og hans konselebrerende biskoper.  Etter å ha mottatt fra Moderkirken et  høyt ansvar som vil kreve  mye arbeid , innsats og ressurser av meg , håper jeg at dere vil gi meg all nødvendig støtte og hjelp.  Det er derfor jeg ber om at dere ber for meg slik at jeg blir en verdig etterfølger til dem som har gått foran meg, metropolittene Evlogii og Vladimir, erkebiskopene Georg, Georg, Sergius og Gabriel. Fra i kveld (lørdag 30/11-13), i henhold til de hellige kanoner , bør  navnet mitt minnes i alle liturgiske feiringer i alle kirkene i vårt Eksarkat. Om  noen dager jeg vil bestige tronen i  vår katedral i Paris, hl. Alexander Nevski , der jeg hadde gleden av å fungere som diakon i syv år med den avdøde erkebiskop Sergius, og bli ordinert til prest av erkebiskop Gabriel. Alle disse år i tjeneste for  Eksarkatet ga meg mulighet til å bli kjenet personlig med en stor del av geistligheten og de troende, og jeg vil bli glad for å se dere igjen under mine  pastorale besøk og bli kjent med de jeg ikke kjenner. 

I det siste har vårt Eksarkat spilt en viktig rolle blant ortodokse spredt omkring i Vest-Europa. Det ble opprinnelig opprettet for å betjene russiske menigheter fra den russiske utvandring, har det fra begynnelsen av, med inspirasjon av Metropolitt Eulogi  vært  vitne om den  ortodokse tro i Vest-Europa og vært åpen for dialog med andre kristne kirker. Vår oppgave i dag er å forbli trofast mot denne arven og fortsette å tjene enheten i den ortodokse diaspora.

Vi ligger under jurisdiksjonen til det økumeniske patriarkatet , og trenger  å arbeide tett  med andre ortodokse bispedømmer tilstede i Vest-Europa, under  forsamlingen av biskoper og i trå med  beslutningene fra den fjerde prekonsiliære panortodokse  konferanse. Men for å tjene helheten i den ortodokse kirke, må vi ha enhet  hos oss selv, oppfylle Guds vilje uttrykt i hans bønn : " at alle må være ett , slik du , Far, er i meg og jeg er i deg , kan de også være i oss , slik at verden skal tro at du har sendt meg " ( Joh 17 , 21 ).

Mitt hovedanliggende er å ta vare på hjorden betrodd meg , og for å sikre den åndelige utvikling . Ifølge vår Frelser , er frelse av en eneste menneskesjel mer verdifullt enn  hele verden (jfr. Matt 16 : 26). Faktisk, den viktigste plikt for kirken og dens prester er å vokse i det åndelige livet  ved å styrke den urokkelig sannhet i  troen på Kristus. Det er derfor vi bør være spesielt oppmerksom på livet i våre menigheter, som gjennom den liturgiske og sakramentale erfaring  samlet rundt alteret , er menn og kvinner fra forskjellig bakgrunn og med ulike meninger forent i Kristus,  til å forme en kropp av en felles tro og en felles bønn, som  apostelen Paulus har lært oss : " Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri ,  verken mann eller kvinne , for dere er alle én i Kristus Jesus» (Gal 3 : 28) . For å oppnå dette , er tett samarbeid mellom biskopen , prestene , munkene og de ​​troende det som trengs for  bedre å kunne svare på vårt kall og overvinne utfordringene i den moderne verden ."

Vår Herre Jesus Kristi nåde , Gud Faders kjærlighet  og Helligåndens samfunn være med dere alle ! " (2 Kor 13 , 13). 

+ Job 
erkebiskop av Telmessos
Den økumeniske patriarks Exark.
Phanar 30. november 2013

Erkebiskop Job ble bispeviet
lørdag 30.november 2013
av Patriark Bartolomeus i Konstantinopel 

AXIOS!

 

The Primacy of Constantinople

by Archimandrite Panteleimon Manousakis, Assistant Professor, College of the Holy Cross, Boston

In the past we had the opportunity to discuss the need for primacy in the Church in general.[1] Our discussion demonstrated, to the best of our abilities, that such a primacy is required by the very structure of the Church’s ecclesiology and, furthermore, it is a prerequisite necessitated by the Church’s theology. It was that same theology that gave us the insight to primacy’s personal character insofar as it can be exercised only by a person. That person is, in principle, the bishop of Rome. Yet, the separation of the Catholic from the Orthodox Church meant, first and foremost, that the Orthodox Churches have been deprived from the benefits embodied in such a personal primacy. What would have been expected was that, in the absence of the Roman primacy, the ministry of that primacy ought to have been exercised by and recognized unanimously and unambiguously by the Orthodox themselves in the see next after the elder Rome in the taxis of the Pentarchy, namely the Patriarchate of Constantinople, the New Rome, and more specifically in the person of the Patriarch of Constantinople. In fact, the ancient appellation of Constantinople as New Rome would have assumed on this occasion a quasi-prophetic meaning, as it would have anticipated that this church was destined to become the Rome for the Eastern Churches in the event that the communion with the elder Rome were to be severed.

 http://fanarion.blogspot.no/

Hagia Sofia som moske


Tyrkisk vise-statsminister uttrykker ' håp ' om å se Hagia Sofia som moské

“We are looking at a sad Hagia Sophia, but hopefully we will see it smiling again soon,” Deputy PM Arınç has said at a ceremony. DAILY NEWS photo, Emrah GÜREL

 " Vi ser på en trist Hagia Sofia , men forhåpentligvis vil vi se den smile igjen snart , " sa vise-statsminister ARINC  under en seremoni .


Vise-statsminister Bülent ARINC  uttrykte håp om å se Istanbul Hagia Sophia Museum brukes som en moské og  kallte den allerede
for " Hagia Sophia moskeen " mens han snakket med journalister .
" Vi står i dag ved siden av Hagia Sofia -moskeen ... vi ser på en trist Hagia Sophia , men forhåpentligvis vil vi se den smile igjen snart , " sa ARINC  i en tale under åpningen av det nye teppe museet , som ligger ved siden av det  gamle Hagia Sofia området.
Han siterte to andre kirker med samme navn i Tyrkia som har nylig blitt omgjort til moskeer .
" Vi har nylig gjenåpnet to moskeer med samme navn for tilbedelse, en i İznik og den andre i Trabzon . Disse var allerede moskeer , men de ble brukt til ulike formål , " sa ARINC.
"Det var ingen rettslige innvendinger mot  Hagia Sophia i İznik, men det var det i Trabzon. Heldigvis har vi nå ordentlige dommere i Tyrkia som er en rettsstat , og Trabzons Hagia Sophia er nålovlig registrert som en moské , " sa vise-statsministeren .
"Jeg vil ikke si at jeg ønsker det samme for Istanbuls Hagia Sophia fordi dere vil misforstå meg . Men dette er hva jeg føler når jeg snakker om det , "la han til .
ARINC  refererte også til en artikkel om fast eiendoms rettsforhold , som sier at "steder for tilbedelse  ikke kan brukes til annet enn sitt  formål."
" Trabzon Hagia Sophia moskeen forble en moské i århundrer , men det ble omgjort til et museum etter at noen har gjort en beslutning , " la han til , og  kritiserte spesielt  salg av billetter  for å gå inn i disse bygningene .
 hurriyetdailynews.com

På ortodoks nyhetsside:

Norwegian TV anchorwoman discharged for wearing a Cross

Oslo, November 13, 2013
 
 
Can a chain with a cross be a reason for dismissal from one's office? Apparently so, if you live in Norway and are a staff member of NRK, a state TV-and-radio broadcasting company, reports La Republica. Siv Kristin Saellmann—a popular TV news anchorwoman in Norway—was suspended from her job for appearing on the air with a Cross (1.4 centimetres long) on her necklace. Some viewers - mainly members of a local Muslim community - protested against this, claiming that "a necklace with a Cross insults Islam" and "this symbol does not guarantee impartiality of the TV channel".
The journalist, one of the best known and the most popular on the Norwegian public television, was suspended and prohibited from hosting her programs, "lest she should be a source of discord and crimes".
This case, as the newspaper notes, is similar to the story of Nadia Eweida, a Christian employee of British Airways, who after seven years won her legal battle. The European Court of Human Rights (ECHR) recognized that the lady had been discriminated against.
In January 2013, the ECHR passed a judgment on the cases of four Christians from Great Britain. These dealt with violation of the article 9 of the European Convention for Protection of Human Rights, according to which, every person has a right to the free expression of his/her own opinion, to freedom of conscience and religion.
The court satisfied the claim of the former employee of the British Airways Nadia Eweida, who had been ousted for wearing a cross, and compelled British Airways to pay her 32,000 euros as compensation. But three other claims were rejected.
The court ruled that the Devon and Exeter NHS Trust Hospital was right when it demanded the nurse Shirley Chaplin to take off her cross as it "posed a risk to safety and hygiene". The plaintiff herself asserted that she had lost her job following the refusal to remove her cross.
The ECHR did not satisfy the claims of Gary McFarlane and Lillian Ladele either. Gary McFarlane, a Christian, and a therapist from Bristol, refused to give counsel to homosexual couples regarding sexual relations. He was fired for that. Lillian Ladele, a registrar for the London borough of Islington, was subjected to a disciplinary punishment for refusing to register same-sex civil unions.

Pravoslavie.ru

ANTIOKIA-PATRIARKATET OPPRETTER FLERE ERKEBISPEDØMMER I EUROPA

Holy Synod

Antiokiapatriarkatets synode vedtok på sitt møte 15. oktober å opprette tre nye erkebispedømmer og et patriark-vikariat i Europa. Det er Erkebispedømmet i Frankrike, Vest og Syd-Europa; Erkebispedømmet i Tyskland og Sentral-Europa; Erkebispedømmet på De britiske øyer og Irland samt Vikariat i Sverige og Skandinavia. Metropolitt Ignatius (Al Houshi) er utnevnt for Frankrike, Vest og Syd-Europa. Metropolitt Isaac (Barakat) er utnevnt for Tyskland og Sentral-Europa. Metropolitt for De britiske øyer og Irland og biskop for Sverige og Skandinavia vil bli utnevnt senere.(PNG)

NYHETSBREV NOVEMBER 2013

 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

-valget av ny erkebiskop
-Erkebiskop Gabriels begravelse
-Mertopolitt Emmanuels tale under begravelsen

SØLVGUTTENE SANG FOR PATRIARK BARTOLOMEOS I TYRKIA


I forbindelse med kong Harald og dronning Sonjas besøk i Tyrkia, besøkte sølvguttene kirken hl. Treenighet og holdt konsert sammen med et bysantinsk kor 8. november 2013


Ikonkurs


Det Gresk-Ortodokse Samfunn i Norge arrangerer
Helgekurs i bysantinsk ikonmaling i Maria Bebudelses kirke i Oslo
(Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo)  

1.-2. og 8.-9. februar 2014
lørdag kl. 11:00 - 19:00 & søndag kl. 13.30 -19.30  (28 timer)
alle trinn (det er forutsatt at elevene har gjennomført forrige trinn for å fortsette med neste)
bysantinsk ikonmalingGenerell informasjon om kurset: 
Det finnes ingen aldersgrense og det kreves ingen tidligere tegneerfaring eller kvalifikasjoner.
Det læres å tegne og male ved frihånd fra begynnelsen, å bruke fargene, lage fargetoner og fargenyanser selv.
Det oppgis en spesiell metode hvor man kan rette maleriet selv og være uavhengig av læreren.
Kurset inneholder grunnleggende (trinn 1) og viderekom
mende (trinn 2,3,4,5 og 6) teori om tegning og bruk av farger.  

antall personer på helgekurs: maks 12, kursavgift: 1900,- 
(i tillegg kommer utgifter til materialer, materiallisten sendes ved påmelding)

påmelding innen 20. januar 2014 til Nikol Konstante, nikolkonstante@gmail.com


Seminar i bysantinsk ikonmaling i Athen, Hellas
mandag den 17. tom lørdag den 22. februar 2014 (uke 8, vinterferien 2014)
 
Kurset foregår hver dag (bortsett fra onsdag som er utfluktsdagen) og
bysantinsk ikonmalingholdes i lokalet til 4 stjerners hotellet Astor med utsikt mot Akropolis og over byen.
Programmet inkluderer ekskusjoner (Akropolis, Det Bysantinske Museum,
Benaki museet, o.a. samt besøk i kirker med historiske veggmalerier / ikoner) og omvisning med læreren.
Minste antall deltakere:6 - maks antall deltakere:12
Detaljer fastsettes snart.

http://www.ikonkurs.webs.com/ 

 

 

Vår nyvalgte erkebiskop f. Job skal bispevigsles i Konstantinopel  30. november. Intronisasjonen som Exark i Paris vil skje 5.-6. desember

 

 

 

 

 

Erkebiskop Gabriel stedt til hvile

 Begravelsen ble holdt i Alexander nevski katedralen i Paris under ledelse av metropolitt Emmanuel. To rumenske biskoper og en rekke prester og lekfolk deltok. Han ble deretter stedt til hvile i kirken Sainte Geneviève des Bois.


 FLERE BILDER


http://www.exarchat.eu/IMG/jpg/2013_11_SGDB_inhumation_Mgr_GABRIEL_dcaba_12_br.jpg

NY ERKEBISKOP VALGT


Arkimandritt Job (Getcha) ble kanonisk valgt om morgenen 2.november av den hellige synode av patriarkatet i Konstantinopel som overhode for erkebispedømmet av russiske menigheter i Vest-Europa med tittelen Erkebiskop av Telmessos


ERKEBISKOP GABRIEL ER DØD

* 13. juni 1946 — ☦ 26. okt. 2013

Kisten ankommer Alexander Nevski-katedralen  i Paris
onsdag 30.oktober  kl.15
og det vil bli avholdt panikida umiddelbart
Etterpå vil evangeliet bli lest utover natten.
Alle inviteres til å delta på våkenatten

Begravelsen blir i Alexander Nevski-katedralen 
lørdag 2.november kl 8.00 
under ledelse av metropolitt Emmanuel


Alle oppfordres til å føre  erkebiskop Gabriel opp på sin bønneliste
og be for ham hver dag.

EVIG HVILE!


Ny bok

Ny bok fra hl Trifon skitaArkimandritt Placide Deseille
Ortodoks Spiritualitet og Filokalia

oversatt med en innledning av Jon Wetlesen  
utgitt av Hl. Trifon Skita  Hurdal 2013
342 sider  veiledende pris 300 kr.  

Hellige Trifon Skita
Stensrudveien 1  Skabland  2090 Hurdal
www.ortodoks.org
  
bestilles via e-mail:  
fader.johannes@ortodoks.org 
  eller sms til mobil:  472 71 396


Konfirmantundervisning 2013-2014

 

DfotoKirke2en russiske ortodokse kirkes Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro.

Studieopplegget for ortodokse ”konfirmanter” består av undervisning i løpet av noen samlinger, selvstendige studier, deltakelse i gudstjenestefeiring og sosialt samvær. Etter gjennomførte studier deltar ”konfirmantene” i den hellige Nattverd sammen med menigheten på en av søndagsgudstjenestene i mai-juni, og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til kirken, Kristi legeme på jorden. Menigheten, slekt og venner har anledning til å gratulere ”konfirmantene” med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i kirken.

Det arrangeres til sammen 2-3 samlinger (seminardager) for konfirmantene  i løpet av skoleåret. Konfirmantene bør - hvis mulig – komme på alle samlingene.

1. samling - lørdag 12. oktober 2013 kl 15 -

I tillegg til samlingene inviteres konfirmantene til å delta også andre ganger når vi har i kirken foredrag eller gudstjeneste eller et annet arrangement.

En av søndagene i mai-juni 2014 kommer vi til å organisere en sluttmarkering for konfirmantkurset i kirken. Unge i konfirmasjonsalderen deltar i Nattverden med etterfølgende gratulasjon.

PÅMELDING:
Send din beskjed til kliment@ortodoks.no om at du ønsker å delta i konfirmantundervisningen. Deretter sender vi deg mer informasjon.

Om ortodoksi på norsk 

 

fotoInteriorI september 2013 fortsetter hl.Olga menighet (Moskva-patriarkatet)  med studieopplegget "Om ortodoksi på norsk" for katekumener og alle andre interesserte.

Onsdag 18. september kl 18:30 ser vi i menighetssalen Tarkovskys film «Andrej Rublev».

Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen har lovet å holde følgende foredrag i løpet av høstterminen:

Fredag 04.10. kl 17 - Russisk kirkearkitektur gjennom tusen år
Onsdag 16.10. kl 19 - De apostellike lærere hellige Kyrillos og Methodios
Fredag 01.11. kl 17 - De hellige ikonene - vinduer mot evigheten
Fredag 06.12. kl 17 - Den russiske pilegrimstradisjonen

Stedet er Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 (inngang gjennom hoveddøren).

I forkant av onsdagsmøtene og etter fredagsmøtene har deltakerne anledning til å delta i Vesper (begynnelse kl 18).

DET ÆREFULLE OG LIVGIVENDE KORSETS OPPHØYELSE 14./27. SEPTEMBER

MESKEL

Denne høytid ble opprinnelig innstiftet til minne om at Helena, mor til keiser. Konstantin den store, gjenfant Herrens kors i år 326. Fra det 7. arhundre ble denne høytiden kombinert med feiringen av keiser Heraklios gjenerobring av korset som var røvet av perserne i året 624. Både i forbindelse med gjenfinnelsen og gjenerobringen av det hellige korset løftet patriarken det høyt opp mot alle fire himmelretninger slik at de forsamlede kunne se det og ære det. Derav navnet på høytiden: Korsets opphøyelse. Festen  er en veldig stor fest i Etiopia og Eritrea, med navnet MESKEL. Den markeres med store prosesjoner og offentlige fester.

http://kweschn.files.wordpress.com/2012/09/happy-mesqel.jpeg

les mer - MESKEL

TROPAR 1.TONE 

Frels, o Herre, Ditt folk og velsign din arvedel, gi Dine troende seier over motstanderne og bevar Ditt herrevelde med Ditt kors.


KONDAK 4.TONE
Villig lot Du Deg løfte opp på korset for å gi rikelig miskunn til Ditt nye eiendomsfolk, Kristus, vår Gud: gled Du Dine troende med seier over motstanderne med Ditt uovervinnelige kors som fredens våpen.

9. IRMOS
Høylov, min sjel, Herrens herlige kors! O Gudføderske, du er det mystiske paradis som uten såmann frembrakte Kristus, som plantet korsets livbærende tre på jord: Derfor tilber vi Ham på denne høytidsdag, og deg høylover vi.


I dag minnes vi også vår hellige far Johannes Krysostomos hensovnelse. På grunn av Korsets opphøyelse feires dagen 13./26. november. Vi minnes også i dag fedrene fra det 6. økumeniske konsil.
 

(PNG) 


I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

Alexander Nevski katedralen i Paris
Helgenfest i Katedralen
Preken av metropolitt Emmanuel
fader Paul Adelheim - minneord
Ordinasjoner

Ortodokse biskoper med Erklæring om Ekteskapet

 På den siste dagen i sitt årsmøte, utstedte forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika følgende uttalelse om Den ortodokse kirkes uforanderlige posisjon om ekteskap og seksualitet .

    Til våre ortodokse troende

    1. Vi , forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika, som representerer millioner av ortodokse kristne i USA , Canada og Sentral-Amerika , uttrykker vår dype bekymring over de siste handlingene fra  våre respektive regjeringer og visse samfunnsmessige trender angående  ekteskap, særlig legalisering av samliv av samme kjønn.

    2 . Den ortodokse kristne lære om ekteskap og seksualitet, solid forankret i Den hellige skrift , to årtusener av Kirkens Tradisjon og kirkerett , mener at ekteskapets sakrament består i foreningen av en mann og en kvinne , og at ekte ekteskap gjenspeiler den hellige enhet som eksisterer mellom Kristus og hans brud , Kirken.

    3 . Personer med homofil legning må bli tatt vare på med den samme nåde og kjærlighet som er skjenket hele menneskeheten ved vår Herre Jesus Kristus. Videre er kirken et åndelig hospital, hvor vi alle er kalt til å finne helbredelse av vår falne menneskehet gjennom Jesus Kristus, som antok menneskelig natur for å gjenopprette den. Alle av oss sliter med ulike lidenskaper, og det er bare innenfor Kirken som vi finner midler til å overvinne disse lidenskaper med hjelp av Guds nåde.  Seksuell tiltrekning utenfor det sakramentale ekteskap, om det er  tiltrekning av heterofile eller homofile, fremmedgjør oss fra Gud.

    4 . Vi formaner prestene og de troende i Den ortodokse kirken til å være vitne om den tidløse Kristi lære ved å streve for renhet og hellighet i sine egne liv , ved å instruere sine familier og lokalsamfunn i forskriftene i Det hellige evangelium , og ved å plassere sin lit til vår Herre , som "har overvunnet verden. " (Joh 16,33)

    5 . Til slutt oppfordrer vi våre trofaste til å gå til sin sogneprest eller åndelig far med spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen og dens praktiske konsekvenser i hverdagen .

Forsamlingen av kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika er en av forsamlingene med 12 biskoper som er etablert i ulike geografiske regioner over hele verden. Det består av alle aktive kanoniske ortodokse biskoper i Nord-og Mellom-Amerika , i hver jurisdiksjon.
Forsamlingen forventer å holde sitt neste møte i september 2014.

Nytt kirkeår 1./14.september


Patriarkens encyklika for det kirkelige nyttår 2013


+ Bartolomeus
Ved Guds nåde erkebiskop av Konstantinopel - Nye Rom og Økumenisk Patriark
Til Hele Kirken
Nåde og fred fra Skaperen og Bevareren av all skapning.
Vår Herre Gud og frelser, Jesus Kristus

Kjære brødre og barn i Herren.
Vi har kommet til 1. september, begynnelsen av det kirkelige år som det økumeniske patriarkatet og senere hele den ortodokse kirke har utpekt som en dag med bønn for naturen og miljøet. Siden da har interessen i å beskytte naturen blitt utvidet  og mange tiltak er nå tatt for å styrke bærekraften og balansen i jordens økosystemer så vel som for alle relaterte problemer som et resultat av denne satsingen. Ettersom det er godt kjent og utprøvd , at " naturlovene verken er oppløst eller forstyrret , men alltid forblir konstant"  ( St. Johannes Krysostomos , On Lazarus VI PG 48 . 1042 ) , er vi i dag nødt til å fokusere på de usynlige menneskelige inngrep som påvirker den økologiske balansen , som er forstyrret ikke bare av synlige destruktive handlinger - for eksempel avskoging , utarming av vannressurser, den samlede utnytting av natur-og energiressurser, sammen med forurensning av store land eller havområder ved hjelp av søl eller deponering giftige og kjemiske stoffer - men også av aktiviteter usynlige for det blotte øye. 
Vi snakker om ingrep i genene til levende skapninger og etableringen av mutasjoner med uforutsett utvikling , for eksempel oppdagelsen av måter til å frigjøre enorme krefter , atom-og kjernefysikk , hvis misbruk kunne utslette alle spor av liv og sivilisasjon på planeten vår . I slike tilfeller er grådighet og kjærlighet til makt ikke de eneste beveggrunnene til dem som søker å gripe inn og mutere disse levende skapninger som Gud har skapt som "svært god ", men arroganse til dem som ser ut til å motsette seg Guds visdom og anser seg i stand til å forbedre hans verk. De gamle grekerne kalte denne åndelige tilstand " hybris ", og det betyr arrogant frekkhet fra dem med begrenset tanke overfor den allvitende og allmektige Skaper.