Faste og nattverd


Fasten er en helt viktigdel av den ortodokse kirkes hellige tradisjon og religiøse disiplin.
Vi har to former for faste:
Den asketiske faste er knyttet til visse tider og perioder: Den Store og Hellige Fasten, Julefasten o.s.v. og vi har visse dager, f. eks. onsdags- og fredagsfasten. Denne fasten er knyttet til vår åndelige vekst og utvikling og hjelper oss til å virkeliggjøre de idealer og mål som Gud har satt for vårt liv. Dette er et umistelig karakteristisk og dominerende trekk i vårt religiøse og åndelige liv, vår spiritualitet som ortodokse kristne.  Vi er alle forpliktet på å følge kirkens fasteforskrifter så langt det er mulig fysisk og medisinsk.  Og fasteforskriftene finnes tilgjengelige for eksempel i Ortodoks Bønnebok. Særlig tre aspekter er viktige å merke seg: Faste i mat: 1 Hva slags mat (kvalitet) og hvor mye mat (kvantum), 2 faste i seksuell aktivitet, 3 faste i underholdning og sosial aktivitet. Faste i form av at man holder seg til de foreskrevne begrensninger i mat (kvalitet), dvs. at vi i fastetidene er vegetarianere, er minimumsregel. Dette er det ikke noe problem for normalt sunne og friske mennesker å holde seg til, om man vil.
Den liturgiske faste er knyttet til Nattverd-deltakelsen (kommunionen) og er et absolutt krav til forberedelse for sakramentet. Vi skal skille mellom Kristi legeme og annen mat, sier ap. Paulus, og det gjelder ikke bare i vår forstand, men også i vår mage. Det betyr at vi faster før Nattverden. Minimumsfaste er absolutt avholdenhet i mat og drikke fra midnatt (kl.24) før liturgien.  Det forventes også avholdenhet fra overdreven spis og drikke kvelden før, og at vi holder oss til fastemat (vegetar-mat). Likeså at en skal forberede sitt sinn til Nattverden.  Det er viktig å bevare respekten for Nattverdens hellighet og storhet, og ikke gjøre den til en rutine. Hver gang må en være både mentalt og fysisk forberedt. Dette er en regel som gjelder for alle. Om man av en eller annen grunn en tid ikke kan holde seg til dette, må en også avholde seg fra deltakelse i Nattverden. Om det dreier seg om vedvarende fysisk-medisinske problemer eller sykdom, skal en ta det opp i samtale med presten.