Patriarkens julebudskap 2013


Patriarchal Encyclical for Christmas 2013

+ BARTHOLOMEW
By God’s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch
To the Plenitude of the Church:
Grace, mercy, and peace from the Savior Christ, born in Bethlehem
http://www.patriarchate.org/assets/files/patriarch/PB_010.jpg

Beloved brothers and sisters, children in the Lord,

“For to us a child is born, to us a son is given.”
(Isaiah 9.5)

Many centuries ago, the Prophet foresaw and announced with enthusiasm and joy the birth of the child Jesus from the ever-Virgin Mary. Naturally, even then, there was no period of census by Augustus Caesar, no place to stay for the safety of the Holy Virgin who was carrying a child by the Holy Spirit. So the holy Joseph as her betrothed and protector was obliged to lead her to a cave, a manger with animals, “in order to give birth to a child.”

Heaven and earth received them, offering thanks to their Creator: “The angels offered the hymn; the heavens a star; the wise men gifts; the shepherds a miracle; the earth a cave; the desert a manger; and we the Mother Virgin.” The shepherds were keeping watch over their flock, protecting them throughout the night, while the angels were witnessing the Mystery in ecstasy, singing hymns to God. (From Vespers of the Nativity)

Koptiske kristne i Egypt

Urolighetene i Egypt har ført til de mest voldsomme forfølgelsene i kirkens 2000 års historie. Mange titals kirker og sentre er brent.

CHRISTMAS MESSAGEARCHEVÊCHE DES EGLISES ORTHODOXES RUSSES                       АРХИЕПИСКОПИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ РУССКИХ
                  EN EUROPE OCCIDENTALE                                                             ЦЕРКВЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

       EXARCHAT DU PATRIARCAT ŒCUMENIQUE                                                        эКЗАРХАТ ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХАТА


                           ARCHEVÊQUE  JOB
       EXARQUE DU PATRIARCHE ŒCUMENIQUE


CHRISTMAS MESSAGE
of Archbishop Job of Telmessos, Exarch of the Ecumenical Patriarch,
to the Clergy, Monks and Faithful
Ærkebiskop Job (Getcha) af Telmessosof the Archdiocese of Russian Orthodox Churches in Western Europe

“Thou hast assumed a body of lowly clay, O Christ. By sharing our humble flesh, Thou hast made our race partakers of divinity. By becoming mortal man yet remaining God, Thou hast raised us from death to life. Holy art Thou, O Lord!” (3rd Ode of the first Canon of the Feast).

           Dear Fathers, Brothers and Sisters, beloved in Christ,

           With these words, St. Cosmas of Maiuma, the author of the first Canon sung at Matins on this bright Feast today, reminds us that the event we are celebrating is profoundly linked to the creation of humans and the very goal of our being as intended by Divine Providence from all eternity. Indeed, God at the very beginning created human beings for participation in the Divine Life. According to the Book of Genesis, man was created in the image and likeness of God (Gen. 1:26-27). Commenting on this passage from the first Book of the Old Testament, St. Irenaeus of Lyons tells us that "the image of God is the Son (Col. 1:15), in Whose image man was made. For this reason He was made manifest in recent times, to make it clear that the image was like Him" (The Preaching of the Apostles 22). However, Christ imprinted upon us not only the image of God, but also the ability to attain the true likeness of God which allows us to achieve the ultimate goal of human life, which is not only deliverance from sin but participation in the Divine Life.

Fader Christoforos Schuff i Kristiansand har opprettet en kanal på Youtube med navnet "Den Ortodokse Kirka". Der skal han begynne å legge ut videoer med hymner, prekener, opplæringsklipp, osv.

http://www.youtube.com/channel/UC4c-ByuaScqzp7TYP5PRMBg

Å MALE ANSIKTET PÅ ET IKON


LITURGI I TRYSIL KIRKE 

http://www.h-a.no/Portals/0/artikkelbilder/2013/02/201322641340359_1.JPGLørdag 7. desember ble det feiret Guddommelig Liturgi i Trysil kirke. Ca 30 personer deltok. Det er en stor gruppe Eritreere  i området, men også nordmenn og andre nasjonaliteter som deltar. Etter Liturgien var det kirkekaffe/middag med Injera og vafler.

Det er diakonen i den lokale Lutherske kirken, Birthe Øverby, som kontakter folk og gjør istand. Vi er veldig takknemmelig for hva hun gjør for ortodokse troende i Trysil og omegn.

Det er et ønske om å ha Liturgier også neste semester, så f.Olav planlegger å komme til våren.


icon Ortodoxa kyrkan i Sverige 

Inofficiell portal för ortodox kristendom i anknytning till de reguljära ortodoxa kyrkorna i SverigePå denne siden får man mye viktig informasjon om ortodoks tro, nyheter, tekster, troslære, bohandlere, mange viktige kirkelinker, og mye mye mer

Metropolitt Anthony Bloom – Doubt and Questioning Series – 1 – Faith Doubt Questioning


Metropolitt Anthony Bloom ledet Den russisk ortodokse kirken i England i mange år og tok imot mange vestlige mennesker som søkte en dypere åndelig og seriøs tro. Mange nordmenn dro til kirken i Ennismore Gardens for å søke hans veiledning. Hans åndelig visdom preget flere generasjoner og trengs mer enn noensinde i en tid preget av åndelig fattigdom i mange vestlige kirker. Noe av hans undervisning finnes på video.
VIDEO FRA ERKEBISKOP JOBs TRONSTIGNING

 JPEG - 310.6 ko Fader Mischa  besøker klosteret det serbiske ortodokse klosteret Guføderskens beskyttelse i Halland i Sverige.

Program på Svensk TV 

 7/12

Tronstigning


Erkebiskop Jobs Tronstigning 
5. desember og  Liturgi 6. desember

Erkeprest Alex Struve leste det kanoniske utnevnelsesbrevet og metropolitt Emmanuel som har vikariert som Exark, hilste fra  forsamlingen av ortodokse biskoper i Frankrike. Kardinalen i Paris, André Van Troyes, representerte den katolske kirke.

Etterpå var det en motagelse for inviterte gjester.
Fader Christiforos Schuff var tilstede i alteret under Erkebiskop Jobs ordinasjon i hl. Georgs patriarkale kirke i Konstantinopel og hadde samtaler med Patriark Bartolomeus og Erkebiskop Job. 
Han har sendt oss disse bildene.Hyrdebrev


Job 
ved Guds nåde Erkebiskop av Telmessos ,
Den økumeniske patriarks Exark


Hyrdebrev 

Til prester, munker og troende i erkebispedømmet av russiske ortodokse kirker i Vest-Europa

Kjære fedre, brødre og søstre i Kristus ,
Det er med stor glede  jeg henvender meg til dere på denne dagen for festen av den hellige apostelen Andreas, den først kalte , dagen for min ordinasjon til episkopatet av Hans Hellighet den økumeniske patriarken og hans konselebrerende biskoper.  Etter å ha mottatt fra Moderkirken et  høyt ansvar som vil kreve  mye arbeid , innsats og ressurser av meg , håper jeg at dere vil gi meg all nødvendig støtte og hjelp.  Det er derfor jeg ber om at dere ber for meg slik at jeg blir en verdig etterfølger til dem som har gått foran meg, metropolittene Evlogii og Vladimir, erkebiskopene Georg, Georg, Sergius og Gabriel. Fra i kveld (lørdag 30/11-13), i henhold til de hellige kanoner , bør  navnet mitt minnes i alle liturgiske feiringer i alle kirkene i vårt Eksarkat. Om  noen dager jeg vil bestige tronen i  vår katedral i Paris, hl. Alexander Nevski , der jeg hadde gleden av å fungere som diakon i syv år med den avdøde erkebiskop Sergius, og bli ordinert til prest av erkebiskop Gabriel. Alle disse år i tjeneste for  Eksarkatet ga meg mulighet til å bli kjenet personlig med en stor del av geistligheten og de troende, og jeg vil bli glad for å se dere igjen under mine  pastorale besøk og bli kjent med de jeg ikke kjenner. 

I det siste har vårt Eksarkat spilt en viktig rolle blant ortodokse spredt omkring i Vest-Europa. Det ble opprinnelig opprettet for å betjene russiske menigheter fra den russiske utvandring, har det fra begynnelsen av, med inspirasjon av Metropolitt Eulogi  vært  vitne om den  ortodokse tro i Vest-Europa og vært åpen for dialog med andre kristne kirker. Vår oppgave i dag er å forbli trofast mot denne arven og fortsette å tjene enheten i den ortodokse diaspora.

Vi ligger under jurisdiksjonen til det økumeniske patriarkatet , og trenger  å arbeide tett  med andre ortodokse bispedømmer tilstede i Vest-Europa, under  forsamlingen av biskoper og i trå med  beslutningene fra den fjerde prekonsiliære panortodokse  konferanse. Men for å tjene helheten i den ortodokse kirke, må vi ha enhet  hos oss selv, oppfylle Guds vilje uttrykt i hans bønn : " at alle må være ett , slik du , Far, er i meg og jeg er i deg , kan de også være i oss , slik at verden skal tro at du har sendt meg " ( Joh 17 , 21 ).

Mitt hovedanliggende er å ta vare på hjorden betrodd meg , og for å sikre den åndelige utvikling . Ifølge vår Frelser , er frelse av en eneste menneskesjel mer verdifullt enn  hele verden (jfr. Matt 16 : 26). Faktisk, den viktigste plikt for kirken og dens prester er å vokse i det åndelige livet  ved å styrke den urokkelig sannhet i  troen på Kristus. Det er derfor vi bør være spesielt oppmerksom på livet i våre menigheter, som gjennom den liturgiske og sakramentale erfaring  samlet rundt alteret , er menn og kvinner fra forskjellig bakgrunn og med ulike meninger forent i Kristus,  til å forme en kropp av en felles tro og en felles bønn, som  apostelen Paulus har lært oss : " Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri ,  verken mann eller kvinne , for dere er alle én i Kristus Jesus» (Gal 3 : 28) . For å oppnå dette , er tett samarbeid mellom biskopen , prestene , munkene og de ​​troende det som trengs for  bedre å kunne svare på vårt kall og overvinne utfordringene i den moderne verden ."

Vår Herre Jesus Kristi nåde , Gud Faders kjærlighet  og Helligåndens samfunn være med dere alle ! " (2 Kor 13 , 13). 

+ Job 
erkebiskop av Telmessos
Den økumeniske patriarks Exark.
Phanar 30. november 2013