Den guddommelige liturgi
feires 
søndag 29. november kl. 11
på 
Korsvoll menighetshus
Tåsenveien 121, Oslo
Julemarked i Vår Frelsers ortodokse kirke, Oslo 
29. november kl. 13.00 arrangerer Hellige Elisabeth kloster fra Minsk, Hviterussland,  et førjulsmarked i kirkens menighets sal.

Det blir salg av kloster håndverk, åndelig litteratur og julegaver.


Dere er hjertelig velkommen!


Hele innsamling vil bli brukt for husbygging til hjemløse som bor ved klosteret.
Erkebiskop Job deltok på prestemøte i 
Det engelske prostiet 20. november


Den guddommelige liturgi
feires i Trysil kirke
lørdag 21. november kl 12

55 Maxims For Christian Living — Fr Thomas Hopko

CREATION CARE AND ECOLOGICAL JUSTICE: Reflections by Ecumenical Patriarch Bartholomew
The Oxford Union
(November 4, 2015)

Distinguished members of the Oxford Union,
Esteemed administrators, faculty and friends of the University,
Dear students,

It is a unique pleasure and a great privilege to be invited to address this historic academic union. We express our wholehearted gratitude to our hosts and organizers of this exceptional opportunity in a city where over forty years ago, the official theological dialogue between the Orthodox Church and the Anglican Communion was established.

Introduction
Many of you will no doubt be surprised that a religious leader concerned with “spiritual” or pastoral values has been involved with “secular” or political issues. After all, what does preserving the planet have to do with saving the soul? It is widely assumed that climate change and the exploitation of natural resources are matters concerning scientists, technocrats and legislators.

Yet, the preoccupation of the highest spiritual authority in the Orthodox Church, namely the Ecumenical Patriarchate, with the ecological crisis demonstrates that we cannot have two ways of looking at or responding to the world: religious on the one hand and worldly on the other. We cannot separate our concern for human dignity, human rights or social justice from concern for ecological protection, preservation and sustainability. These concerns are forged together, comprising an intertwining spiral that can either descend or ascend.

If we value each individual made in the image of God, and if we value every particle of God’s creation, then we will care for each other and our world. In religious terms, the way we relate to nature and the biodiversity of creation directly reflects the way we relate to God and to our fellow human beings.

This is precisely why only a few months ago, together with the Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby, we jointly signed an article that appeared in the International New York Times in response to a report by the Lancet Commission on Health and Climate Change. There, we affirmed together that:

We are now – like never before – in a position to choose charity over greed, and frugality over wastefulness in order to affirm our moral commitment to our neighbour and our respect toward the earth. Basic human rights – such as access to safe water, clean air and sufficient food – should be available to everyone without distinction or discrimination.

This is also why, next month, we shall travel to Paris, which will be the center of the world’s attention and expectation, urging governmental leaders for long-overdue climate action at the United Nations Climate Change Conference.

Patriark Bartolomeus tale til The Oxford Union

Den greske Maria bebudelses menighet i Oslo feiret 50 års jubileum 6.-8. novemberMen in Black

Fader Tryphon
om
hvorfor ortodokse prester er kledd i svart

MEN IN BLACK
Den guddommelige liturgi feires i Fredrikstad 
søndag 15. november kl 11
Kameratklubben, Frydenberggt 14

24. søndag etter Pinse

tekster:
Ef 2,14-22
Lk 8,41-56

Prestemøte i eksarkatet

ERKEBISKOP JOB ØNSKER Å LÆRE PRESTENE KANONISK RETT 


11. november 2015 ble det avholdt pretemøte i Paris under ledelse av Hans Eminense, erkebiskop Job av Telmessos. Temaet var den kanoniske organiseringen av den ortodokse kirke. Dette er et viktig tema da det er  en manglende kanonisk forståelse blant prester og lekfolk i erkebispedømmet. Det deltok 72 geistlige fra våre ulike prostier. Forsamlingen begynte med feiringen av Den guddommelige liturgi i krypten i katedralen med festen for hellige Martin av Tours, ledet av erkebiskop Job konselebrert av Hans Eksellense biskop Johannes av Charioupolis, 15 prester og 7 diakoner.

Erkebiskop Job  startet møtet  med temaet om  kanonisk organisering av Den ortodokse kirken. Han viste kontinuiteten i den kanoniske tradisjon av kirken med den apostoliske tradisjon og forbildet av Den gode hyrde beskrevet i evangeliene, og fokuserte på forholdet mellom biskopen og prestene  i den kanoniske tradisjon. Arkimandrit Simeon Cossec tok opp temaet "Lydighet og velsignelse i ortodoks spiritualitet" og professor Vlassios Phidas om "Den pastorale kirkeretten". Lydighet er forankret i Kristi eksempel, beskrevet i evangeliene, slik det er levd i klostertradisjonen i kirken. Innleggene ble etterfulgt av en lang og fruktbar utveksling av synspunkter. Møtet ble avsluttet med vesper i krypten i katedralen. 

Erkebiskop Job ønsker å bruke de årlige prestemøtene til ytterligere opplæring av prestene i eksarkatet. Det er vårt håp at denne kanoniske innsikt sakte men sikkert slår rot i  erkebispedømmet og vårt skandinaviske prosti slik at vi kan fylle det viktige oppdrag vi er gitt som Ortodoks kirke. 
Lørdag 7. november 
Demetrioslørdagen
kl. 10: Bønn for døde (Pannikida)
Kameratklubben, Fredrikstad
Kurs i bysantinsk ikonmaling i Oslo
Byzantine Icon Painting Courses in Oslo, Norway
 21. - 22. og 28. - 29. november 2015


lørdag kl. 11.30-18.30 & søndag kl.12.30-17.00 (23 timer)
Påmeldingsfrist: 18. november 2015
Påmelding sendes til byzantineiconpainting@gmail.com
og er bindende pga få antall deltakere.

Generell informasjon om kurset:
Det finnes ingen aldersgrense og det kreves ingen tidligere tegneerfaring eller kvalifikasjoner. Det læres å tegne og male ved frihånd fra begynnelsen, å bruke fargene, lage fargetoner og fargenyanser selv. Det oppgis en spesiell metode hvor man kan rette maleriet selv og være uavhengig av læreren. Kurset inneholder grunnleggende (trinn 1 og 2) og viderekommende (trinn 3,4,5 og 6) teori om tegning og bruk av farger. 

Innlagte pauser med (gratis) kaffe/te og kake/frukt. 
Kursavgift: 2300,- Begrenset antall deltakere (maks 8).
I tillegg kommer utgifter til materialer, materiallisten sendes senest ved påmeldingsfristen.

Om ikonmaleren Nikol Konstante: http://ikonkurs.webs.com/ikonmalinglrer.htm​Noa, Noah, hovedpersonen i fortellingen om den store flommen (syndfloden), som omtales i 1 Mosebok 6–9. Ifølge teksten ble Noa 950 år og var far til tre sønner: Sem, Kam (Ham) og Jafet

Beretning:
Teksten forteller om en tid hvor menneskene er blitt korrupte og umoralske, noe som får Herren [1] til å ville utrydde både dyr og mennesker. Bare Noa blir funnet å være «en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige» (1. Mosebok, 6,9), og derfor verdig til å overleve og bringe menneskeslekten videre. Han får beskjed om å bygge en ark og bringe sin nærmeste familie, samt et par av alle levende slag med seg inn i arken. Det regner i førti døgn, og alt fast land blir oversvømmet. Vannstanden forblir høy i 150 dager før den begynner å synke. Førti dager senere begynner Noa å sende ut fugler for å undersøke om de har funnet tørt land. Etter at flommen har trukket seg tilbake får han tillatelse til å forlate arken sammen med alle de andre overlevende. Beskjeden er at de nå skal være fruktbare og formere seg.

Noa bygger så et alter og ofrer et takkoffer til Herren, noe som får denne til å velsigne Noa og han sønner. De blir oppfordret til å bli fruktbare og fylle jorden. Ifølge jødisk og kristen tradisjon er hele menneskeheten derfor etterkommere etter Noas tre sønner. 

Noa får også flere nye påbud, lover og løfter. Herren setter regnbuen på himmelen som et minne om pakten han inngår med alle levende skapninger. Han lover at han aldri mer vil sende en slik storflom (1. Mosebok 9, 12–17).(kilde: snl.no)
Erkebiskop Leo av Karelen og hele Finland besøkte Sverige og Skandinavias metropolitt-dømme 
i forbindelse med feiringen av Karelens opplyseres høytid. Av dem kan nevnes Sergei og Herman av Valamo, Arseni av Kontevitsa, Aleksander av Svir og Trifon av Petjenga samt ca 70 andre hellige. Patriark Bartolomeus holdt foredrag om miljøet i London
Konferanse i Det engelske prosti 27.-30. mai 2016
Orthodox Christianity in Everyday Life
Living the Faith: at home, in the workplace, in the worldHans hellighet patriark Bartolomeus feiret vesper i hellige Visdoms katedral i London 2. november

Patriarken er i London etter invitasjon fra erkebiskop Justin Welby av Canterbury (Church of England) 
 Den guddommelige liturgi ble feiret 
i Fredrikstad 1. november. 

En ny ikonostas ble tatt i bruk. 
Kameratklubbens lokaler gir en fin og verdig ramme rundt våre gudstjenester.

Lørdag  7. november (Demetrios-lørdagen) kl. 10 har vi bønnegudstjeneste for de døde.
Før gudstjenesten gir man en lapp til presten med navn på døde man vil be for.
Det kan gjøres om man ikke kan være tilstede selv, eventuelt sendes på email til presten.

Søndag 15. november er det Liturgi kl 11.

Liturgien starter snart. Vikarierende kantor Caroline

Epistelen leses

Evangeliet og preken

Velsignelsen
Gullguttene våre
Samtale med barna