Det hellige korsets opphøyelse
14./27. september 


Jerusalem hadde en unik plass i den kristne tradisjonen, særskilt som plassen for Kristi lidelse og oppstandelse. Her ble den første menigheten etablert og det første episkopatet med Herrens bror Jakob som biskop.

To katastrofer rammet byen de første årene. Byen ble erobret og ødelagt av keiser Titus i år 70 og det såkalte Barkokba opprøret i 135 ble slått ned og keiser Hadrian rev store deler av byen og den ble gjenreist som en romersk by: Aelia Capitolina. Den hellige graven og Golgata ble rasert og ble liggende under et Venus-tempel. Jerusalemmenighetens jødekristne ble fordrevet og kun de ikke-jødiske kristne ble igjen. Menighetens kultur ble etter dette hovedsakelig gresk.

Først under Keiser Konstantin fikk Jerusalem atter en viktig stilling. Venus tempelet ble revet og det ble oppført en femskipet basilika, etter tradisjonen i takknemlighet over den lykkelige avslutning av det første økumeniske konsilet i Nikea  år 325. Basilikaen ble kalt Martyrion og ble innviet 13. september 325. Anastasis over Kristi grav kom til, videre Golgata og et baptisterium og to søylehaller.

Menigheten eide to viktige relikvier, Kristi kors og plakaten med innskriften, Jesu fra Nasaret, jødenes konge. Begge disse omtales av Egeria, en pilegrim som forteller om en sereoni fra store fredagen i 380. Plassen er bak korset, en mindre helligdom inntil Golgatahøyden i tilslutning til Martyrion:

Biskopen setter seg på tronen, et bord dekket med en linduk settes foran ham, diakonene står rundt omkring bordet og man bærer frem et sølvskrin smykket med gull, i hvilket korsets hellige tre finnes. Skrinet åpnes og vises frem, såvel korsets tre som platen legges på bordet. Når treet legges på bordet tar biskopen som sitter det med hendene i dets ender og diakonene står rundt omkring og holder vakt...Og så går alt folket en etter en forbi og alle bøyer seg og rører ved korset og platen, først med pannen og så med øynene for så og kysser det.

Den guddommelige liturgi
feires i Moss
søndag 27. september
 kl. 10 
Arena kirke og kultursenter
Kirkegaten 19
Den guddommelige liturgi feires på 
Korsvoll menighetshus i Oslo
Tåsenveien 121

søndag 20. september kl 11
KART
16.søndag etter pinse
Vi feirer også Gudføderskens fødsel
Fader Serafim Rose (1934-1982)
ble født av inn i en protestantisk familie. Hans mormor og morfar kom fra Norge. Mange ortodokse i Norge opplever derfor en spesiell nærhet til ham. Han forkynner solid ortodoks tro for  vestlig troende mennesker i en forvirret tid. I forbindelse med hans dødsdag 2. september  er det publisert interessante artikler om ham på www.pravoslavie,ru BILDER FRA MENIGHETSFESTEN 12. SEPTEMBER

VI LYTTER OG BLIR BERØRT

VÅRT FANTASTISKE UNGDOMSKOR MED HINSAB I SPISSEN

Gennet og Almeseged, sammen med sin nabo og  hennes datter

ABRAHAM OG FADER OLAV

LISE OG DAMENE KLAR FOR ERITREISK MAT, HER GJELDER FINGRER, IKKE GAFLER

SENAIT LAGER ERITREISK KAFFE FRA BUNNEN AVLørdag 12. september var det stor menighetsfest i Fredrikstad 
hvor 70 mennesker deltok. Det ble servert eritreisk mat og et eritreisk kor fra Østfold sang. Det ble en flott start i den nye lokalet hvor vi skal ha våre gudstjenester fremover.  Etter festen var det vesper samt liturgi på søndagen. Takk til alle som bidro til dette flotte arrangementet.

Ikonutstilling i Hl.Nikolai nye kirke 
søndag 13. september
med ikoner av den syriske ikonmaler Ossama Mossleh fra Damaskus.
Den nye kirken er blitt vakker og verdig og klar til å tas i bruk. Det er bare å flytte inn det vigslete alteret fra den gamle kirken. 
Hellige Trifon skita feiret 30 års jubileum

Lørdag 12. september 2015 var det liturgi hvor metropolitt Cleopas var gjest sammen med prester og et stort følge. Etter liturgien var det vannvelsignelse og velsigneslse av det nye portkapelletMENIGHETSFEST I FREDRIKSTAD
LØRDAG 12. SEPTEMBER KL 15


Kameratklubben
Frydenberggt 14
Vi får besøk av en eritreisk sanggruppe 
og det serveres eritreisk mat
VESPER KL 18

SØNDAG 13. SEPTEMBER
LITURGI KL 11
Erkebiskop Jobs tale på konferansen til det britiske prostiet 2015

DEN TEOLOGISKE BETYDNINGEN AV  SKJØNNHETEN I SKAPELSEN I DEN ORTODOKSE KIRKE


Same-Sex Couples Contrary to Gospel

The following is an excerpt from the Message of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the 42nd Clergy-Laity Congress in Philadelphia, delivered July 7, 2014.
Our Lord, through His first miracle in Canaan, Galilee, blessed the holy sacrament of marriage, in which two persons of different sexes come together to unite into one body: and the two shall become one flesh. This mystery is a profound one and I’m saying that it refers to Christ and the Church (Eph. 5: 31-33).
Through this union of the two persons male and female in Christ the family becomes a dwelling of Christ, from Whom every family in heaven and on earth is named (Eph. 3: 15-16); every family, i.e. every genealogical origin and presence on earth of which the family is the cell from Adam and Eve, through which life goes on, the earth is inherited, and the heavenly kingdom granted to the man who has been created in the image and likeness of God.
Human life is certainly a serious matter, a spiritual battle and a course toward a goal that is heaven. Marriage is the most critical and most important vehicle of this course; the marriage in Christ and the marital bond, the undefiled marriage (Heb. 13, 4), the profound sacrament (Eph. 5, 32). It has also been shown that the success or failure, the progress or destruction in spiritual life begins with the marriage.
We all realize that in the society we live, the God-sanctified institution of the family suffers serious blows from the prevalent climate of contemporary blissfulness, which does not favor the total offering of one spouse to the other and of both to the children, but nurtures fleeting, personal relationships aiming at the release from the duties of the communion of the marriage and the egotistical self-gratification of man, rendering man essentially empty, miserable and isolated, deprived of the blessing of God.
The institution of Marriage and the Orthodox Christian family is foremost a course of love, secondlya course of common spirit and common exercise, thirdly a course of creativitycommon creativity and continuation of life, and, fourthly a common course toward heaven, toward the heavenly kingdom. It is a calling of God, it is a joining of diversity that leads to perfection, and, therefore, the spouses become also joint heirs of the grace of life (1 Peter 3, 7).
Taking into account the Patristic saying according to which nothing holds together life as the love between man and woman, the living together of people of the same sex as couples is not an accepted practice within the bosom of our Orthodox Church, which preserves undefiled the wholesomeness of the evangelical truth. It is irreconcilable with the commandments of God and contrary to the spirit of the Gospel. As deacons of the Church and her salvific work, we ought to keep always a clear and unambiguous stance on this subject that resurfaces constantly, becauseonly where there is husband and wife and children and concord and people connected by the bonds of virtue there, in their midst, is Christ, says St. John Chrysostom (On Genesis, Homily 6, P.G. 54, 616).
Mother Church who is always affectionate toward all her children accepts and calls everyone to salvation, the devout and the sinners, the healthy and the sick, the strong and the weak. Not only does she accept everyone but also gives everyone the opportunity at a moment of time to repent and be saved. The Church, regardless of the passing of so many centuries, condemns and reproaches sin and does not change her stance against it, as against something allegedly natural but only slightly different.
Sacrament, then of the Church and norm of the presence of God is the marriage at which man and woman come together and become one. If the two do not become one they cannot produce many … The child is a bridge (St. John Chrysostom, Memorandum to the Letter to the Colossians, Homily 12, P.G. 62, 386-387).
It is necessary, at all costs, the struggle for the preservation of the traditional Orthodox institution of family with the cultivation of marital fidelity, the treating of one spouse by the other as a person created in the image and likeness of God, the togetherness and the unity, the following of the same path by showing obedience preferably to the same spiritual father, and mostly the constant self-denial and sacrifice, without which sanctification and spiritual progress of the family will be unattainable.
We know, brothers, sisters and children, that you live in a materialistic society that is continually distancing itself from the Orthodox morals and traditions and not favoring the traditional life; a society where faith and devotion to the principles of our Orthodox tradition often seems or is deemed by some as something anachronistic and foreign to the demands of the modern social life. It is here where the responsibility of both the shepherd and the flock lies. You, our spiritual children in America, on free will and choice and after much toil you possess the treasure of the genuine apostolic faith and tradition, of the truth and genuineness in the Grace of the sacraments, the treasure of tradition and family, despite environmental and societal limitations, as pure as the Mother Church of Constantinople has preserved it throughout the centuries. Thus, by lifting the cross of life may you offer witness of the truth of Christ, from Whom every family in heaven and on earth is named.
We, therefore, urge all of you brotherly and paternally from the Mother Church: Continue, brothers, sisters and children, Orthodox faithful of the Holy Archdiocese of America, to always be sanctified and remain vigilant, as your tireless spiritual father, Archbishop Demetrios of America, does and teaches; the shepherds in their pastoral ministry to you, the priests in their priestly vocation, the preachers in the preaching of the divine words, the lay people in the diakonia, the spouses toward their families, the ladies of the Philoptochos Society in God-loving philanthropy, everyone where his calling is. Rest assured always that our Modesty, your Patriarch keeps you close to his heart and prays continuously for your illumination, well being, success and salvation, and also for the stability and progress of the Holy Archdiocese of America, for which we take pride in the Lord.
KIRKELIG NYTTÅR

Patriarkens budskap Patriarchal Messages for the Indiction


+ BARTHOLOMEW By God’s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch To the Plenitude of the Church Grace, Peace and Mercy From the Creator, Sustainer and Governor of All Creation Our Lord, God and Savior Jesus Christ
“All of creation is renewed by the Holy Spirit, returning to its original state.” (Anavathmoi, First Tone) “Blessed are you, Lord, who alone daily renew the work of your hands.” (Basil the Great)
Brother concelebrants and blessed children in the Lord, As everyone knows, September 1st of each year has been dedicated at the initiative of the Ecumenical Patriarchate - and recently also by the Roman Catholic Church - as a day of prayer for the protection of the natural environment. On this day, we especially beseech the supreme God to gladden His creation so that human life therein may be joyful and fruitful. This prayer includes of course the petition that the inevitable natural climate changes may occur and be permitted within tolerable levels both for human survival and for the planet’s sustainability. Nonetheless, we humans - whether as individual groups or collectively - behave contrary to this very request. For we suppress nature in such a manner that unforeseeable and undesirable changes occur to the climate and environment, which are negatively affected in their normal functions with consequent implications for life itself. The cumulative result of actions by particular individuals as well as by corporate and state activities with a view to reforming the natural environment so that it might produce more resources for those who take advantage of it only leads to the destruction of creation, which was created good by God and thus functions in a balanced way. Those of us who appreciate the danger of climate change that is only increasing by day for our planet as a result of human actions raise our voice to highlight this crisis and invite everyone to explore what could be done “so that life is not lost for the sake of greed.” (United Nations Declaration) Therefore, as Ecumenical Patriarch, we have expended years of efforts to inform the faithful of our Church and all people of good will about the grave risks deriving from growing (ab-)use of energy resources, which threatens increasing global warming and threatens the sustainability of the natural environment. Orthodox Christians have learned from the Church Fathers to restrict and reduce our needs as far as possible. In response to the ethos of consumerism we propose the ethos of asceticism, namely an ethos of self-sufficiency to what is needed. This does not mean deprivation but rational and restrained consumption as well as the moral condemnation of waste. “So if we have food and clothing, with these we shall be content” (1 Tim. 6.8), as the Lord’s Apostle urges us. And after the multiplication of the five loaves and the satisfaction of five thousand people, excluding women and children, Christ Himself ordered His disciples to collect the remainder “so that nothing would be lost.” (John 6.12) Unfortunately, contemporary societies have abandoned the application of this commandment, surrendering to wastefulness and irrational abuse to satisfy vain desires of prosperity. However, such conduct can be transformed for the sake of creating resources and energy by more appropriate means.
Brothers and sisters, children in our common Lord and Creator, Human beings have destroyed creation through greed by focusing exclusively on this earth and its earthly benefits, which we endeavor to increase constantly, like the “rich fool” in the Gospel parable. (Luke 12. 13-21) We ignore the Holy Spirit, in whom we live and move and have our being. This signifies that the response to the ecological crisis can only be successfully realized in the Holy Spirit, through whose grace our human efforts are blessed and all creation is renewed, returning to its original state, as it was created and intended by God - namely, “very good.” This is why the responsibility of humanity, as God’s co-creator endowed with free will, is immense for any proper response to the ecological crisis. This earth resembles “an immense pile of filth.” (Pope Francis, Laudato Si’, 2015) And impurity implies more than simply material things ; it primarily includes spiritual things. There are the impurities that essentially stem from the passionate thoughts of humanity. With firm faith in the Pantokrator and Creator of all creation, we Orthodox Christians are called to carry out the work of an evangelist and missionary with regard to the protection of creation. That is to say, we are called to rekindle the joyful gospel message to the modern troubled world and awaken the sleeping spiritual nature of a humanity diversely and multifariously distressed in order to convey a message of hope, peace and true joy - the peace and joy of Christ. This is what we believe and proclaim from the most holy Apostolic and Patriarchal Ecumenical Throne. And we invite everyone to soberness of life, purification of passionate thoughts and selfish motivations, so that we may dwell in harmony with our neighbors and with God’s creation. Finally, we pray with Basil the Great, “who extolled the nature of things” : “Blessed are you, Lord, who alone daily renew the work of your hands. Blessed are you, Lord, who created light and darkness, distinguishing between them from each other. Blessed are you, Lord, who created all things and constructed the shadow of death by blackening the day into night. Blessed are you, Lord, who created humankind in your image and likeness, who made the day for the work of light and the night for human nature to rest . . .” (Psalter and Prayer Book, Pantokrator Monastery, Mt. Athos, 2004) This is our message, conviction and exhortation to you all : Let us stand well ; let us stand in awe before God’s creation. May the grace and boundless mercy of our Lord, the Creator of all creation, both visible and invisible, be with you all and with the whole world, now and to the endless ages. Amen. September 1, 2015
+Bartholomew of Constantinople Fervent supplicant of all before God