MEDLEMSMØTE OG LITURGI

Det innkalles til ekstraordinært medlemsmøte søndag 14. juni etter liturgien. Det skal velges 2 nye representanter til styret. 

Førstkommende søndag 7. juni feirer vi pinse med liturgi kl 11. Vi har en grense på 10 personer, så påmelding må sendes meg.  Nattverden deles ut med engangsskje og papirservieter som brennes etterpå.

Imidlertid blir det veldig tett i kapellet og det blir nødvendig å lufte godt under liturgien, men det går bra nå i sommertiden. Er det er fullt inne og det er bra vær, kan døren stå åpen og man kan stå utenfor. Hvis du er forkjølet eller har andre symptomer på luftveisplager så må du holde deg hjemme. 

Det blir ikke anledning til personlig skrifte før gudstjenesten. Skrifte avtales med meg og må for å ivareta smittevernhensyn gjøres på annet tidspunkt.

Vi satser på en enkel kirkekaffe. Det tas stående inne eller ute hvis bra vær. Vi deler som vanlig det folk tar med. Husk å holde minst en meter avstand både under liturgi og kirkekaffen.

f.Olav


HELLIGE KORSETS KAPELL
KORSVOLLBAKKEN 27
OSLO