Aftenposten har vært på besøk hos Moder Thavoria og søstrene på klosteret i Norddal

Foto: Jan T. Espedal
Den guddommelige liturgi feires på 
Korsvoll menighetshus i Oslo
Tåsenveien 121

søndag 29. mars kl 11

5. søndag i fasten
Enkel kirkekaffe med det folk tar med.


KART

Buss 54 til Skibakken. Gå over veien og opp Skibakkveien 100 meter til Tåsenveien.
Korsvoll menighetshus ligger på hjørnet Skibakkveien/Tåsenveien til venstre.
(PNG)


CONTENT
  1. Catechetical homily 
Patriarch Bartholomew
  2. Archpriest Pierre Tchesnakoff fell asleep in the Lord on Monday 23rd February
  3. Mission and Witness: Fr Pierre 1920-2015
  4. Message of father Symeon

Stortingspresident Olemic Tommessen besøkte Den georgiske patriark Elias i Tbilisi:

"Jeg møtte en åpenhjertig, hellig mann"

Ilia II


Vigslingsliturgi for biskop Johannes

Biskop Johannes av Charioupolis


Fader Christoforos fikk Norske kirkeakademiers Brobyggerpris 2015 for sitt arbeid for Romfolk i Kristiansand


Nordberg menighetsblad tilhørende den lokale lutherske menigheten der vårt lokale i Oslo ligger, har vært på besøk hos oss.


Biskop Johannes av Charioupolis 
ble vigslet 15. mars


Biskop Johannes ble vigslet i hl Paulus kirken i Genève av Metropolitt Jeremias. Erkebiskop Job og biskop Makarios av Lampsacus konselebrerte. Biskop Johannes skal gjøre tjeneste i vårt bispedømme og vi håper han snart kommer på besøk til Skandinavia.
AXIOS!


Den guddommelige liturgi ble feiret i Moss søndag 15. mars - 3. søndag i Fasten.
Foto: Moss avis
32 mennesker deltok på liturgien i Arena kirke og kultursenter med etterfølgende kirkekaffe. Vi er blitt flere nasjonaliteter etterhvert, men liturgien feires alltid på norsk. Det ble en fin stund for alle. Bildet over er fra Moss avis som hadde en artikkel om liturgien  søndag 18. januar som du kan lese HER. 
Den guddommelige Liturgi feires i Moss
Arena kirke og kultursenter, Kirkegaten 19
Søndag 15. mars kl 11

Kirkekaffe
Velkommen
Arkimandrit Johannes (Rennetau) vigsles til biskop 15. mars i Genéve
(JPEG)
Erkebiskop Job har vært på besøk hos patriark Bartolomeus i Konstantinopel sammen med den valgte biskop Johannes av Charioupolis.  Biskop Johannes skal tjenestegjøre i vårt erkebispedømme og være til hjelp for erkebiskopen i hans arbeide. Patriarken uttrykte under besøket stor takknemlighet for erkebiskop Job sitt arbeide i erkebispeømmet.
(JPEG)

Metropolitt Kleopas kommer på visitas til Norge

Metropolitt av Sverige og hele Skandinavia erkebiskop Kleopas kommer på bispevisitas til Den gresk-ortodokse menigheten i Norge  i anledning kirkens alterfest – Maria Bebudelse - i tidsrommet 27. – 29.3.2015.

Program:
Fredag 27.3.2015
kl. 17.30
Akatist til Gudfødersken i Maria Bebudelses kirke. Hans Eminense Metropolitt Kleopas forretter.

Lørdag 28.3.2015
kl. 17.30
Stor festvesper i anledning Maria Bebudelse. Hans Eminense Metropolitt Kleopas forretter.
kl. 19.00 Påskekonsert med ortodoks sang i Maria Bebudelses kirke. 4 forskjellige kor deltar. Hans Eminense Metropolitt Kleopas er til stede.

Søndag 29.3.2015
kl. 09.00 Matutin
kl. 10.15 Den guddommelige liturgi og takksigelse i anledning Hellas’ nasjonaldag. Hans Eminense Metropolitt Kleopas forretter.


Den greske menigheten i Oslo har fått fast prest

Menigheten skriver på Facebookside:

Med stor glede gjør vi kjent at, takket være Metropolitt Cleopas’ innsats, har vår menighet fått sin faste prest, fader Alexandros Loukatos. Han ankommer Norge den 23. mars, han er opprinnelig fra Aigio på Pelopones, og har inntil nå vært bosatt i Athen.
Vi takker vår Metropolitt for at han i løpet av kort tid etter sin ankomst i Skandinavia har klart å skaffe oss en fast prest.
Til fader Alexandros ønsker vi hjertelig VELKOMMEN!
Et  stort og hellig konsil for Den ortodokse kirke er planlagt i 2016
ORTHODOX CHURCH
Konsilet skal holdes i hl Irene kirke i Konstantinopel, stedet for det økumeniske konsilet i 381  som proklamerte Den Nikensk-Konstantinopolitanske trosbekjennelse. Kirken er i dag museum, man har aldri vært moské. 
Konsilet som har vært forberedt siden 1961 skal samle overhoder fra alle de 14 autokefale ortodokse kirkene

ORTODOKSIENS SØNDAG BLE FEIRET I FREDRIKSTAD


Den trofaste menigheten deltok på Liturgi med etterfølgende velsignelse av et Kristus  ikon. Etterpå var det kirkekaffe og årsmøte. 2014 ble et godt år for kirkeforeningen i Moss og Fredrikstad. Det er blitt en trofast gruppe som kommer hver gang.  Spennende tanker for 2015 ble drøftet. Vi opplever at Gud velsigner arbeidet vårt.