LITURGI SØNDAG 25. OKTOBER 


Kjære venner
Søndag 25. oktober kl 11 er det Liturgi i Hellige Hallvard Ortodokse Kirke, Myrerveien 4. Det er 20.søndag etter pinse og tekstene er Gal 1,11-19 og Lk 7,11-16. Ta gjerne med litt til felles frokost/kirkekaffe.
HUSK Å STILLE KLOKKEN 1 TIME TILBAKE!

DET INNKALLES TIL MEDLEMSMØTE SØNDAG 8. NOVEMBER ETTER LITURGIEN. Vi skal bestemme om menigheten skal gå inn under paraplytrossamfunnet "Menigheter under erkestiftet av menigheter med russisk tradisjon i Vesteuropa."

Jeg takker alle som har bidrar med å finansiere leien av den flotte kirken vår på Kjelsås. Det er imidlertid umulig å se hvem som har betalt når man sender med VIPPS. Det trekkes også gebyr av beløpet. Jeg vil derfor be om at man betaler inn på menighetens bankkonto 1503.27.72975 helst med fast trekk slik av vi kan være trygge på at man husker å betale sitt månedlige bidrag.

Skrifte avtales med meg på forhånd. Det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand ved skrifte før liturgien.

Husk søndag er kirkedag
Velkommen til kirke

Hilsen f.Olav

 Kjære venner


Søndag 18. oktober kl.11 er det liturgi i Hellige Hallvard Ortodokse Kirke (Kjelsås bedehus). Vi får besøk av f.Theodor Svane fra Jomfru Maria bebudelse menighet i Bergen. Det Ortodokse kammerkoret deltar. Det blir en minneverdig gudstjeneste. Jeg håper at alle stiller opp på denne gudstjenesten og gir f.Theodor en varm velkomst. Han vil også preke. Ta med litt mat til felles frokostbord

Det er vanskelig en smittesituasjon i Oslo for tiden, så vi må være nøye med smittevern. Jeg tenker at vi kan ha 30 mennesker inne med nødvendig avstand. Kirkerommet er på 100m2 så det skal være tilstrekkelig plass.  Bruk gjerne munnbind. Alle må registrere seg når de kommer med navn og telefon. Håndsprit står fremme og man spriter hendene når man kommer og så ofte man ønsker. Nattverd blir gitt med engangskje som brennes etterpå. Bordene til kirkekaffen blir satt opp med god avstand. Har man luftveisymptomer må man vente med å komme til kirke en annen søndag.

Man kan ta trikk 11 og 12 (og buss 25)  til Grefsen stadion gå opp Myrerskogveien 100m og Myrerveien 50 til venstre. 
Man kan ta t-bane til Storo og trikk derfra til Grefsen stadion.
Tog L3 går fra Jernbanetorget 09.36 og er fremme 09.54 på Kjelsås stasjon. Også buss 54 går dit. Derfra er det 10 min opp Kjelsåsveien eller Asbjørnsens vei og bort til Myrerskogveien og Myrerveien. Med bil tar man opp Grefsenveien og opp til Myrerskogveien. Parkering i gatene.

Husk søndag er kirkedag
Velkommen til Liturgi

Hilsen f.Olav