LITURGI SØNDAG 25. OKTOBER 


Kjære venner
Søndag 25. oktober kl 11 er det Liturgi i Hellige Hallvard Ortodokse Kirke, Myrerveien 4. Det er 20.søndag etter pinse og tekstene er Gal 1,11-19 og Lk 7,11-16. Ta gjerne med litt til felles frokost/kirkekaffe.
HUSK Å STILLE KLOKKEN 1 TIME TILBAKE!

DET INNKALLES TIL MEDLEMSMØTE SØNDAG 8. NOVEMBER ETTER LITURGIEN. Vi skal bestemme om menigheten skal gå inn under paraplytrossamfunnet "Menigheter under erkestiftet av menigheter med russisk tradisjon i Vesteuropa."

Jeg takker alle som har bidrar med å finansiere leien av den flotte kirken vår på Kjelsås. Det er imidlertid umulig å se hvem som har betalt når man sender med VIPPS. Det trekkes også gebyr av beløpet. Jeg vil derfor be om at man betaler inn på menighetens bankkonto 1503.27.72975 helst med fast trekk slik av vi kan være trygge på at man husker å betale sitt månedlige bidrag.

Skrifte avtales med meg på forhånd. Det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand ved skrifte før liturgien.

Husk søndag er kirkedag
Velkommen til kirke

Hilsen f.Olav

 Kjære venner


Søndag 18. oktober kl.11 er det liturgi i Hellige Hallvard Ortodokse Kirke (Kjelsås bedehus). Vi får besøk av f.Theodor Svane fra Jomfru Maria bebudelse menighet i Bergen. Det Ortodokse kammerkoret deltar. Det blir en minneverdig gudstjeneste. Jeg håper at alle stiller opp på denne gudstjenesten og gir f.Theodor en varm velkomst. Han vil også preke. Ta med litt mat til felles frokostbord

Det er vanskelig en smittesituasjon i Oslo for tiden, så vi må være nøye med smittevern. Jeg tenker at vi kan ha 30 mennesker inne med nødvendig avstand. Kirkerommet er på 100m2 så det skal være tilstrekkelig plass.  Bruk gjerne munnbind. Alle må registrere seg når de kommer med navn og telefon. Håndsprit står fremme og man spriter hendene når man kommer og så ofte man ønsker. Nattverd blir gitt med engangskje som brennes etterpå. Bordene til kirkekaffen blir satt opp med god avstand. Har man luftveisymptomer må man vente med å komme til kirke en annen søndag.

Man kan ta trikk 11 og 12 (og buss 25)  til Grefsen stadion gå opp Myrerskogveien 100m og Myrerveien 50 til venstre. 
Man kan ta t-bane til Storo og trikk derfra til Grefsen stadion.
Tog L3 går fra Jernbanetorget 09.36 og er fremme 09.54 på Kjelsås stasjon. Også buss 54 går dit. Derfra er det 10 min opp Kjelsåsveien eller Asbjørnsens vei og bort til Myrerskogveien og Myrerveien. Med bil tar man opp Grefsenveien og opp til Myrerskogveien. Parkering i gatene.

Husk søndag er kirkedag
Velkommen til Liturgi

Hilsen f.Olav

 

LITURGI SØNDAG 4. OKTOBER


Til søndag 4.oktober  kl11 starter vi opp med liturgi i Hellige Hallvard Ortodokse Kirke på Kjelsås. Det er en stor og viktig dag for oss og for Den ortodokse kirke i Norge. Jeg håper mange har anledning til å komme. Jeg håper våre ungdommer vil delta og våre gode venner fra andre menigheter.
Det vil bli kirkekaffe etterpå så det er fint om alle kan ta med litt til felles bord. Skrifte må avtales med meg på forhånd og må gjennomføres en annen dag.
Etter liturgien blir det vannvelsignelse. Ta med flaske el. hvis du vil ha med deg hallig vann hjem.

Det er vanskelig en smittesituasjon i Oslo for tiden, så vi må være nøye med smittevern. Jeg tenker at vi kan ha 30 mennesker inne med nødvendig avstand. Kirkerommet er på 100m2 så det skal være tilstrekkelig plass.  Bruk gjerne munnbind. Alle må registrere seg når de kommer med navn, telefon eller epost. Håndsprit står fremme og man spriter hendene når man kommer og så ofte man ønsker. Nattverd blir gitt med engangskje som brennes etterpå. Bordene til kirkekaffen blir satt opp med god avstand. Har man luftveisymptom må man vente med å komme til kirke en annen søndag.

Man kan ta trikk 11 og 12 (og buss 25)  til Grefsen stadion gå opp Myrerskogveien 100m og Myrerveien 50 til venstre. 
Man kan ta t-bane til Storo og trikk derfra til Grefsen stadion.
Tog L3 går fra Jernbanetorget 09.36 og er fremme på Kjelsås stasjon 09.54. (også buss 54) Derfra er det 10 min opp Kjelsåsveien eller Asbjørnsens vei og bort til Myrerskogveien og Myrerveien. Med bil tar man opp Grefsenveien og opp til Myrerskogveien. Parkering i gatene.

Adresse: Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, 0494 Oslo

Så da er det bare å ønske velkommen til alle på denne store dagen. Det er hyggelig om man tar med seg noen.
Vel møtt til alle.
Hilsen f.Olav

KIRKEN PÅ KJELSÅS TAS I BRUK

Sønda 4. oktober kl 11 feirer vi den første liturgien i Kjelsås bedehus.
Det er en stor ov viktig dag for alle som ønsker norsk språk i Den ortodokse kirke,
Hellige Hallvard er den eneste ortodokse menigheten i Oslo som kun bruker norsk språk i alle gudstjenester. 

Sett av dagen og inviter venner og kjente og opplev en norsk liturgi i et vakkert kirkerom. Det blir vannvelsignelse og kirkekaffe. 

Adresse; Kjelsås bedehus, Myrerveien 4. 0494 Oslo
Trikk 11, 12 og buss 25 til Grefsen stadion Gå opp Myrerskogveien 100m og innMyrerveien til venstre 50m
Alternativt buss 54  eller tog til Kjelsås stasjon 10 min opp Kjelsåsveien og Myrerskogveien/Myrerveien.

Vi ønsker besøk av folk med forskjellig menighetsbakgrunn velkommen.

Det er liturgi hver søndag kl 11. Første gang 4. oktober
 Kjære venner

Da har jeg den store glede med å fortelle at leieavtalen med Nor-misjon om leie av Kjelsås bedehus i 10 år er undertegnet i dag av meg. Med dette starter en ny tid for hellige Hallvard menighet og Den ortodokse kirkens arbeid på norsk. Vi får nå et stort og godt hus med mange muligheter til gudstjenester, konserter, foredrag, utstillinger og forskjellige menighetsaktiviteter. 

Det er nå opp til oss om vi fyller dette huset til Guds ære.
Jeg håper alle som ønsker ortodoksi på norsk støtter opp om arbeidet på Kjelsås. Det behøves fortsatt økonomisk hjelp da økonomien er skjør. Men ikke minst trenges det at folk møter opp og deltar i bønn og andre aktiviteter. Jeg håper medlemmer av Hellige Hallvard menighet ser sitt ansvar og tar huset og menigeten i bruk. Jeg håper at våre venner fra den greske, serbiske og russiske menigheten kommer og er sammen med oss som før og deltar i fellesskapet. Hellige Hallvard menighet er en åpen menighet som ønsker å være et fellesskap for alle som ønsker norsk arbeid i Den ortodokse kirke. Inviter gjerne med venner, ortodokse eller ikke ortodokse. 

Vi håper å starte opp en venneforening, middagsgruppe og kanskje norsk-ortodoks kultursenter. For barn har vi flotte småhytter, sklie og gyngeapparat ute og et flott rom til lek i kjelleren. Har du leker som du kan avse blir vi veldig glade. Har du ideer så hører jeg dem gjerne.

Kjelsås bedehus skal være et brukshus for lovprisning og bønn til Gud for alle. Alle skal føle seg velkommen og med selvfølgelighet ta huset i bruk. 

Vi starter med å leie i oktober, så det er fint om at dere som har sagt dere vil delta i givertjeneste begynner å planlegge innbetaling. Det greieste er å eteblere en månedlig avtale i nettbanken. Hvis dere vil betale med vipps er det selvfølgelig, men jeg kan da ikke se hvem som har betalt, så en sms er da fint å sende etterpå. Tusen takk for at dere gjør det mulig å leie dette flotte huset. 

Kontonr i Dnb: 1503.27.72975 Vipps:504375
Kontoens navn er: Hellige Hallvard ortodokse menighet
Adresse: Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, 0494 Oslo

Nærmeste stopp med kollektivt er trikk 11 og 12, buss 25 til Grefsen stadion. Ca. 3 minutters gange opp Myrerskogveien og Myrerveien til venstre.
Tog eller buss 54 til Kjelsås stasjon ca 10 min gange opp Kjelsåsveien til Myrerskogveien og Myrerveien.
Det er godt med parkeringsplass i veiene. 

Første Liturgi er søndag 4. oktober kl 11. Skrifte må avtales med meg på forhånd. Håper å se så mange som mulig på den første gudstjenesten i nytt hus. Ta gjerne med litt til felles frokostbord. 

Husk å skrive navn og tlf/email og sprit hendene når du kommer. Jeg er litt usikker hvor mange vi kan være for å overholde avstand, men jeg tror i alle fall 30 personer.

Så håper jeg alle vil huske på å be om at Kjelsås bedehus blir fylt med godt og tjenelig arbeid til glede for Gud og oss alle. 

VELKOMMEN TIL TJENESTE OG FELLESSKAP

Hilsen f.Olav