Hl Johannes Maximovich

En relikvie av Hl Johannes (Maximovich) vil besøke ti bispedømmer i Den russisk-ortodokse kirken fra 19. november 2012

 

Kilde: Den Russisk Ortodokse Kirke utenfor Russland (ROCOR)

Med velsignelse fra Hans Hellighet patriark Kirill av Moskva og hele Russland og hans Eminense Erkebiskop Kyrill av San Francisco og Vest Amerika (ROCOR) vil et relikvieskrin med en relikvie av Hl Johannes, undergjører av Shanghai og San Francisco besøke 10 bispedømmer i Sentral-Russland. Prosjektet er en del av det internasjonale ungdomsprogram «Åndelig Kontakt" som begynte 16. november. De hellige relikvier vil bli tatt til følgende byer: Ivanovo (16-18. november), Riazan (19-21. november ), Tula (22-24. november ), Kaluga (25-27. november ), Briansk (28-30. november ) , Kursk (1-2.  desember ), Belgorod (4-6. desember ), Voronezh (7-9. desember ), Lipetsk (10-12. desember ) og Tambov (13-15. desember ).

Hl Johannes Krysostomos

Festen for hl Johannes Krysostomos (407), en av Kirkens viktigste helgener, patriark av Konstantinopel, ble feiret i hl Georg patriarkale katedral i Konstantinopel 13.november (26.november).

Hl Johannes Krysostomos ikon ble stilt opp på den patriarkale tronstol som etter tradisjonen er den han selv brukte. hl.Johannes relikvier var satt fram for venerering foran tronen. Foruten Hans hellighet Bartolomeus, deltok flere russiske biskoper og pilegrimer.
 

Julefasten


Tirsdag kveld, 27.nov,  startet julefasten 
som går frem til julehøytiden 7. januar.
An icon of St. John the
  Forerunner
Julefasten er ikke den strengeste av høytidsfastene. Man kan spise fisk på en rekke dager, men kjøtt, egg og melkeprodukter skal man helt unngå. I Norge har adventstiden fra gammelt av vært en faste-tid. Det er det protestantiske og sekulariserte samfunn som har fjernet fasten i Norge. En rest fra fastetiden er marsipan og pepperkaker som tradisjonelt er uten egg og smør. Det var altså fastegodt man unnet seg. Julaften var også fra gammelt av en fastedag, man spiste grøt laget av korn og vann. Da fasten forsvant ble korngrøten til risgrøt med smør.

Fastetiden er en tid hvor vi blir invitert til å leve et enklere liv. Ikke bare i matveien, men også hva vi unner oss materielt og seksuelt. I fastetiden skal bønnen og åndelige lesning stå i sentrum. Vi skal be for de som trenger vår hjelp. Det skal inspirere oss til å gi av våre penger og tid til andre. Vi skal fokusere på hvordan vi skal bli bedre mennesker ved Guds hjelp. For troende må fastetiden før jul bli noe mer enn å bruke all vår tid til å kjøpe presenter og mat. Vi er kalt som kristne til å leve et annerledes liv enn verden. Vi må huske at bønn og faste henger uløselig sammen. Faste og asketisk liv er like viktig som bønn.

Det er ikke lett å faste når man blir invitert i mange middager hos familie og venner med bord fylt av ribbe og kremfylte desserter. Det er viktig å huske på at vår faste ikke skal sette verten i forlegenhet, når han har gjort mye strev for å gjøre oss glade og fornøyde. Vi er kalt til å faste i det skjulte. Men det går an der det er mulig, å spise fisk enn kjøtt, kanskje ta litt mindre av maten og droppe kremen. Det er din egen samvittighet lagt frem for Gud i bønn og i avtale med dine nærmeste og din prest som må bestemme. Det kan være mye åndelig styrke å hente ved ikke å gape over alt.

Det finnes mange gode fastekokebøker for ortodokse å få kjøpt på nettet, og flere norske vegetarkokebøker.

Velsignet faste ønskes til alle.
f.Olav
Picture 
Søndag førstkommende, 25.november, er det LITURGI  kl.1100 i Arena kirke og kultursenter i Moss. 

 25.s.e.Pinse - tone 8
Ef. 4:1-6  Lk 10:25-37
Kirkekaffe i kafeen 

VELKOMMEN!

Den russiske kirke i Det hellige land


 
Patriark Kirill påpeker viktigheten av Den russisk-ortodokse kirkens tilstedeværelse i Det hellige land.

Amman, 14. november 2012

Patriark Kirill av Moskva og hele Russland mener returnering av Moskva-patriarkatet til Det hellige land er en god prosess.

"Retur av Hellige Rus til det Hellige Land vil ha en positiv effekt og gode konsekvenser både for det åndelige liv av våre folk og livet til ortodokse mennesker i det Hellige Land," sa han til journalister på Jordan flyplassen, da han summerte opp resultatene av sitt besøk i det hellige land.

Patriarken sa at hans besøk spilte en svært viktig rolle fordi det involverte innvielse av Alle helgners kirke i Jerusalem og et besøk til den russiske Pilgrimshus i Jordan.

"Dette er nye viktige skritt, som er rettet mot å øke tilstedeværelsen av den russisk-ortodokse kirken i Det hellige Land. Når vi snakker om å øke tilstedeværelsen, mener vi ikke økningen av sin fysiske tilstedeværelse, men vi primært mener det er viktig å sikre at så mange vår pilegrimer besøker det hellige land som mulig ", sa patriark Kirill.

Patriarken sa en økning i antall pilegrimer vil styrke folk åndelig og vil "øke Russlands bånd med de landene hvor hellige steder ligger."

"Vi kan allerede se hvor omfattende vedlikehold og restaurering arbeidet som blir utført i kirkene i Jerusalem patriarkatet er. De økonomiske mulighetene i Jerusalem kirken øker ved tilstedeværelse av våre pilegrimer. Vi er veldig glade fordi de hellige stedene har vært i behov av alvorlig restaurering i mange år, "sa han.

pravoslavie.ru

Hans All-Hellighet Bartolomeus hilsen ved tronstigningen av den nye koptiske paven


File:Pope Tawadros II in papal clothes enthronement.jpg 
I anledning tronstigningen av Hans Hellighet pave Tawadros II
(18. november 2012)

Kjære bror i Kristus, pave Tawadros II,

Det er med stor og ekte glede at vi i person av vår offisielle representant, Hans Eminense Metropolitt Gennadios av Sassima, deltar - med alle prester og legfolk over hele verden - i denne høytidelige og historiske milepæl i din hellige koptisk kirke, som i dag hyller og omfavner sin nye elskverdige åndelige leder.

Du etterfølger en respektert Pave, Shenouda III, som i over 40 år ledet den gamle og ærverdige kirken, som kan spore sine røtter fra arven til hl Markus, apostelen og evangelisten, ut av ørkenen til et lovet land, hvor det nå nyter et bredt rykte for sine åndelige tradisjoner i bønn og klosterliv.

Det er her klosterlivet startet og blomstret med slike hellige personligheter som Antonius den store, Paulus eneboeren, Paisius "stjernen i ørkenen", Pachomius Kenobiten, og Makarios av Alexandria. Og i dag, kjære bror i Herren, er det fra samme kilde som du mottar det pastorale ansvar for en kirke som ser  til deg for råd og veiledning,  i denne avgjørende perioden for din nasjon spesielt og hele Midt- øst generelt.

I denne forbindelse, har din utdanning og dannelse - både i den sekulære verden av vitenskap så vel som i den åndelige verden av dydene -  riktig forberedt deg for den edle oppgaven med å definere rollen i din Kirke både her og i utlandet i lys av det skiftende politiske klima, men særlig i lys av din faderlige kjærlighet til de unge i kirken din.

Det er vår oppriktige bønn å fortsette den teologiske dialogen mellom våre to Kirkefamilier for å bringe vellykkede samtaler i løpet av de siste tiårene til en meningsfull og fruktbar konklusjon.

Derfor, kjære bror, pave Tawadros, kan dine år være mange og sunne; kan din tjeneste være konstruktiv og fruktbar, og kan ditt lederskap være klarsynt og med medlidenhet. Vi vet at tjenesten hittil som biskop, munk og teolog vil være uvurderlig ressurser som - vi i inderlig bønn - av guddommelig nåde vil rikt velsigne og forme for  kirken, for berikelse av forholdet mellom våre kirker, og til nytte for hele Guds verden.

Vi vil helhjertet gratulere deg og ser frem til å samarbeide med deg i arbeidet med å fremme hellighet, fred og rettferdighet for at Hans "vilje skje på jorden som i himmelen."

Din kjære bror i Kristus

+ BARTOLOMEUS
Erkebiskop av Konstantinopel - Nye Rom
og Økumenisk Patriark

patriarchate.org


Pave Tawadros IIs tronstigning

President Mursi var ikke tilstede ved tronstigningen:
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/18/250411.html

Synaxis erkeengelen Mikael

 

SYNAXIS FOR ERKEENGELEN MIKAEL OG ANDRE ENGLEMAKTER    8.nov/21.nov

Synaxis for lederen for de himmelske hærskarer, erkeengelen Mikael og de ​​andre himmelske ulegemlige makter: Erkeenglene Gabriel, Raphael, Uriel, Salatiel, Jegudiel, Barakiel, og Jeremiel ble etablert på begynnelsen av det fjerde århundret ved konsilet i Laodikea som møttes flere år før det første økumeniske Konsil. Den 35. Kanon fra konsilet i Laodikea fordømte  tilbedelse av engler som guder og herskere av verden som kjettersk, men bekreftet deres rette ærbødighet.

En festdag ble etablert i november, den niende måneden etter mars (årets begynnelse i antikken) siden det er ni nivåer av engler. Den åttende dagen i måneden ble valgt for Synaxis av alle ulegemlige himmelens makter siden Dommedag kalles den åttende dagen av de hellige fedre. Etter utløpet av vår tid vil den åttende dag komme, og da skal "Menneskesønnen komme i sin herlighet, og alle englene med ham" (Matt 25:31).

Englene er rangert i tre hierarkier: høyeste, midtre og laveste. Det høyeste hierarki inkluderer: Seraphim, Cherubim og Troner.

Ny metropolitt i Amerika


Erkebiskop Tikhon valgt som Metropolitt av Amerika og Canada

Archbishop Tikhon

Hans Eminense, erkebiskop Tikhon, erkebiskop av Philadelphia og Øst Pennsylvania, ble valgt til primas for den ortodokse kirken i Amerika på det 17. All-Amerikanske Konsil i Den ortodokse kirken i Amerika i Hellige Treenighet Kirke ​​tirsdag 13. november 2012.

Seks hundre og sekstitre hierarker prester og lekfolk som representerte OCA menigheter over hele USA, Canada og Mexico deltok i Rådet. Fem hundre og nitti var berettiget til å stemme.

Rådet åpnet med feiring av Den guddommelige liturgi etterfulgt av plenumsmøte. Etter feiringen av en takksigelse  og sang av tropar for å påkalle Helligånden, åpnet erkeprest Eric G. Tosi, OCA sekretær, plenumsmøtet.

Ingen enkelt kandidat fikk det nødvendige to tredjedels flertall ved den første avstemningen. Ved den andre avstemningen, fikk Hans Eminense, erkebiskop Tikon av Philadelphia og Øst Pennsylvania og  biskop Michael av New York og New Jersey, 317 og 355 stemmer.

Medlemmene av Den Hellige synode trakk seg deretter tilbake inn alteret der de valgte erkebiskop Tikhon.

oca.org

http://oca.org/news/headline-news/archbishop-tikhon-elected-metropolitan-of-all-american-and-canada

Kirkekalender 2013

KIRKEKALENDER JANUAR 2013
Kirkekalender for januar 2013 er lagt inn som egen side over. Kalender for resten av året blir lagt ut så fort de er ferdige. Kalenderen bygger på kalenderen fra hl.Nikolai menighet og hl.Herman kalender.

Russisk kirke i ParisUsikkerhet om bygging av en ny russisk ortodoks kirke i Paris
En artikkel i Journal du Dimanche (JDD) skriver det er usikkerhet om det blir bygget  en ny russisk ortodoks kirke i Paris. Kirken og kultursenteret  er planlagt ved foten av Eiffeltårnet på en tomt som er kjøpt av den Russiske stat. Men byens myndigheter nøler med å godkjenne prosjektet, hovedsakelig fordi det er mange historiske monumenter i nærheten som blir berørt av den ekspansive utbyggingen i utradisjonell stil. Det er diskusjoner med russiske myndigheter om justeringer og forbedringer som muliggjør realisering. 


orthodoxie.com

http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Actualite/Une-cathedrale-russe-embarrassante-574858?fb_action_ids=378971285516379&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22378971285516379%22%3A409587569113710}&action_type_map={%22378971285516379%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[] 
 http://maket.abtb.ru/img/pariz/1b.jpghttp://maket.abtb.ru/img/pariz/7b.jpg
http://maket.abtb.ru/img/pariz/11b.jpg

Hilsen fra USA

Tor Vegard Svane, kona Hanne Louise og sønnen Simon fra Jomfru Marias bebudelses kirkeforening i Bergen studerer for tiden  ved St. Vladimir teologiske seminar i New York hvor de nå har vært i 3 måneder.  Familien har funnet seg godt til rette på St.Vladimir og han gir uttrykk for at arbeidspresset er veldig unorsk, dobbelt så stort som i Norge.  "Det hjelper  veldig at fagene er varierte og interessante. Det varierer fra kirkemusikk, via mer akademiske teologiske fag som bibelfag og kirkehistorie til "åndelig liv og veiledning", forteller han. Han sier det er spennende å se hvordan Den ortodokse kirke lykkes i å bli en del av den amerikanske kulturen. Det går an å være ortodoks og samtidig amerikaner, uten at en stiller spørsmålstegn ved det i samme grad som i Norge. Han takker for forbønn og støtte fra  Norge. Tor Vegard og familien er kjent for flere i Norge  fra vår sommerweekend både som deltager og komitemedlem.

Vi håper de vil komme tilbake som prestefamilie i en menighet i Norge. Vi trenger sårt flere prester. Vi ber om Guds velsignelse over familien og oppfordrer alle til å huske på dem i sine bønner.
 
Hl. Kosmas & Hl. Damian
1.november / 14. november

Vi vet ikke så mye om livet til disse to martyrene. De arbeidet som leger i Syria rundt år 300. De var tvillinger, og som leger var veldig populære, fordi pasienter ble behandlet gratis. Begge var dypt religiøse kristne. De ble arrestert rundt 305 under Diokletians forfølgelse av kristne. De ble brutalt torturert og til slutt halhogd fordi til tross for all press, nektet å ofre til hedenske guder.

De hellige Kosmas og Damian var allerede i begynnelsen av 400-tallet høyt æret i øst. De ble æret som anargyroi, "pengeløse". Mange berømte syke personer, blant dem keiser Justinian I, drømte at Kosmas og Damian viste seg for dem og ga dem medisinske råd. Venerasjonen spredte seg i øst fra 400-tallet, og spredte seg  hurtig. I Cyrrhus ble det bygd en berømt basilika til deres ære. På 400-tallet bygde keiser Justinian I en kirke til deres ære i Konstantinopel, etter at han var blitt frisk. Deres relikvier ble tatt til Roma, og pave Felix IV (526-530) bygde om to antikke templer ved Forum til kirken SS Cosma e Damiano. Der finnes mosaikker av de to hellige. Under alteret i krypten ble det 24. mai 1924 funnet to kister av orientalsk tre som inneholdt helgenenes relikvier. I vest har Kosmas og Damian vært feiret siden 600-tallet, og deres relikvier kom ca 850 til Europa og ble spredt til hele kristenheten.

1.Kor 12:27-31  Mt 10:1,5-8

Patriark Kirill i Jerusalem

 
Jerusalem møter russiske patriark Kirill

Jerusalem, 10. november 2012

Overhode for Den russisk-ortodokse kirken, patriark Kirill av Moskva og hele Russland, ankom Jerusalem fredag og ble ledsaget i en høytidelig prosesjon av geistlige og lekfolk på vei fra Jaffaporten til Den hellige gravskirke i gamlebyen.

Tusenvis av troende samlet seg foran kirken, som er det helligste stedet for kristne over hele verden, for å hilse Patriark Kirill og den gresk-ortodokse patriarken av Jerusalem Theophilos III, som møtte ham. De to patriarker holdt en kort gudstjeneste.

Den hellige gravs kirke har i århundrer vært en av de viktigste pilegrimsmål for millioner av kristne som er stedet for Jesu Kristi korsfestelse og oppstandelse.

Patriark Theophilos III ga en høytidelig tale til patriark Kirill, som er på det første besøk til Det hellige land siden han ble valgt til å lede den russisk-ortodokse kirken i 2009. Hanan bemerket viktigheten av broderlig relasjoner mellom de to ortodokse kirker .

Patriark Kirill sa at alle kristne drømmer om å besøke det hellige land.

"For første gang har jeg kommet til det Hellige Land for å be på vegne av hele den russiske kirken som valgte meg som Primat," sa patriarken og la til at han vil særlig be for fred rundt om i verden.

I løpet av sine seks dagers opphold, er patriarken Kirill ventet å besøke kristne hellige steder i Israel, de palestinske områdene og Jordan.

Den hellige gravs kirke truet tidligere i november med å stenge dørene fordi kirkens bankkonto ble frosset på grunn av en gjeld til et israelsk vannverk. Kirken hadde vært fritatt vannavgifter i en stilltiende avtale med Jerusalems myndigheter i flere tiår, men Hagihon selskapet, som overtok vannforsyning til Jerusalem på slutten av 1990-tallet, krevde nylig betaling av en regning på $2,300,000 som forsyning i 15 år inklusive renter.

Theophilos III skrev selv brev til lederne av Russland, Israel, USA, Hellas, Kypros og Jordan med en appell til å gripe inn og sette en stopper "til denne åpenbare handling mot kirken." Russlands president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa administrasjonen vil grundig studere Theophilos anmodning om hjelp.

Det gresk-ortodokse patriarkatet av Jerusalem deler kontroll av kirken med Det armenske ortodokse patriarkatet og Den romersk-katolske Franiskanerorden gjennom kompliserte ordninger som i hovedsak er uendret i mange århundrer. Området, som ligger innenfor det kristne kvarteret i Gamlebyen i Jerusalem, tiltrekker seg mer enn 1 million pilegrimer årlig.


Fra erkebispedømmets nyhetsbrev:

 
Ordet og korset:
Ioann Lagovski og fader Ioann Sergejev, Nye martyrer i Estland

Blant de 11 estiske martyrer som ga sitt liv
for Jesus-Kristus i 1941-1942, og som nylig ble
kanonisert av Den hellige synode i Det økumeniske
Patriarkatet, var det to som kom fra vårt
Erkebispedømme.

 

Ioann Lagovski ble født
27. august 1889 i regionen
Kostroma (Russland), i en geistlig familie.
Han dro i eksil sammen med
andre russiske emigranter og slo seg ned i
Paris. I Russland hadde han studert teologi.
I eksil opplevde han Kirkens historie som sin egen. Han viet sine
store teologiske kunnskap til tjeneste i ACER, og  Saint-Serge Institutet
som lærer i pedagogikk og psykologi, samt som redaktør av Vestnik (ACER
Messenger), i avdelingen viet til religiøse
forfølgelser i Sovjetunionen. 

Ioann Sergejev, født i 1908 i
Narva (Estland), begynte å studere teo-
logi i Bulgaria, og deretter i 1930-1934
fortsatte han sine studier på Saint-Serge
Instituttet i Paris. Der ble han ordinert
til prest av Metropolit Eulogi.
I midten av 30-tallet flyttet både Ioann
Lagovski og fader Ioann Sergejev til Estland. Ioann Lagovski var der for å
lede aktiviteten ACER, men også for å være
være nærmere lidelsene i Russland ".
Fader Ioann Sergejev skulle tilbake til sitt hjemland. Han
ble mottatt av den autonome kirken i  Estland og ble
prest i Saint-Catherine kirken i Pärnu.
Etter at den røde armé okkuperte de baltiske land, ble begge arrestert
og anklaget for "kontrarevolusjonære aktiviteter". Lagovski ble
skutt i Leningrad 3. juli 1941, i en alder av 51, dømt for
"Aktiv deltakelse i ACER". Sergejev ble skutt 22. februar
1943 i Verhotourje, i nærheten av Jekaterinburg, i en alder av 35 år.
Vi vet ikke noe om verken omstendighetene
eller nøyaktig sted for henrettelsen av fader Ioann. Han døde som et
anonym offer, en blant "millioner, drept for ingenting" som
dikteren Mandelstam skrev. For Lagovski gir referat fra
avhøret  av NKVD et innblikk
i hans siste måneder og hans siste ord, så vel som av hans kollegaer
Tatiana Dezen og Nicholas Penkin som delte den samme tragiske
skjebne. Lagovski nektet ikke sine "anti-sovjetiske aktiviteter", men han
påpekte at all hans virksomhet - som arbeidet med unge og hans
artikler ikke  var rettet mot å bekjempe en regjering eller en stat, men
var en kamp mot kommunismens ideer. "ACER støttet aldri
ideen om en kamp mot kommunismen med terrorisme og væpnet
kamp, men sto i motsetning til ateistiske og materialistiske begreper ".
"På samme måte kjemper vår organisasjon
mot den tyske nasjonalisme ". Alle tre insisterte på at de var helt uavhengig
fra Paris da de ble konfrontert om eksistensen av en væpnet front som angivelig
ble etablert av flere organisasjoner mot den sovjetiske regjeringen .
Vi må huske at i 30-årene ble
General Koutepov kidnappet i midten av Paris av sovjetiske
hemmelige tjenester, og deretter henrettet. Helt til det siste strevet Lagovski og
hans venner med å beskytte ACER sine medlemmer i Frankrike, ved å ta avstand
fra dem. Til slutt, etter at han hadde svart på alle spørsmål som var stilt av NKVD for  å lure ham, viste alle hans svar at han var uskyldig i væpnet kamp
som han ble anklaget for.
Hans "tilståelse" rapportert i protokollen ("Jeg forstår hva
Jeg er anklaget for, og jeg erkjenner at jeg er skyldig ") viste
at han hadde akseptert å drikke kalken. Han kunne ha lett
unngått det, som hans kone Tamara Milutina vitnet, hvis han hadde
fulgte bølgen av mange emigrerete som flyktet til Vesten før
ankomsten av Den røde armé i de baltiske statene. Men han valgte å
fullføre, i fullstendig stillhet.
Presten og lekmannen fulgte de samme spor. De var forent
i den samme åndelige oppdragelse, samme skjebne, og først og
fremst den samme oppførselen foran den siste ildprøve,
ved å følge Kristus til det ytterste. Fader
Ioann viste en kontemplativ tro, som viste vei for
hans åndelige barn, Ioann Lagovski viste en aktiv tro
som inspirerte de unge han var leder for. Begge de nylig erklærte hellige bærer navnet Ioann, med Ordet og korset som
deres eneste våpen. De viser oss hvordan Den apostoliske Kirke ønsker velkommen under sin ly, uavhengig av land eller opprinnelse, alle de som har tro og alle de som ble fratatt sin tro, i Paris, i Estland, eller i Sovjet-Russland. Fader Ioann sine prekener gjorde et dypt inntrykk på de som hørte dem;
Lagovskis foredrag om situasjonen i Sovjetunionen forenet
sitt publikum i en felles "bønn for Russland", som vitner husker det:
"Rommet som var beregnet for 400 personer, var fullpakket til taket ...
Hender gjorde korsets tegn, tunge sukk ledsaget
Lagovski foredrag «.
"Kristi smerte vil vare til tidens slutt." Denne triste sannheten i
Pascals setning blir bekreftet av en hel generasjon av
neo-martyrer. Takket være dem har ikke "Paris skolen" kun
blitt en kilden til en teologisk kunnskap som har blitt betydelig også utover ortodokse miljøer men også for den brennende tro i kjødet

Flere tilfeller av denne troen er allerede anerkjent og
tilbudt til ærbødighet for trofaste i løpet av de siste årene: blant
ACER medlemmer (mor Mary Skobtsoff), studenter ved Saint-
Serge Institute (Fader Dmitri Klepinin, Yuri Skobtsoff), eller personer
som tjenestegjorde i Kirken på en rolig og nesten anonym måte
(Fader Alexis Medvedkov). Alle forblir forent i et slags åndelig
fellesskap, etter å ha pløyd samme herrens mark i eksil.
Det er ingen tvil om at andre gjenstår å bli anerkjent som Tatiana
Dezen og Nicholas Penkin, Lagovskis kolleger på samme korsvei.
eller fader Serge Bulgakov, den åndelige far
for de nye martyrer fra Paris. Han bidro sterkt å forme
disse "Kristi soldater"  sin tro, som førte dem "til å ta over
ideen om en åndelig kamp "- som Lagovsky sa - i en verden som er ødelagt
i sitt hjerte, men hvor Kristi lys takket være dem, likevel skinner.

Tatiana Victoroff


Kristne i Israels hær


Erkebiskop Hanna fordømmer israelske forsøk på å rekruttere kristne til den israelske hæren

Jerusalem, 4 november 2012

Erkebiskop Attalla Hanna fra den greske ortodokse kirken i Jerusalem, uttrykte sterk fordømmelse overfor israelske forsøk på å rekruttere arabiske kristne fra 1948 territoriet (Israel) til det israelske militære som okuperer deres folk og deres land.

Fader Hanna fordømte sterkt de som holdt møter med israelske tjenestemenn i et forsøk på å oppmuntre unge arabiske kristne til å bli med i den israelske okkupasjonsstyrken, og sa at disse personene ikke utgjør de palestinske kristne.

Hanna la til at kristne i det hellige land er arabere og palestinere og vil ikke være en del av det militære som opptar og undertrykker sitt folk.

Han sa også at Israel gjennomfører en konspirasjon som tar sikte på forvisning den arabiske kristne befolkningen fra sin nasjonale identitet, og legger til at de kristne i det hellige land er en viktig del av den arabiske nasjon.

Uttalelsene fra erkebiskop Hanna kom etter israelske forsvarsdepartementet tjenestemenn holdt et møte i Nasaret Illit by med en rekke kristne prester, og oppfordret dem til å oppmuntre de arabiske kristne til å bli med i det israelske militæret.

I andre media har den islamske bevegelsen i 1948 territoriet, advart unge arabiske menn "fra å falle i den israelske felle som tar sikte på å skape sekteriske konflikter i den palestinske nasjonen i det okkuperte Palestina».

Den islamske bevegelsen oppfordret alle arabiske politiske partier i landet til å spille en viktig rolle for å motvirke gjentatte israelske forsøk på å rekruttere arabiske unge i den israelske hæren.

pravoslavie.ru

Syrisk kirke ødelagt


 
Hl. Maria syrisk-ortodokse kirke i dair Al-Zor ødelagt

Damaskus, 5 november 2012

Lørdag 27. oktober 2012 ble kirken i dair Al-Zor som ligger ved bredden av Eufrat, ødelagt av dynamitt opplyser erkebiskop Eustatius Matta Roham i det syrisk-ortodkse erkebispedømmet Jazirah og Eufrat.

Erkebiskopen rapporterte at det var en eksplosjon i nærheten av kirken, men hadde ikke en anelse om hvor mye skade som ble gjort på kirken. Senere ble et bilde publisert på Facebook.

Erkebiskopen sa at det var tidlig i sommer at mange kristne som forlot dair Al-Zor på grunn av harde kamper i byen. Mange av dem ble fordrevet i Hassake, hvor erkebispedømmets hovedkontor ligger. Menigheten i dair Al-Zor jobbet hardt i ti år (1994-2004) for å bygge denne kirken samt Al-Wahda privatskole. De kriminelle ødela alle disse fantastiske byggverk på mindre enn ett minutt.

Erkebiskop Eustathius Matta Roham ber om folks bønner, god vilje og handling for å få slutt til ødeleggelse av Guds helligdommer.

pravoslavie.ru

Clinton i Kosovo

Clinton besøkte ortodoks kirke i Kosovo
Clinton was welcomed at Pristina airport on Tuesday by Kosovo President Atifete Jahjaga, ahead of the formal talks beginning early Wednesday. 
Clinton ble ønsket velkommen på Pristina flyplass på tirsdag av Kosovos president Atifete Jahjaga, i forkant av de formelle forhandlingene som begynte tidlig onsdag.

USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton besøkte en serbisk ortodoks kirke i Kosovo. Hun oppfordret USAs nære allierte til å rekke ut en hånd til sine minoriteter samtidig som hun prøvde å overbevise etniske serbere om at de har et hjem i Europas yngste nasjon.

Ved Hl. Nikolai kirke i Kosovos hovedstad, et område for anti-serbiske opptøyer for åtte år siden, møtte Clinton medlemmer av den serbiske minoriteten som har vendt tilbake til Kosovo etter år i utlandet til tross for fortsatte etniske spenninger. I Pristina sluttet hun seg til EUs utenrikspolitiske sjef, Catherine Ashton, i arbeidet med å fremme samtaler mellom Serbia og dets tidligere provins slik at begge kan en dag bli med i EU.

Den amerikanske utenriksminister håper Kosovo også vil bli medlem av NATO, og håper at stabilitet i hele regionen vil avslutte en prosess med balkanisering som begynte med oppløsningen av Jugoslavia to tiår siden, og som minoritetsgrupper i Bosnia og Kosovo truer med å fortsette.

Clinton sa Kosovos regjering og folk trengte å akseptere endringer hvis de skal gå videre mer enn ti år etter at NATO bombet Serbia for å stoppe en krig mellom Kosovos hovedsakelig etniske albanere og serbere som mener området er vuggen for deres statsdannelse og den kristne ortodokse religion.

Pravoslavie.ru (3.nov)

Prest drept i Damaskus


 
Den ortodokse presten kidnappet i Damaskus, er funnet drept.


Liket av den gresk-ortodokse presten Fr. Fadi Jamil Haddad, prest i kirken St. Elias i Qatana, ble funnet drept 25.oktober i Jaramana nabolaget (nord for Damaskus) ikke langt fra stedet hvor han ble kidnappet, 19. oktober, av en uidentifisert væpnet gruppe. Dette ble bekreftet av Fr. Haddads gresk-ortodokse kollega, som ba om anonymitet. "Kroppen hans var forferdelig torturert og øynene var stukket ut," fortalte han. "Det er en ren terroraksjon. Fr. Haddad er en martyr i vår kirke. "

Opposisjonen og myndighetene beskylder hverandre for hvem som har skyld i denne forferdelige ugjerningen. Kidnapperne ba prestens familie og hans kirke om løsepenger på 50 millioner syriske pounds (over € 550 000). Det var imidlertid umulig å finne penger og møte dette ublue kravet.

Blant de ulike kristne samfunn i Syria, er den gresk-ortodokse den største (med ca 500 000 troende og er hovedsakelig konsentrert i den vestlige delen av landet og i Damaskus.
Kilde: Agenzia Fides